Размирна година (1876)

От Уикиизточник
Размирна година
(1876)

Автор: Стамен Панчев
Автор: Стамен Панчев

стихосбирка: „С перо и меч

Година:


Съдържание:

Пиле писка из гора зелена,
пиле жално писка, та нарежда –
три дни как лежи юнака вече
и от рани чезне без надежда.

Враг жесток като стихия страшна
втурна се навред из края родни,
запустяха весели селища,
запустяха и полета родни.

Не пасе овчар в долини стадо
и жетварка в нивите не пее,
житото – то тъй ще да се пръсне
и изрони, както си и зрее.

Той пък тук самичък всред гората
с люти рани си смъртта очаква.
Пиле писка из гора зелена,
пиле писка и юнак оплаква.

Обществено достояние Това произведение е oбществено достояние в България, САЩ и всички други страни с времетраене на авторското право 70 години след смъртта на автора или по-малко.