Отвсякъде мъгли пълзят

От Уикиизточник
* * *
Автор: Стамен Панчев
Автор: Стамен Панчев

стихосбирка: „С перо и меч

Година:


Съдържание:

Отвсякъде мъгли пълзят –
невидимо ръми дъждът;
безмълвни върху бреговете
се мяркат тъмни силуети.

О, нек широкият простор
все по тъмней пред моя взор:
все пак аз знам, че над мъглите
блестят на слънцето лъчите.

Обществено достояние Това произведение е oбществено достояние в България, САЩ и всички други страни с времетраене на авторското право 70 години след смъртта на автора или по-малко.