Зовът на войната стресна цял народ

От Уикиизточник
* * *
Автор: Стамен Панчев
Автор: Стамен Панчев

стихосбирка: „С перо и меч

Година:


Съдържание:

Зовът на войната стресна цял народ
цял народ за ден се сбра под знамената:
юноши в разцвет на своя млад живот,
хора на семейства, даже под съдбата
сграбчени веч старци призова войната.

Всеки дом изпрати някой близък свой:
своя мъж жената, татко си детето,
майка син изпрати плачешком за бой,
чака – с таен трепет ден и нощ обзето,
от полето бойно вест за тях сърцето.

Вести за победи носят се от там,
всеки ден донася вести за убити,
за роднини и за хора близки нам –
нещо тежко, тежко стегнало гърдите,
на тъга и радост смесват се сълзите.

Обществено достояние Това произведение е oбществено достояние в България, САЩ и всички други страни с времетраене на авторското право 70 години след смъртта на автора или по-малко.