Уикиизточник:Какво е Уикиизточник

От Уикиизточник
Направо към навигацията Направо към търсенето

УикиизточникСвободната библиотека – е проект на Фондация Уикимедия, който цели да създаде постоянно нарастваща библиотека със свободно съдържание от различни текстове-извори, както и преводи на изворите на различни езици.

Тази страница се опитва да определи какво е Уикиизточник и какво не е, и какво го отличава от другите проекти на Уикимедия. Описанията тук са относително кратки, но в тях има препратки към по-подробни страници с политики. Обсъждането на самите политики трябва да става на беседата на съответната политика.

История[редактиране]

Уикиизточник – отначало наричан Project Sourceberg като игра на думи с проекта Гутенберг – стартира през ноември 2003 като колекция от помощни текстове за статиите в Уикипедия. Той бързо се разрасна, достигайки 20 000 текстови единици на различни езици към 18 май 2005.

През август и септември 2005 Уикиизточник се премести на различни поддомейни за различните езици.

За повече информация за историята на Уикиизточник вижте:

Какво включваме и какво изключваме от Уикиизточник?[редактиране]

Творби, които включваме са:

 1. вече публикувани източници, независимо от автора
 2. преводи на източници
 3. Исторически документи от национален или глобален интерес
 4. библиографии на автори, чиито творби са включени в Уикизиточник

Разбира се, списъкът не е изчерпателен.

Някои основни критерии за текстове, изключени от Уикиизточник са:

 1. нарушени авторски права
 2. Оригинално изследване на редактор, допринасящ към проекта
 3. математически данни, формули и таблици
 4. изходен код (на компютърна програма)
 5. статистически данни (например изборни резултати)

Това са само някои от очевидните примери, изключени от Уикиизточник. Разбира се, съществуват и много други изключения по силата на правила или конвенции.

Езици и преводи[редактиране]

Уикиизточник е многоезичен проект. Приемаме текстове и преводи на текстове на всички езици в съответните им поддомейни и в общото wikisource.org уики.

Българският Уикиизточник е предназначен за:

 • Извори, оригинално публикувани на български език
 • Преводи на български от други езици
 • Двуезични документи, като единият език е български.

Много важно е текстовете да се обвържат с препратки и да се класифицират правилно, за да са достъпни възможно за най-голям брой хора.

За информация за езиците и преводите вижте:

Уикиизточник и другите проекти на Уикимедия[редактиране]

Уикиизточник или Уикикниги?[редактиране]

Разграничаването на тези два проекта е относително лесно.

 • Уикиизточник събира материали, публикувани другаде. Уикиизточник може да се разглежда като библиотека с книги, които са в общественото достояние.
 • Уикикниги са инструкции, писани от самите редактори (напр. ръководства за учене, учебници и анотирани текстове за ползване в класната стая).

Зоната от анотации до текстове-източници е сива зона, като съществува известно легитимно припокриване между Уикиизточник и Уикикниги. За указания по този въпрос вижте съответните информационни страници на двата проекта:

Уикиизточник или Уикипедия?[редактиране]

Докато Уикипедия е енциклопедия, Уикиизточник е библиотека. Уикипедия съдържа статии за книги, докато Уикиизточник включва самите книги. И двете могат да включват известен библиографски материал за автора.

Защита на страници[редактиране]

В повечето проекти на Уикимедия редактирането на страници е замислено да трае вечно. Типични примери са статиите в Уикипедия или учебните ръководства в Уикикниги.

За разлика от тях, Уикиизточник е библиотека със статични текстове, които вече са били публикувани някъде. В доста или поне в болшинството от случаите те не са предвидени да се променят или еволюират, а и ако беше така, това щеше да се отрази на тяхната достоверност! Следователно Уикиизточник възприе политика на отбелязване на качеството на текста и на „защита“ на страници от редактиране щом веднъж е преценено, че са форматирани коректно и нямат грешки. Въпреки това, на беседата винаги може да се направи коментар за необходимите промени и в случай на нужда защитата ще бъде свалена.

Така Уикиизточник прилича повече на Уикиновини, който „защитава“ архивите си с новини с оглед на историческа достоверност.

За повече информация вижте:

Неутрална гледна точка[редактиране]

Неутрална Гледна Точка (НГТ) е един от основните принципи в болшинството (но не всички) проекти в семейството на Уикимедия.

В случая на Уикиизточник НГТ означава вярно възпроизвеждане и позоваване на оригиналните текстове, без редакторите да поставят свой акцент върху определена част от текста и без да възпроизвеждат само определени откъси. За самите оригинални текстове не се изисква да спазват принципа на НГТ.

Въвеждащите и други пояснителни материали трябва винаги да се пишат от НГТ.

Авторски права[редактиране]

В случая на Уикиизточник важат същите правила за авторските права, както и във всеки друг проект на Уикимедия, така че те трябва да се спазват.

За задълбочено обсъждане на въпроса вижте:

Вижте също[редактиране]