Топханенски акт (1886)

От Уикиизточник
Направо към навигацията Направо към търсенето
ТОПХАНЕНСКИ АКТ
(превод)[1]


Силите се съгласяват да приемат от този момент постановленията на спогодбата относно делата на Източна Румелия, както те са формулирани по-долу, и приемат да бъдат незабавно промулгирани под тази форма и приложени в действие.

Титлата генерал губернатор на Източна Румелия ще бъде поверена на княза на България

1. Главното управление на Източна Румелия ще се повери на българския княз съгласно член 17 от Берлинския договор.

Администриране от страна на Портата на мюсюлманските селища на Кърджали и онези в Родопската област

2. Докато управлението на Източна Румелия и онова на българското княжество са в ръцете на едно и също лице, мюсюлманските села от Кърджалийската околия, както и мюсюлманските села, които се намират в Родопската област и оставени досега вън от администрацията на Източна Румелия, ще се отделят от тази област и ще се управляват направо от императорското правителство в замяна на правото на Високата Порта, предвидено в първата алинея на член 15 от Берлинския договор.

Определянето на границата Кърджали и на населените места в Родопите от експертна комисия

Определянето на границата на тази околия и на въпросните села ще стане от една техническа комисия, назначена от Високата Порта и българския княз. То ще се извърши на мястото и при това ще се държи сметка за необходимите стратегически условия най-вече за интересите на императорското правителство.

Назначаване на комисия, която да разгледа и измени Органическия Устав на Източна Румелия

3. За да се обезпечат постоянно редът и спокойствието в Източна Румелия, както и благоденствието на всички поданици на негово императорско величество султана, живеещи в тази област, една комисия, назначена от Високата Порта и българския княз, ще бъде натоварена да проучи Органическия устав и да го измени съгласно изискванията на положението и местните нужди. Всички интереси на императорското османско съкровище също ще бъдат взети предвид. Тази комисия в срок от 4 месеца ще завърши работите си, които ще трябва да се подложат на санкциониране на конференцията в Цариград.

Докато тези изменения бъдат санкционирани, грижата за управлението на областта според формите, изисквани от сегашните обстоятелства, ще се повери на мъдростта и верността на княза.

Запазване на другите разпоредби на Берлинския договор, които засягат България и Източна Румелия

4. Всички други разпореждания на Берлинския договор, които се отнасят да българското княжество и Източна Румелия, са и остават запазени и изпълняеми.

Органическият Устав на Източна Румелия ще бъде ревизиран

Силите ще дадат също така своята формална санкция на този акт в една конференция, която ще трябва да се събере в Цариград, когато те ще имат и възможност да санкционират преразгледания Устав на Източна Румелия.

Съставено и подписано в Константинопол на 5-ия ден от месец април 1886 година в императорския кьошк на Топхане.

Следват подписите на:

SAID

SERVER

CALICE

RADOWITZ

NELIDOV

W.A. WHITE

GALVAGNA

GABRIEL HANOTAUX

Бележки[редактиране]

  1. Hertslet, Edward (1891), "Act agreed between the Plenipotentiaries of Great Britain, Austria-Hungary, France, Germany, Italy, Russia, and Turkey, for modifying Articles XV and XVII of the Treaty of Berlin; Governor-Generalship of Eastern Rumelia to be entrusted to the Prince of Bulgaria, and Musulman Villages of Kirdjali and those of Rhodope District to be placed under administration of the Porte, Constantinople, 5th April 1886. (Translation)" The Map of Europe by Treaty; which have taken place since the general peace of 1814. With numerous maps and notes, vol. IV (1875-1891), pages 3152–3157. Виж също Б.Кесяков (1925), Принос към дипломатическата история на България (1878-1925), т. 1, София, стр. 16; Г. Генов (1940) Международни актове и договори, засягащи България, София, стр. 326-327; Слава Славова (1958), Международни актове и договори (1648-1918), София: Държавно издателство "Наука и изкуство", стр. 170.
Уикипедия
Уикипедия разполага със статия за Топханенски акт