Направо към съдържанието

Телеграма от Иларион от Костур

От Уикиизточник

След Младотурската революция в 1909 година председателят на Костурската българска община Иларион изпраща следната телеграма до Отоманския парламент:

„От подведомствените ми села в Костурския духовен район, Битолски вилает, в селото Нестрам от 440 къщи 300, в с. Горенци от 350 християнски къщи 200, в с. Д. Куманичево от 80 къщи 75, в с. Старичени от 60 къщи 52, в с. Осничени от 50 къщи 45 и в с. Желово от 250 къщи повече от 200, макар и да са под ведомството на Бълг. екзархия, но и до днес черквите и училищата им, съградени от самите селяни, остават в ръцете на малцинството гъркомани, обстоятелство, което е против принципите: равенство и правда. Селяните от поменатит села на няколко пъти са въставали да си отнемат черквите и училищата от шепата гъркомани с риск даже на живота си, но досега аз съм ги възпирал чрез съвети и обещания, какво тоя въпрос ще се разгледа от Парламента. Обаче сега, като виждаме, че в Костур, Билище и в други села гръцки агенти и някои продажни гъркомани, които през абсолютическия режим служеха като шпиони на правителството раздават пари и оръжие на гъркоманското население, от една страна, а, от друга, като слушаме техните всекидневни закани и хвалби спрямо българите, че март ще дойде и тогава вие ще видите, от тези именно обстоятелства повереното ми българско население се намира в недоумение, вследствие на което покорно моля да се разреши в Парламента окончателно черковно-училищният въпрос, както и да се тури край на гръцките бунтовнически замисли и планове.

Председател на Костурската Българска черковна община Иларион“[1]

Бележки[редактиране]

  1. Македония. Сборник от документи и материали, Издателство на БАН, София, 1978, стр. 526.
Обществено достояние Това произведение е oбществено достояние в България, САЩ и всички други страни с времетраене на авторското право 100 години след смъртта на автора или по-малко.