Смъртта на Мише Развигоров

От Уикиизточник
Jump to navigation Jump to search

Песен за войводата на ВМОРО Мише Развигоров

Излезал Мише войвода
от тая славна планина,
со тая верна дружина.
Навалил Мише Кочанско,
кочанско село Пресека.
Там е извикал Милана,
милана младо терзиче.
Мише на Милан говори:
- Отвори Милан канало,
да влезам язе у Щипско!
Милан на Мише говоре:
- Не иди, Мише, у Щипско,
щипско е лошо станало,
на партии се делило.
- Ке идам Милан, ке идам,
сметките да им превидам,
ногу са пари изеле!
Мише Милана не слушал,
слегнал е Мише у Щипско,
у това село Сушево (Криводолъ)
у куки на млад Ефрема.
Ефрем на Мише говоре:
- Не влевай, Мише, у градо,
грагяни са се скарале,
на партии са делени,
парите са ги изеле,
мише, ке ми те предадат!
Мише на Ефрем говоре:
- Я сум щипяни учило,
не вервам да ме предадат.
Улезна Мише у градо,
там са си Мише предале,
мишета жив изгореле.

Обществено достояние Това произведение представлява фолклорна творба и като такава e обществено достояние съгласно чл. 4, ал. 3 от Закона за авторското право и сродните му права на Република България.