Решение № 9 на КРДОПБГДСРСБНА

От Уикиизточник
Направо към навигацията Направо към търсенето

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОМИСИЯ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА

ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ КЪМ ДЪРЖАВНА

СИГУРНОСТ И РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ НА БЪЛГАРСКАТА

НАРОДНА АРМИЯ


Р Е Ш Е Н И Е №9 / 25.07.2007 г.

   Комисията за разкриване на документите и за обявяване на
принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и
разузнавателните служби на Българската народна армия на основание чл. 26,
ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за достъп и разкриване на документите и за
обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна
сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия
извърши проверка на лицата по чл. 3, ал. 1, т. 25 –главен секретар, началник
на кабинет, секретар, съветник, ръководител на отдел и ръководител на
сектор в администрацията на президента.
   След като проучи и обсъди наличните материали Комисията за
разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български
граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на
Българската народна армия

Р Е Ш И :

   установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона
за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на
български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на
Българската народна армия на следното лице:

Венцислав Асенов Димитров[редактиране]

Три имена Венцислав Асенов Димитров
Дата на раждане 17.04.1945 г.
Място на раждане Гр. София
Вербувал го служител Любомир Осенов на 11.04.1984 г.
Ръководил го служител Любомир Осенов; Гриша Стоянов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ-ДС, отдел 02
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент
Псевдоними Попов
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; писмо № 2972/ 1990 г. за унищожаване на регистрационните картони на агент Попов – рег. № 68778 - по оперативни съображения
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Съветник по икономическите въпроси на президента - администрация на президента Георги Първанов – от 02.04.2007 г. до момента
Председател:
Евтим Костадинов Костадинов ................................
Зам. председател:
Орхан Ахмедов Исмаилов ................................
Секретар:
Румен Йорданов Борисов ..................................
Членове:
1. Апостол Иванов Димитров ................................
2. Валери Георгиев Кацунов ................................
3. Георги Матеев Георгиев ................................
4. Екатерина Петкова Бончева ................................
5. Татяна Колева Кирякова ................................
6. Тодор Илиев Трифонов ................................