Решение № 8 на КРДОПБГДСРСБНА

От Уикиизточник
Направо към навигацията Направо към търсенето

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОМИСИЯ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА

ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ КЪМ ДЪРЖАВНА

СИГУРНОСТ И РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ НА БЪЛГАРСКАТА

НАРОДНА АРМИЯ


Р Е Ш Е Н И Е №8 / 19.07.2007 г.

   Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност
на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на
Българската народна армия на основание чл. 26, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за
достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на
български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на
Българската народна армия извърши проверка на лицата по чл. 3, ал. 1, т. 25 –
главен секретар, началник на кабинет, секретар, съветник, ръководител на отдел и
ръководител на сектор в администрацията на президента. 
   След като проучи и обсъди наличните материали Комисията за разкриване 
на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към 
Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

Р Е Ш И  :

   установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за
достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на 
български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на 
Българската народна армия на следните лица:

Анатолий Дамянов Пазийски[редактиране]

Три имена Анатолий Дамянов Пазийски
Дата на раждане 05.07.1954 г.
Място на раждане Гр. София
Вербувал го служител
Ръководил го служител кап. Георги Илиев Димитров
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Първо главно управление-ДС, отдел 03
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Секретен сътрудник
Псевдоними Толя
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; картони обр. 1 и 3; дело Ф1 а.е. 7070.
Снемане от действащия оперативен отчет По данни от доклада на НСР е изключен от сътрудническия апарат през 1993 г.
Публична длъжност или публична дейност Началник на отдел "Церемониал" - администрация на президента Георги Първанов – от 01.02.2002 г. до момента.

Андрей Стоянов Караславов[редактиране]

Три имена Андрей Стоянов Караславов
Дата на раждане 23.09.1948 г.
Място на раждане Гр. София
Вербувал го служител Капитан Иван Енчев Бакърджиев на 17.09.1976 г.; от подп. Д. Недев на 03.06.1987 г. - възстановен
Ръководил го служител Капитан Иван Енчев Бакърджиев; Димитър Недев; Емил Ставрев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Първо главно управление-ДС, отдел 03
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Секретен сътрудник
Псевдоними Чавдар
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилия го щатен служител; картони обр. 1 и 3; лично и работно дело Ф1, а.е. 4303.
Снемане от действащия оперативен отчет На 24.08.1981 г. поради назначаването му на работа в отдел "Международни връзки" в ЦК на БКП. На 16.05.1991 г. делото е предадено в архив поради прекратяване разузнавателната дейност на НРС на територията на ФРГ.
Публична длъжност или публична дейност Началник на кабинета на президента - администрация на президента Георги Първанов – от 24.01.2002 г. до 15.03.2007 г.

Атанас Иванов Будев[редактиране]

Три имена Атанас Иванов Будев
Дата на раждане 07.03.1955 г.
Място на раждане Гр. Шумен
Вербувал го служител Ст. лейт. Станимир Цветанов Сърбиновски на 11.12.1985 г.
Ръководил го служител Ст. лейт. Станимир Цветанов Сърбиновски
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ВГУ-ДС, отдел "ЧЖ"
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент
Псевдоними Асенов
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация; рег. бланка; картони обр. 1, 2 и 4; рег. дневник; лично дело 1А 36208.
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Секретар по външна политика - администрация на президента Петър Стоянов – от 06.04.1998 г. до 14.02.2000 г.

Атанас Павлов Велчев[редактиране]

Три имена Атанас Павлов Велчев
Дата на раждане 02.04.1944 г.
Място на раждане с. Ябълково, обл. Хасково
Вербувал го служител Цанко Трашлиев на 07.07.1976 г.
Ръководил го служител Цанко Трашлиев; Димчо Костадинов; Христо Киров
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ВГУ-ДС, отдел І
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент
Псевдоними Асенов
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Директор на дирекция "Протокол"- администрация на президента Георги Първанов –от 25.01.2002 г. до 31.10.2005 г.

За Атанас Павлов Велчев липсват други данни по чл. 25, т. 3 от закона.

Валентин Добрев Петров[редактиране]

Три имена Валентин Добрев Петров
Дата на раждане 21.11.1955 г.
Място на раждане Гр. Варна
Вербувал го служител Лейт. Алаксандър Савов на 22.12.1988 г.
Ръководил го служител Лейт. Александър Савов, о. р. Евг. Иванов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Първо главно управление-ДС, отдел 10
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Секретен сътрудник
Псевдоними Козма
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; картони обр. 1 и 3; дело Ф1 а.е. 7554.
Снемане от действащия оперативен отчет На 09.05.1991 г.
Публична длъжност или публична дейност Секретар по външна политика - администрация на президента Петър Стоянов – от 24.01.1997 г. до 24.02.1998 г.

Виктор Крумов Алексиев[редактиране]

Три имена Виктор Крумов Алексиев
Дата на раждане 04.04.1952 г.
Място на раждане Гр. Пловдив
Вербувал го служител
Ръководил го служител
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Първо главно управление-ДС, отдел 04
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Секретен сътрудник
Псевдоними Пеневски
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 1; предложение рег. № 1604/ 30.01.1990 г. относно заличаване на дело № 18472 на секретен сътрудник "Пеневски".
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Съветник на вицепрезидента - канцелария на президента Желю Желев – от 24.01.1992 г. до 25.02.1992 г.
Три имена Виктор Крумов Алексиев
Дата на раждане 04.04.1952 г.
Място на раждане Гр. Пловдив
Качество Щатен служител
Структури, в които е работил РУ на Генералният щаб - МНО
Документи, свързани с кариерното му развитие Решение вх. № 060/ 11.01.1977 г. на Комисията за приемане на офицери в системата на РУ-ГЩ - лейтенант Алексиев. Със заповед Р-022/ 28.09.1978 г. е назначен за помощник началник на отдел. Със заповед Р-012/ 09.07.1980 г. е назначен за секретар на военно аташе на НРБ в Брюксел, Белгия. Със заповед Р-018/ 05.10.1982 г. е преназначен за разузнавач VІ степен. Със заповед Р-050/ 20.09.1984 г. е в разпореждане на управление "Кадри"-МНО. Лично дело № 13070.
Публична длъжност или публична дейност Съветник на вицепрезидента - канцелария на президента Желю Желев – от 24.01.1992 г. до 25.02.1992 г.

Владимир Иванов Филипов[редактиране]

Три имена Владимир Иванов Филипов
Дата на раждане 02.07.1957 г.
Място на раждане Гр. София
Вербувал го служител Ст. лейт. Валентин Колев Борисов на 01.04.1988 г.; лейт. Владимир Георгиев на 22.11.1988 г.
Ръководил го служител Ст. лейт. Валентин Колев Борисов; лейт. Владимир Георгиев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ВГУ-ДС, отдел 01; Първо главно управление-ДС, отдел 10
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент; секретен сътрудник
Псевдоними Васил; Вилньов
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланки; рег. дневник; картони обр. 1, 3 и 4; лично дело 1А 36206; дело Ф1 а.е. 6848.
Снемане от действащия оперативен отчет На 14.05.1991 г. поради изчерпване на разузнавателни възможности.
Публична длъжност или публична дейност Секретар по външна политика - администрация на президента Петър Стоянов – от 24.01.1997 г. до 17.01.2001 г.

Георги Димитров Димитров[редактиране]

Три имена Георги Димитров Димитров
Дата на раждане 02.10.1957 г.
Място на раждане Гр. София
Вербувал го служител Ст. лейт. Станимир Цветанов Сърбиновски на 20.09.1985 г. На 20.11.1987 г. от майор Г. Деничин.
Ръководил го служител Ст. лейт. Станимир Цветанов Сърбиновски; майор Г. Деничин; ст. лейт. Б. Геновски
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ВГУ-ДС, отдел "ЧЖ"; Първо главно управление-ДС, отдел 10
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент; секретен сътрудник
Псевдоними Антон; Боил
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланки; картони обр. 1, 3 и 4; рег. дневник; лично дело и работно дело Ф1 а.е. 7473.
Снемане от действащия оперативен отчет На 04.05.1991 г. е свален в архив поради невъзможност да бъде използван в новите приоритетни задачи на НРС.
Публична длъжност или публична дейност Секретар по външната политика на президента - администрация на президента Георги Първанов – от 24.01.2002 г. до 15.09.2005 г.

Добрин Христов Канев[редактиране]

Три имена Добрин Христов Канев
Дата на раждане 23.10.1948 г.
Място на раждане Гр. София
Вербувал го служител Ст. лейт. Шиячки на 28.09.1977 г.
Ръководил го служител Ст. лейт. Шиячки; полк. Георгиев; полк. Богословов; ст. лейт. Рашайков
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ на ГЩ-МНО
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Секретен сътрудник
Псевдоними Петев
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация; разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилия го щатен служител; картони обр. 1, 2 и 9. Лично и работно дело № 12627.
Снемане от действащия оперативен отчет На 27.09.1979 г. поради изчерпване на разузнавателните възможности
Публична длъжност или публична дейност Секретар по анализи и прогнози на президента - администрация на президента Георги Първанов – от 24.01.2002 г. до момента.

Емил Димитров Вълев[редактиране]

Три имена Емил Димитров Вълев
Дата на раждане 20.08.1956 г.
Място на раждане Гр. София
Вербувал го служител Ст. лейт. Пламен Ст. Димитров на 15.05.1985 г.
Ръководил го служител Ст. лейт. Пламен Ст. Димитров
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ВГУ-ДС, отдел І
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент
Псевдоними Валентин
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; картон обр. 4; рег. дневник; лично дело 1А 34317.
Снемане от действащия оперативен отчет На 13.02.1991 г. поради здравословни причини
Публична длъжност или публична дейност Секретар по външната политика на президента - администрация на президента Георги Първанов – от 01.02.2007 до момента.

Златин Вангелов Тръпков[редактиране]

Три имена Златин Вангелов Тръпков
Дата на раждане 30.01.1957 г.
Място на раждане Гр. Поморие
Вербувал го служител Ст. лейт. Петко Колев на 13.05.1988 г.
Ръководил го служител Ст. лейт. Петко Колев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Първо главно управление-ДС, отдел 10
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Секретен сътрудник
Псевдоними Тарасов
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилия то щатен служител; рег. бланка; картони обр. 1 и 3; дело Ф1 а.е. 7212.
Снемане от действащия оперативен отчет На 09.05.1991 г. е свален в архив поради прекъсване на връзката.
Публична длъжност или публична дейност Секретар по външната политика на президента - администрация на президента Георги Първанов – от 24.01.2002 г. до 15.02.2007 г.

Кирил Иванов Василев[редактиране]

Три имена Кирил Иванов Василев
Дата на раждане 21.11.1950 г.
Място на раждане с. Шатрово, обл. Кюстендил
Вербувал го служител Подп. Янко Данаилов Дамянов на 04.11.1975 г.
Ръководил го служител Подп. Янко Данаилов Дамянов; о. р. Георги Гоцев; Кр. Вълкарев; Георги Георгиев Гавраилов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление 03-ДС, отдел 02.
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент
Псевдоними Стефан
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. бланка; документи от ръководилия го щатен служител.
Снемане от действащия оперативен отчет 31.05.1991 г.
Публична длъжност или публична дейност Секретар по въпросите на националната отбрана – администрация на президента Петър Стоянов – от 31.01.1997 г. до 07.07.2000 г.

Мариана Манова Тодорова[редактиране]

Три имена Мариана Манова Тодорова
Дата на раждане 08.04.1947 г.
Място на раждане Гр. София
Вербувал го служител Ст. лейт. Иван Стоянов Танов на 13.12.1974 г.
Ръководил го служител Ст. лейт. Иван Стоянов Танов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ВГУ-ДС, отдел 8
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент
Псевдоними Ана
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия я щатен служител; рег. бланка; картон обр. 4; рег. дневник; лично дело 1А 25137; работно дело 1Р 10159.
Снемане от действащия оперативен отчет На 10.03.1980 г. поради изчерпани възможности.
Публична длъжност или публична дейност Икономически съветник - канцелария на президента Желю Желев – от 13.08.1990 г. до 11.03.1993 г.

Милан Стоянов Миланов[редактиране]

Три имена Милан Стоянов Миланов
Дата на раждане 20.09.1946 г.
Място на раждане Гр. Михайловград
Вербувал го служител Атанас Колев Атанасов на 15.02.1974 г.
Ръководил го служител Атанас Колев Атанасов; Атанас Вълков Атанасов; о. р. Патриков
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление 03-ДС, отдел 10
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството резидент
Псевдоними Валтер
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протокол за унищожаване № 87/ 10.07.1990 г. на лично дело 1А 25600 и работно дело 1Р 10777.
Снемане от действащия оперативен отчет На 25.08.1981 г. поради изчерпани възможности
Публична длъжност или публична дейност Съветник по военно-морските сили - канцелария на президента Желю Желев – от 15.12.1993 г. до 19.08.1996 г.

Митко Петров Николов[редактиране]

Три имена Митко Петров Николов
Дата на раждане 28.09.1948 г.
Място на раждане Гр. София
Вербувал го служител Кап. Валери Иванов Янакиев на 10.04.1985 г.
Ръководил го служител Кап. Валери Иванов Янакиев; ст. лейт. Петко Недков Колев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Първо главно управление-ДС, отдел 10
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Секретен сътрудник
Псевдоними Дипломат
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документ за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; картони обр. 1 и 3; лично и работно дело Ф1 а.е. 7449.
Снемане от действащия оперативен отчет На 09.05.1991 г. поради прекъсване на връзката.
Публична длъжност или публична дейност Директор на дирекция "Протокол" - администрация на президента Георги Първанов – от 03.01.2006 г. до момента

Никола Иванов Карадимов[редактиране]

Три имена Никола Иванов Карадимов
Дата на раждане 25.10.1942 г.
Място на раждане Гр. Пловдив
Вербувал го служител О. р. Асен Димитров Асенов на 18.06.1987 г.
Ръководил го служител О. р. Асен Димитров Асенов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ІV управление-ДС, отдел 02
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент
Псевдоними Андрей
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Секретар по външната политика на президента -администрация на президента Георги Първанов – от 24.01.2002 г. до 31.10.2006 г.

За Никола Иванов Карадимов липсват други данни по чл. 25, т. 3 от закона.

Павлина Велчева Попова[редактиране]

Три имена Павлина Велчева Попова
Дата на раждане 29.01.1956 г.
Място на раждане Гр. София
Вербувал го служител По доклад от НРС вербувана през 1986 г.
Ръководил го служител
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Първо главно управление-ДС, отдел 04
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Съдържател на явочна квартира
Псевдоними Сердика
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 1; предложение № 6132/ 26.06.1990 г. относно унищожаване на дело 17064 по оперативна целесъобразност.
Снемане от действащия оперативен отчет С предложение № 6132/ 26.06.1990 г. е снета от отчет.
Публична длъжност или публична дейност Секретар по външната политика на президента - администрация на президента Георги Първанов – от 29.09.2005 г. до момента.

Павломир Колев Кънчев[редактиране]

Три имена Павломир Колев Кънчев
Дата на раждане 14.06.1951 г.
Място на раждане с. Тепава, обл. Ловеч
Вербувал го служител Полк. Георги Патриков на 26.07.1978 г.
Ръководил го служител Полк. Георги Патриков
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ІІІ управление-ДС, отдел V
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент
Псевдоними Федя
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протокол за унищожаване № 87/ 10.07.1990 г. на лично дело 1А 24976 и работно дело 1Р 9968.
Снемане от действащия оперативен отчет На 27.03.1980 г. поради изчерпани възможности
Публична длъжност или публична дейност Съветник по сухопътните сили - канцелария на президента Желю Желев – от 01.091995 г. до 22.01.1997 г.

Петър Иванов Странчевски[редактиране]

Три имена Петър Иванов Странчевски
Дата на раждане 01.01.1942 г.
Място на раждане Гр. София
Вербувал го служител О. р. Георги Гоцев на 09.03.1989 г.
Ръководил го служител О. р. Георги Гоцев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление 03, отдел 01, отделение 01-ДС
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент
Псевдоними Камен
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Съветник по военноморските сили - канцелария на президента Желю Желев – от 01.03.1992 г. до 24.09.1993 г.

Секретар по националната отбрана на президента - администрация на президента Георги Първанов – от 24.01.2002 г. до 23.04.2007 г.

За Петър Иванов Странчевски липсват други данни по чл. 25, т. 3 от закона.

Тодор Иванов Велев[редактиране]

Три имена Тодор Иванов Велев
Дата на раждане 25.05.1954 г.
Място на раждане С. Караш, обл. Враца
Вербувал го служител Лейт. Георги Миланов Илиев на 15.11.1978 г.
Ръководил го служител Лейт. Георги Миланов Илиев; ст. лейт. Г. Илиев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството VІ управление-ДС, отдел ІV; на 26.03.1982 г. преминава на ръководство в Първо главно управление-ДС, отдел 14; VІ управление-ДС, отдел 03
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент; секретен сътрудник
Псевдоними Тонич
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани и подписани агентурни сведения; документ за получени възнаграждения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланки; картони обр. 1, 3 и 4; рег. дневник; лично дело 1А 28842 и работно дело 1Р 14460; лично и работно дело Ф1 а.е. 5244.
Снемане от действащия оперативен отчет На 16.12.1986 г. поради перспектива да се развива като научен работник в системата на АОНСУ. На 31.03.1987 г. е свален в архив поради изчерпване на възможностите му и служебното му развитие в Института за история на БКП.
Публична длъжност или публична дейност Ръководител на програмата на президента - администрация на президента Георги Първанов – от 23.01.2002 г. до момента.

Христо Ангелов Чолаков[редактиране]

Три имена Христо Ангелов Чолаков
Дата на раждане 29.12.1948 г.
Място на раждане Гр. София
Вербувал го служител Лейт. Боян Василев Константинов на 30.06.1983 г.
Ръководил го служител Лейт. Боян Василев Константинов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ВГУ-ДС, отдел 10-А
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент
Псевдоними Якимов
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. бланка; рег. дневник; лично дело 1А 33716.
Снемане от действащия оперативен отчет На 04.04.1990 г. поради изчерпани възможности.
Публична длъжност или публична дейност Началник отдел "Протокол" - канцелария на президента Желю Желев – от 03.09.1990 г. до 22.01.1997 г.

За Иван Ангелов Иванов, работил в периода 1990-1997 г. в канцелария на президента Желю Желев, не е извършена проверка, тъй като администрацията на президента не е предоставила неговия единен граждански номер.

За Пиер Георгиев Табаков работил в периода 1990-1997 г. в канцелария на президента Желю Желев, не е извършена проверка в служби "Военна информация" и в служба "Сигурност-ВП и ВКР" при Министерството на отбраната, тъй като администрацията на президента не е предоставила неговия единен граждански номер.

За Венцислав Асенов Димитров – съветник по икономическите въпроси на президента - администрация на президента Георги Първанов от 02.04.2007 г. до днес проверката не е завършила поради по-късно предоставяне на данните му.

От Министерството на вътрешните работи и от Министерството на отбраната не са изпратени доклади по чл. 16, ал. 2, т. 2.

Председател:
Евтим Костадинов Костадинов ................................
Зам. председател:
Орхан Ахмедов Исмаилов ................................
Секретар:
Румен Йорданов Борисов ..................................
Членове:
1. Апостол Иванов Димитров ................................
2. Валери Георгиев Кацунов ................................
3. Георги Матеев Георгиев ................................
4. Екатерина Петкова Бончева ................................
5. Татяна Колева Кирякова ................................
6. Тодор Илиев Трифонов ................................