Решение № 7 на КРДОПБГДСРСБНА

От Уикиизточник
Направо към навигацията Направо към търсенето

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОМИСИЯ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА

ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ КЪМ ДЪРЖАВНА

СИГУРНОСТ И РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ НА БЪЛГАРСКАТА

НАРОДНА АРМИЯ


Р Е Ш Е Н И Е №7 / 19.07.2007 г.

   Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност
на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на
Българската народна армия на основание чл. 26, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за
достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на
български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на
Българската народна армия извърши проверка на лицата по чл. 3, ал. 1, т. 1 –
президент и вицепрезидент на Република България.
   След като проучи и обсъди наличните материали Комисията за разкриване
на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към
Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

Р Е Ш И :

установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за
достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на
български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на
Българската народна армия на следните лица:

Георги Седефчов Първанов[редактиране]

Три имена Георги Седефчов Първанов
Дата на раждане 28.06.1957 г.
Място на раждане С. Сирищник, обл. Перник
Вербувал го служител Ст. лейт. Цвятко Динков Цветков на 04.10.1989 г.
Ръководил го служител Ст. лейт. Цвятко Динков Цветков
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Първо главно управление-ДС, отдел 14
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Секретен сътрудник
Псевдоними Гоце
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходен документ, отчетен от оперативния работник; документи от ръководилия го щатен служител; картони обр. 1 и 3; рег. бланка; дело Ф1 а.е. 7562.
Снемане от действащия оперативен отчет Предложение рег. № 9109/ 16.07.1993 г. относно сваляне дело № 19183 в архив. Протокол № 3833/ 26.03.1996 г. на НРС за сдаване на дело № 19183, заведено под псевдоним "Гоце", утвърден от н-к отдел 08-НРС.
Публична длъжност или публична дейност Президент на Република България от 22.01.2002 г. до днес

Атанас Георгиев Семерджиев[редактиране]

Три имена Атанас Георгиев Семерджиев
Дата на раждане 21.05.1924 г.
Място на раждане с. Лъджене, обл. Пазарджик
Вербувал го служител О. р. Иван Петков Иванов на 22.10.1953 г.
Ръководил го служител О. р. Иван Петков Иванов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ІІІ управление-ДС, отдел І
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Съдържател на явка
Псевдоними Славейчето
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протокол за унищожаване № 1428/ 04.09.1962 г. на лично дело 1А 28259.
Снемане от действащия оперативен отчет На 17.06.1958 г. поради изместване в нова квартира, оказала се неудобна за ползване.
Публична длъжност или публична дейност Вицепрезидент на Република България от 01.08.1990 г. до 22.01.1992 г.
Председател:
Евтим Костадинов Костадинов ................................
Зам. председател:
Орхан Ахмедов Исмаилов ................................
Секретар:
Румен Йорданов Борисов ..................................
Членове:
1. Апостол Иванов Димитров ................................
2. Валери Георгиев Кацунов ................................
3. Георги Матеев Георгиев ................................
4. Екатерина Петкова Бончева ................................
5. Татяна Колева Кирякова ................................
6. Тодор Илиев Трифонов ................................