Решение № 2 на КРДОПБГДСРСБНА

От Уикиизточник
Направо към навигацията Направо към търсенето

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОМИСИЯ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА

ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ КЪМ ДЪРЖАВНА

СИГУРНОСТ И РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ НА БЪЛГАРСКАТА

НАРОДНА АРМИЯ


Р Е Ш Е Н И Е №2 / 16.05.2007 г.

   Комисията за разкриване на документите и за обявяване на
принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и
разузнавателните служби на Българската народна армия на основание чл. 28
от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на
принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и
разузнавателните служби на Българската народна армия и след като проучи и
обсъди допълнително установен документ за Георги Николов Белчев –
писмо № 1169/ 28.03.1990 г. на началника на СГУ-МВР, в което се посочва,
че с протоколи са унищожени личното и работното дело на агент "Боби" –
рег. № 69375/ 84 г. в І РУ,

Р Е Ш И :

   обявява, че за Георги Николов Белчев са налице и други данни по чл.
25, т. 3, освен данните от справочните картотеки и регистрационните
дневници:

Георги Николов Белчев[редактиране]

Три имена Георги Николов Белчев
Дата на раждане 18.02.1953 г.
Място на раждане София
Вербувал го служител Пламен Асенов на 16.06.1984 г.
Ръководил го служител Пламен Асенов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ІV РУ-СГУ-МВР
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент
Псевдоними "Боби"
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Регистрационна бланка; картон обр. 6; регистрационен дневник; документ за унищожаване на личното и работното дело.
Снемане от действащия оперативен отчет
Председател:
Евтим Костадинов Костадинов ................................
Зам. председател:
Орхан Ахмедов Исмаилов ................................
Секретар:
Румен Йорданов Борисов ..................................
Членове:
1. Апостол Иванов Димитров ................................
2. Валери Георгиев Кацунов ................................
3. Георги Матеев Георгиев ................................
4. Екатерина Петкова Бончева ................................
5. Татяна Колева Кирякова ................................
6. Тодор Илиев Трифонов ................................