Решение № 1 на КРДОПБГДСРСБНА

От Уикиизточник
Направо към навигацията Направо към търсенето

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОМИСИЯ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА

ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ КЪМ ДЪРЖАВНА

СИГУРНОСТ И РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ НА БЪЛГАРСКАТА

НАРОДНА АРМИЯ


Р Е Ш Е Н И Е №1 / 21.06.2007 г.

  Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на
български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската
народна армия на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Закона за достъп и разкриване на
документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна
сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия извърши проверка
на лицата, регистрирани в ЦИКЕП за кандидати за членове на Европейския парламент
от Република България.
  На 16.04.2007 г. и на основание чл. 26, ал. 2 от закона ЦИКЕП изпрати в
Комисията списък с имената и ЕГН-та на 218 регистрирани кандидати за членове на
Европейския парламент.
  На 16.04.2007 г. Комисията изпрати на органите по чл. 16, ал. 1 от закона
подлежащите на проверка за принадлежност към органите по чл. 1 144 регистрирани
кандидати. Останалите кандидати не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от
закона.
  Служба "Сигурност – ВП и ВКР" в отговора си до Комисията, получен на
17.04.2007 г., уведомява, че "след проверка на информационния фонд на службата не са
открити данни за принадлежност към бившите Държавна сигурност и разузнавателните
служби на Българската народна армия".
  Националната служба за охрана в отговора си до Комисията, получен на
18.04.2007 г., уведомява, че "след извършената проверка няма данни относно посочените
обстоятелства, че са били служители или секретни сътрудници на Пето управление-ДС".
  Дирекция Централен военен архив в отговора си, получен на 18.04.2007 г.,
уведомява, че "след извършено проучване не са открити данни за принадлежност към
ДС и разузнавателните служби на БНА" на лицата, регистрирани в ЦИКЕП.
  Главно управление на архивите в отговора си, получен на 20.04.2007 г.,
уведомява, че "във фондовете на Централния държавен архив и Държавен архив-София
не са постъпвали за съхранение документи, от които може да се направят справки,
удостоверяващи принадлежността към ДС и разузнавателните служби на БНА на
регистрираните кандидати за участие в изборите за Европейски парламент".
  Министерството на външните работи в отговора си до Комисията, получен на
21.04.2007 г., уведомява, че "министерството не разполага с исканата информация".
  Министерството на правосъдието в отговора си до Комисията, получен на
21.04.2007 г., уведомява, че "в Министерството на правосъдието не се съхраняват
документи на Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна
армия".
  Националната следствена служба в отговора си до Комисията, получен на
21.04.2007 г., уведомява, че "няма данни, отнасящи се до лицата, включени в списъка на
регистрираните в ЦИКЕП кандидати за членове на Европейския парламент, да са
работили като щатни и нещатни служители или секретни сътрудници в Следствието по
линия на Държавна сигурност".
  Националната разузнавателна служба в отговора си, получен на 18.04.2007 г.,
уведомява, че 142 от регистрираните кандидати "не са били щатни и нещатни служители
на Първо главно управление на Държавна сигурност и не са били секретни сътрудници
на Първо главно управление на Държавна сигурност". За Евгени Захариев Кирилов и за
Боян Стефанов Чуков са изпратени материали на Първо главно управление на Държавна
сигурност.
  Министерството на отбраната с отговора си до Комисията, получен на 19.04.2007
г., изпрати материали от служба "Военна информация" за двама секретни сътрудника -
Юнал Саид Лютфи и Кръстьо Илиев Петков.
  Министерството на вътрешните работи в отговора си до Комисията, получен на
20.04.2007 г., уведомява, че е установено "наличие на данни за принадлежност към
Държавна сигурност" за четири лица. Изпратени са материали за Евгени Захариев
Кирилов, Георги Николов Белчев, Севдалин Димитров Атанасов и Юнал Саид Лютфи.

  След като проучи и обсъди изпратените материали Комисията за разкриване на
документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна
сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

Р Е Ш И :

  установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и
разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към
Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на
следните регистрирани кандидати в ЦИКЕП за членове на Европейския парламент от
Република България:

Георги Николов Белчев[редактиране]

Три имена Георги Николов Белчев
Дата на раждане 18.02.1953 г.
Място на раждане София
Вербувал го служител Пламен Асенов на 16.06.1984 г.
Ръководил го служител Пламен Асенов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ІV РУ-СГУ-МВР
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент
Псевдоними "Боби"
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Регистрационна бланка; картон обр. 6; регистрационен дневник
Снемане от действащия оперативен отчет

За лицето липсват други данни по чл. 25, т. 3 от закона. Лицето е кандидат от Политическа партия “СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ”.

Севдалин Димитров Атанасов[редактиране]

Три имена Севдалин Димитров Атанасов
Дата на раждане 30.05.1968 г.
Място на раждане Бургас
Вербувал го служител Огнян Дянков на 11.11.1987 г.
Ръководил го служител Огнян Дянков
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ-МВР-ДС-Бургас
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент
Псевдоними "Калин"
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; регистрационен дневник
Снемане от действащия оперативен отчет Протокол за унищожаване на материалите от 18.04.1990 г.

Лицето е кандидат от Политическа партия “ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ”.

Кръстьо Илиев Петков[редактиране]

Три имена Кръстьо Илиев Петков
Дата на раждане 18.11.1943 г.
Място на раждане с. Димово, окр. Видински
Вербувал го служител Полк. Никола Христов Николов на 30.12.1982 г.
Ръководил го служител Подп. Димитър Димитров и полк. Стоян Киров Иванов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Разузнавателно управление към Генералния щаб при Министерството на народната отбрана
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент
Псевдоними "Еленков"
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 1 МНО-РУ; картон обр. 9 МНО-РУ; собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го оперативен работник; акт за изразходване на парични средства за специални нужди
Снемане от действащия оперативен отчет Предложение за изоставяне на сътрудника от 06.12.1991 г., като от 1988 г. с него не са провеждани срещи.

Лицето е кандидат от Политическа партия “ГРАЖДАНСКИ СЪЮЗ ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ”.

Юнал Саид Лютфи[редактиране]

Три имена Юнал Саид Лютфи
Дата на раждане 08.04.1944 г.
Място на раждане Харманли
Вербувал го служител подп. Нешо Танчев Кабаджов и подп. Панайот Добрев Панайотов от Разузнавателно управление на Министерството на народната отбрана
Ръководил го служител - полк. Георги Димитров Радев от Разузнавателно управление на Министерството на народната отбрана; - майор Христо Семов Момчев в Комитета за държавна сигурност, майор Евтим Попов, Стефан Стефанов във Второ главно управление, Живко Атанасов Неделчев във Второ главно управление на Държавна сигурност и Национална служба за защита на конституцията.
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Привлечен за секретен сътрудник към Разузнавателно управление към Генералния щаб при министерството на народната отбрана на 22.04.1965 г. На 30.10.1967 г. е прехвърлен на ръководство във Второ управление на Комитета за държавна сигурност при Министерството на вътрешните работи.
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Секретен сътрудник
Псевдоними От 22.04.1965 г. "Мурад"
От 08.02.1985 г. "Сидер"
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано обещание за доброволно сътрудничество в Разузнавателно управление към Генералния щаб при Министерството на народната отбрана; един собственоръчно написан писмен доклад от агент "Мурад" и картон обр. 9 МНО-РУ, рег № 04300; собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получени възнаграждения; рапорти от ръководилите го оперативни работници; регистрационна бланка на Второ управление на КДС-МВР от 30.10.1967 г. и данни в регистрационните дневници на Трети отдел-ДС-МВР; картон обр. №4
Снемане от действащия оперативен отчет На 07.03.1967 г. работата със секретния сътрудник е прекратена от Разузнавателно управление към Генералния щаб при Министерството на народната отбрана и личното и работното му дело са свалени от отчет и са предадени на Второ управление на Комитета по държавна сигурност. Личното дело съдържа документи до 11.02.1991 г.

Лицето е кандидат от Политическа партия “ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ”.

Евгени Захариев Кирилов[редактиране]

Три имена Евгени Захариев Кирилов
Дата на раждане 26.01.1945 г.
Място на раждане с. Любичево, окръг Търговище
Вербувал го служител Стою Тодоров Стойков
Ръководил го служител Оперативни работници Марко Марков, Пламен Събев, Кр. Саманджиев, Асен Цанков
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ-МВР-КДС-Варна от 19.11.1966 г.; Второ главно управление – ДС; лицето е изучавано с цел да бъде назначен на работа в Разузнавателно управление на Генералния щаб при Министерството на народната отбрана от 12.09.1972 г., същата година изучаването е преустановено; от 01.02.1978 г. е на ръководство в Първо главно управление - ДС
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Секретен сътрудник
Псевдоними "Манчев"
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани писмени документи; докладни записки от

ръководилия го оперативен работник; данни в регистрационните дневници на ДС-МВР; картон обр. № 1-МНО-РУ, рег. 11611; картон обр. 4-МВР; писмо рег. № 178-1/ 14.05.1990 г. на Национална служба за защита на конституцията, че материалите за лицето ще бъдат унищожени по начина, указан в Заповедта за работа с агентурата.

Снемане от действащия оперативен отчет От Първо главно управление делото е закрито през 1985 г.

Лицето е кандидат от Коалиция “ПЛАТФОРМА ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛИСТИ” – БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ И ПАРТИЯ “ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ”.

Боян Стефанов Чуков[редактиране]

Три имена Боян Стефанов Чуков
Дата на раждане 25.07.1952 г.
Място на раждане София
Структури, в които е работил Управление "Научно техническо разузнаване" при Първо главно управление на Държавна сигурност
Документи, свързани с кариерното му развитие - със заповед № 601/ 21.11.1980 г. е назначен за разузнавач в ПГУ-ДС; - със заповед № 5/ 01.01.1985 г. е преназначен за старши разузнавач в ПГУ-ДС;- със заповед № 901/ 01.11.1988 г. е преназначен за инспектор в ПГУ-ДС;- със заповед № 1064/ 31.12.1989 г. е преназначен за зам.-началник отделение в ПГУ-ДС;- със заповед № 326/ 01.08.1991 г., считано от 01.09.1991 г., е уволнен по разпореждане от министъра на отбраната.

Лицето е кандидат от Коалиция “ПЛАТФОРМА ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛИСТИ” – БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ И ПАРТИЯ “ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ”.

Председател:
Евтим Костадинов Костадинов ................................
Зам. председател:
Орхан Ахмедов Исмаилов ................................
Секретар:
Румен Йорданов Борисов ..................................
Членове:
1. Апостол Иванов Димитров ................................
2. Валери Георгиев Кацунов ................................
3. Георги Матеев Георгиев ................................
4. Екатерина Петкова Бончева ................................
5. Татяна Колева Кирякова ................................
6. Тодор Илиев Трифонов ................................