Решение № 17 на КРДОПБГДСРСБНА

От Уикиизточник
Направо към навигацията Направо към търсенето

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОМИСИЯ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА

ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ КЪМ ДЪРЖАВНА

СИГУРНОСТ И РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ НА БЪЛГАРСКАТА

НАРОДНА АРМИЯ


Р Е Ш Е Н И Е №17 / 21.10.2007 г.

   Комисията за разкриване на документите и за обявяване на
принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и
разузнавателните служби на Българската народна армия на основание чл. 26,
ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за достъп и разкриване на документите и за
обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна
сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия
извърши проверка на лица по чл. 3, ал. 1, т. 20 - председател, заместник-
председатели, секретар и членове на Централната избирателна комисия за
местни избори, назначена с Указ на президента на Република България №
233 от 01.08.2007 г..
   След като проучи и обсъди наличните материали Комисията за
разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български
граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на
Българската народна армия

Р Е Ш И :

   установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона
за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на
български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на
Българската народна армия на следните лица:

Румен Василев Еленски[редактиране]

Три имена Румен Василев Еленски
Дата на раждане 01.03.1953 г.
Място на раждане Гр. София
Качество Щатен служител
Структури, в които е работил Първо главно управление-ДС
Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-3358/ 04.08.1982 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 601/ 06.07.1987 г. е изпратен на 5-месечно обучение в разузнавателната школа на КГБ-СССР; със заповед № 140/ 01.03.1989 г. е преназначен за ст. разузнавач; доклад на НРС

RB102101-001-04/ 11-17432/ 02.10.2007 г.

Публична длъжност или публична дейност Член на ЦИКМИ

Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2 – RB102101-001-04/ 11-17434/02.10.2007 г.

Цветозария Георгиева Йосифова-Кътева[редактиране]

Три имена Цветозария Георгиева Йосифова-Кътева
Дата на раждане 12.02.1953 г.
Място на раждане
Вербувал я служител О. р. Димитър Димитров на 12.08.1982 г.
Ръководил я служител О. р. Димитър Димитров
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Шесто управление-ДС, 02, 01
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството секретен сътрудник, Съдържател на явочна квартира
Псевдоними Център
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 6, рег. дневник; писмо рег. № 506/ 1990 г.
Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г.
Публична длъжност или публична дейност Член на ЦИКМИ
Председател:
Евтим Костадинов Костадинов ................................
Зам. председател:
Орхан Ахмедов Исмаилов ................................
Секретар:
Румен Йорданов Борисов ..................................
Членове:
1. Апостол Иванов Димитров ................................
2. Валери Георгиев Кацунов ................................
3. Георги Матеев Георгиев ................................
4. Екатерина Петкова Бончева ................................
5. Татяна Колева Кирякова ................................
6. Тодор Илиев Трифонов ................................