Решение № 15 на КРДОПБГДСРСБНА

От Уикиизточник
Направо към навигацията Направо към търсенето

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОМИСИЯ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА

ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ КЪМ ДЪРЖАВНА

СИГУРНОСТ И РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ НА БЪЛГАРСКАТА

НАРОДНА АРМИЯ


Р Е Ш Е Н И Е №15 / 19.09.2007 г.

   Комисията за разкриване на документите и за обявяване на
принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и
разузнавателните служби на Българската народна армия след съпоставяне на
данните от доклада по чл. 16, ал. 2, т. 1 на министъра на отбраната и
наличните документи в Комисията

Р Е Ш И :

   установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона
за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на
български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на
Българската народна армия на:

Кръстьо Илиев Петков[редактиране]

Три имена Кръстьо Илиев Петков
Дата на раждане 18.11.1943 г.
Място на раждане с. Димово, окр. Видински
Вербувал го служител Полк. Никола Христов Николов на 30.12.1982 г.
Ръководил го служител Подп. Димитър Димитров и полк. Стоян Киров Иванов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Разузнавателно управление към Генералния щаб при Министерството на народната отбрана
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент
Псевдоними "Еленков"
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 1 МНО-РУ; картон обр. 9 МНО-РУ; собственоръчно

написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го оперативен работник; акт за изразходване на парични средства за специални нужди

Снемане от действащия оперативен отчет Предложение за изоставяне на сътрудника от 06.12.1991 г., като от 1988 г. с него не са провеждани срещи.
Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 39-о Народно събрание

Обявен с решение №1/ 24.04.2007 г. като кандидат за член на Европейския парламент от Република България.

Председател:
Евтим Костадинов Костадинов ................................
Зам. председател:
Орхан Ахмедов Исмаилов ................................
Секретар:
Румен Йорданов Борисов ..................................
Членове:
1. Апостол Иванов Димитров ................................
2. Валери Георгиев Кацунов ................................
3. Георги Матеев Георгиев ................................
4. Екатерина Петкова Бончева ................................
5. Татяна Колева Кирякова ................................
6. Тодор Илиев Трифонов ................................