Решение № 14 на КРДОПБГДСРСБНА

От Уикиизточник
Направо към навигацията Направо към търсенето

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОМИСИЯ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА

ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ КЪМ ДЪРЖАВНА

СИГУРНОСТ И РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ НА БЪЛГАРСКАТА

НАРОДНА АРМИЯ


Р Е Ш Е Н И Е №14 / 04.09.2007 г.

   Комисията за разкриване на документите и за обявяване на 
принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и 
разузнавателните служби на Българската народна армия на основание чл. 26, 
ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за достъп и разкриване на документите и за 
обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна 
сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия 
извърши проверка на лица по чл. 3, ал. 1, т. 2 – народни представители във 
7-о Велико народно събрание, 36-о Народно събрание, 37-о Народно 
събрание, 38-о Народно събрание, 39-о Народно събрание и 40-о Народно 
събрание 
   След като проучи и обсъди наличните материали Комисията за 
разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български 
граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на 
Българската народна армия 

Р Е Ш И : 

   установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона 
за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на 
български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на 
Българската народна армия на следните лица: 

Александър Иванов Маринов[редактиране]

Три имена Александър Иванов Маринов
Дата на раждане 12.05.1957 г.
Място на раждане Гр. София
Вербувал го служител Любомир Осенов на 21.06.1983 г., регистриран на 07.07.1983 г.
Ръководил го служител Любомир Осенов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС, 02, 03
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Съдържател на явочна квартира
Псевдоними Майстора
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 6; рег. дневник; писмо за изключване и унищожаване вх. № 1661/ 28.03.1990 г. на материалите на ЯК „Майстора”
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 36-о Народно събрание, Народен представител в 37-о Народно събрание

Александър Янков Димов[редактиране]

Три имена Александър Янков Димов
Дата на раждане 22.06.1924 г.
Място на раждане Гр. Бургас
Качество Щатен служител
Структури, в които е работил Първо главно управление-ДС от 01.02.1969 г. до 15.05.1975 г.
Документи, свързани с кариерното му развитие Писмо на НРС RB102101-001-04/121204/03.09.2007 г.
Публична длъжност или публична дейност Народен представител във Великото народно събрание

Ангел Стоянов Момов[редактиране]

Три имена Ангел Стоянов Момов
Дата на раждане 23.02.1947 г.
Място на раждане Гр. Преслав
Качество Щатен служител
Структури, в които е работил МВР-Шумен
Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-1994/ 27.06.1979 г. е преназначен за н-к отдел "Следствен" и е приет на действителна военна служба и му е присвоено звание капитан; със заповед № К-362/ 01.02.1980 г. е уволнен.
Публична длъжност или публична дейност Народен представител във Великото народно събрание

Андрей Николов Андреев[редактиране]

Три имена Андрей Николов Андреев
Дата на раждане 03.02.1934 г.
Място на раждане Гр. Габрово
Вербувал го служител Кръстю Ангелов Резашки на 04.05 1955 г.
Ръководил го служител Кръстю Ангелов Резашки; о. р. Жечо Желев Тодоров; кап. Христо Ботев Станчев; ст. лейт. Панайот Недялков Чорбаджийски;
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Пето управление-ДС, ІV-2
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент
Псевдоними Страшимиров
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи за получени възнаграждения; документи от ръководилия го щатен служител; картон обр. 4; рег. дневник; лично дело ІА-379 (Гб)
Снемане от действащия оперативен отчет 1960 г.
Публична длъжност или публична дейност Народен представител във Великото народно събрание

Атанас Георгиев Семерджиев[редактиране]

Три имена Атанас Георгиев Семерджиев
Дата на раждане 21.05.1924 г.
Място на раждане с. Лъджене, обл. Пазарджик
Вербувал го служител О. р. Иван Петков Иванов на 22.10.1953 г.
Ръководил го служител О. р. Иван Петков Иванов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ІІІ управление-ДС, отдел І
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Съдържател на явка
Псевдоними Славейчето
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протокол за унищожаване № 1428/04.09.1962 г. на лично дело 1А 28259.
Снемане от действащия оперативен отчет На 17.06.1958 г. поради изместване в нова квартира, оказала се неудобна за ползване.
Публична длъжност или публична дейност Народен представител във Великото народно събрание.

Обявен с решение № 7/ 19.07.2007 г. като вицепрезидент на Република България от 01.08.1990 г. до 22.01.1992 г.

Атанас Матеев Матеев[редактиране]

Три имена Атанас Матеев Матеев
Дата на раждане 23.07.1949 г.
Място на раждане Гр. Каварна
Вербувал го служител Йордан Стоянов на 20.05.1988 г.
Ръководил го служител Йордан Стоянов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Толбухин-ДС
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент
Псевдоними Момчил
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; писмо вх. № 2044/ 25.04.1990 г. – ОУ на МВР-Толбухин за протокол за унищожаване 97/ 17.04.1990 г. -Балчик
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 36-о Народно събрание

Ахмед Демир Доган[редактиране]

Три имена Ахмед Демир Доган
Дата на раждане 29.03.1954 г.
Място на раждане С. Пчеларово, обл. Толбухин
Вербувал го служител Ст. лейт. Стайчо Любенов Стайков на 21.08.1974 г.
Ръководил го служител Ст. лейт. Стайчо Любенов Стайков; подп. Васил Панайотов; подп. Стойко Стойков; капитан М. Маринов; майор Иван Михайлов; Георги Георгиев; Евгени Крушков; Георги Йорданов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление ІІІ-ДС, отдел ХІ, отделение 4; на 21.01.1976 г. делото е прехвърлено в отдел І на ОУ-МВРВарна; от 14.03.1979 г. -Първо главно управление, отдел V
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент
Псевдоними Ангелов; Сергей; Сава
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от

ръководилите го щатни служители; рег. бланка; картони обр. 1 и 3; лични и работни дела Ф.1, а. е. 7576-10 тома.

Снемане от действащия оперативен отчет На 06.03.1988 г. предложение за сваляне делото на агент "Сава" в архив.
Публична длъжност или публична дейност Народен представител във Великото народно събрание, Народен представител в 36-о Народно събрание, Народен представител в 37-о Народно събрание, Народен представител в 38-о Народно събрание, Народен представител в 39-о Народно събрание, Народен представител в 40-о Народно събрание

Благой Александров Дечев[редактиране]

Три имена Благой Александров Дечев
Дата на раждане 04.07.1946 г.
Място на раждане Гр. Варна
Качество Щатен служител
Структури, в които е работил Първо главно управление-ДС
Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 217/ 17.05.1971 г. е назначен за разузнавач ІІІ степен; със заповед № 288/ 01.06.1974 г.е

преназначен за разузнавач ІІ степен; едногодишна разузнавателна школа в СССР; със заповед № 313/ 05.06.1978 г. е преназначен за разузнавач І степен; със заповед № 438/ 01.08.1982 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 710/ 01.10.1984 г. е преназначен за зам. нк отделение; със заповед № 710/ 01.10.1984 г. е преназначен за зам. нк отделение; със заповед № К-2020/ 30.05.1985 г. е преназначен за първи зам. н-к на ОУ-МВР-Видин по ДС; със заповед № К-170/ 16.01.1987 г. е изпратен на двумесечен курс за ръководни кадри във ВКШ при КГБСССР; със заповед № 4002/ 13.12.1988 г. е преназначен за н-к ОУ-Видин; със заповед № К-718/ 22.02.1990 г. е уволнен.

Публична длъжност или публична дейност Народен представител във Великото народно събрание

Бойко Иванов Ватев[редактиране]

Три имена Бойко Иванов Ватев
Дата на раждане 21.06.1950 г.
Място на раждане Гр. Плевен
Вербувал го служител Пенко Георгиев на 22.10.1982 г.
Ръководил го служител Пенко Георгиев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Плевен-ДС
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент
Псевдоними Георгиев
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протокол за унищожаване № 85/ 1990 г. на лично дело ІА-30788
Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г.
Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 40-о Народно събрание

Бончо Драганов Рашков[редактиране]

Три имена Бончо Драганов Рашков
Дата на раждане 26.03.1946 г.
Място на раждане С. Помощица, обл. Търговище
Вербувал го служител Петко Петков на 19.04.1978 г.
Ръководил го служител Петко Петков
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ-МВР-Търговище-ДС
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Съдържател на явочна квартира
Псевдоними Бреза
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протокол за унищожаване рег. № КА-10/

13.03.1990 г. (Тщ) на материалите на ЯК „Бреза”

Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Народен представител във Великото народно събрание, Народен представител в 36-о Народно събрание, Народен представител в 37-о Народно събрание

Борис Янев Стоянов[редактиране]

Три имена Борис Янев Стоянов
Дата на раждане 03.10.1952 г.
Място на раждане Гр. Пловдив
Вербувал го служител Руслан Ангелов на 04.12.1987 г., регистриран на 20.12.1987 г.
Ръководил го служител Руслан Ангелов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС, 04, 01
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Съдържател на явочна квартира
Псевдоними Младост
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 6; рег. дневник; писмо вх. № 2848/ 1990 г. за протокол за унищожаване на дела на ЯК „Младост” № 40/ 22.05.1990 г.
Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г.
Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 37-о Народно събрание

Боян Борисов Киров[редактиране]

Три имена Боян Борисов Киров
Дата на раждане 03.06.1951 г.
Място на раждане Гр. София
Вербувал го служител Лейт. Дочо Христов Цончев на 14.08.1973 г.; о. р. Петър Добрев Буров на 21.10.1982 г.
Ръководил го служител Лейт. Дочо Христов Цончев; ст. лейт. В. Коларов; о. р. Георги Георгиев; о. р. Петър Добрев Буров
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Първо главно управление, отдел VІІ; Второ главно управление-ДС, отдел 10, отделение 01
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Секретен сътрудник; агент
Псевдоними Кирил; Петров
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Написани агентурни сведения от секретния сътрудник; разходни

документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилите го щатни служители; картони обр. 1 и 3; дело Ф.1, а. е. 3232; картон обр. 4; рег. дневник; рег. бланка; лично дело ІА-34446;

Снемане от действащия оперативен отчет На 23.10.1975 г.; 1992 г.
Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 37-о Народно събрание

Доклад от МВР по чл. 16, ал. 2, т. 2

Бриго Христофоров Аспарухов[редактиране]

Три имена Бриго Христофоров Аспарухов
Дата на раждане 15.07.1945 г.
Място на раждане С. Вискяр, обл. Перник
Качество Щатен служител
Структури, в които е работил Първо главно управление-ДС
Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед 5984/ 16.10.1970 г. е назначен за разузнавач ІІІ степен; със заповед 1972/ 1973 г. е изпратен една година на разузнавателна школаСССР; със заповед 594/ 31.10.1974 г. е преназначен за разузнавач ІІ степен; със заповед 566/ 03.09.1976 г.

е преназначен за инспектор ІV степен; със заповед 607/ 01.09.1984 г. е преназначен за н-к отделение; със заповед 689/ 07.09.1985 г. е преназначен за н-к на отдел VІ.

Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 39-о Народно събрание

Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2

Валентина Крумова Георгиева[редактиране]

Три имена Валентина Крумова Георгиева
Дата на раждане 06.08.1948 г.
Място на раждане Гр. Търговище
Вербувал я служител Димитър Енчев на 28.02.1983 г., регистрирана на 28.03.1983 г.
Ръководил го служител Димитър Енчев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Търговище-ДС
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Съдържател на явочна квартира
Псевдоними Колос
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 6; рег. дневник
Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г.
Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 37-о дейност Народно събрание

За Валентина Крумова Георгиева липсват други данни по чл. 25, т. 3 от закона.

Ваню Стефанов Хърков[редактиране]

Три имена Ваню Стефанов Хърков
Дата на раждане 11.09.1953 г.
Място на раждане Гр. Бургас
Вербувал го служител Подп. Костадин Стоянов Атанасов на 04.09.1981 г., регистриран на 25.09.1981 г.
Ръководил го служител Подп. Костадин Стоянов Атанасов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ – Бургас-ДС
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент
Псевдоними Никола
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано и подписано обещание за сътрудничество; рег. бланка; картон обр. 4; рег. дневник; лично дело ІА451 (Бс) МФ
Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г.
Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 40-о Народно събрание

Васил Иванов Милков[редактиране]

Три имена Васил Иванов Милков
Дата на раждане 14.01.1942 г.
Място на раждане С. Ставерци, обл. Плевен
Вербувал го служител Иван Начев на 15.03.1973 г.
Ръководил го служител Иван Начев; Димитър Енев Атанасов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Второ главно управление-ДС, ІХ, ІІ, ІV, 03, 04
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Съдържател на явочна квартира
Псевдоними Черни връх
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протокол за унищожаване № 79/ 1990 г. на дело ІЯ-3860
Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г.
Публична длъжност или публична дейност Народен представител във Великото народно събрание

Васил Кирилов Палакаркин[редактиране]

Три имена Васил Кирилов Палакаркин
Дата на раждане 17.07.1928 г.
Място на раждане Гр. Ст. Димитров
Вербувал го служител О. р. Валентин Асенов Димитров на 29.11.1985 г., регистриран на 12.12.1985 г.
Ръководил го служител О. р. Валентин Асенов Димитров
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кюстендил-ДС
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент
Псевдоними Христов-П
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; рег. бланка; картон обр. 4; рег. дневник; лично дело ІА1229МФ (Кн)
Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г.
Публична длъжност или публична дейност Народен представител във Великото народно събрание

Васил Любомиров Костов[редактиране]

Три имена Васил Любомиров Костов
Дата на раждане 01.10.1945 г.
Място на раждане Гр. Ловеч
Вербувал го служител На 13.11.1969 г.; възстановен от Димитър Ив. Гелков на 14.07.1972 г.
Ръководил го служител Димитър Ив. Гелков; кап. Св. Петрунов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Шесто управление-ДС, VІ, ІІ
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството осведомител
Псевдоними Николов
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилите го щатни служители; картон обр. 4; рег. дневник; уведомително писмо за унищожаване вх. № 2084/ 02.05.1990 г.; работно дело ІР-4821-2 тома.
Снемане от действащия оперативен отчет 1971 г. документи на агент "Николов" са унищожени
Публична длъжност или публична дейност Народен представител във Великото народно събрание

Васил Павлов Станилов[редактиране]

Три имена Васил Павлов Станилов
Дата на раждане 14.01.1933 г.
Място на раждане Гр. Варна
Вербувал го служител Ст. лейт. Тодор Костов Тодоров на 11.05.1968 г.
Ръководил го служител Ст. лейт. Тодор Костов Тодоров; полк. Георги Стоянов Касабов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Първо главно управление-ДС, 10 отдел
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Секретен сътрудник
Псевдоними Хермес
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилите го щатни служители; картони обр. 1 и 3;

дело рег. № 6179

Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 38-о Народно събрание

Васил Петров Димитров[редактиране]

Три имена Васил Петров Димитров
Дата на раждане 22.11.1943 г.
Място на раждане Гр. Варна
Вербувал го служител Капит. І ранг Славчо Василев на 03.06.1980 г.
Ръководил го служител Капит. І ранг Славчо Василев; Йордан Занков; ст. о. р. кап. Николай Влахов; майор Иван Карпузанов.
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Разузнавателен отдел на щаба на Военноморския флот; РУ на ГЩ, отдел VІІІ
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Секретен сътрудник
Псевдоними Петьо
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Декларация за сътрудничество; документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилия го щатен служител; картони обр. 1 и 2; рег. дневник; лично и работно дело 15742.
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Народен представител във Великото народно събрание

Велико Живков Великов[редактиране]

Три имена Велико Живков Великов
Дата на раждане 14.11.1934 г.
Място на раждане Иванча, обл. В. Търново
Вербувал го служител Цанко Баевски на 14.08.1979 г.
Ръководил го служител Цанко Баевски
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-В. Търново-ДС
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Съдържател на явочна квартира
Псевдоними Царевец
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протокол за унищожаване № 25/ 21.03.1990 г. (Лч) на дело ІЯ-238
Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г.
Публична длъжност или публична дейност Народен представител във Великото народно събрание

Венцислав Асенов Димитров[редактиране]

Три имена Венцислав Асенов Димитров
Дата на раждане 17.04.1945 г.
Място на раждане Гр. София
Вербувал го служител Любомир Осенов на 11.04.1984 г.
Ръководил го служител Любомир Осенов; Гриша Стоянов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ-ДС, отдел 02
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент
Псевдоними Попов
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; писмо № 2972/ 1990 г. за унищожаване на регистрационните картони на агент Попов – рег. № 68778 -по оперативни съображения
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Народен представител във Великото народно събрание, Народен представител в 36-о Народно събрание, Народен представител в 37-о Народно събрание, Народен представител в 38-о Народно събрание

Обявен с решение № 9/ 25.07.2007 г. като съветник по икономическите въпроси на президента -администрация на президента Георги Първанов – от 02.04.2007 г. до момента.

Веселин Стоянов Бончев[редактиране]

Три имена Веселин Стоянов Бончев
Дата на раждане 30.05.1938 г.
Място на раждане С. Караш, обл. Враца
Вербувал го служител Полк. Георги Велчев Велев на 06.09.1969 г.; Недялко Кочев на 15.01.1976 г.
Ръководил го служител Полк. Георги Велчев Велев; Васил Сивков
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Първо главно управление-ДС, отдел VІІІ; Второ главно управление-ДС, ІХ, ІV, отдел 07
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Съдържател на явочна квартира; агент
Псевдоними Доктора; Константинов
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от

ръководилия го щатен служител; картони обр. 1 и 3; дело Ф.1, а. е. 2301; картон обр. 4; рег. дневник; писмо вх. № 2089/ 02.05.1990 г.

Снемане от действащия оперативен отчет На 24.06.1971 г. от ПГУ
Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 38-о Народно събрание

Владимир Владимиров Топенчаров[редактиране]

Три имена Владимир Владимиров Топенчаров
Дата на раждане 15.07.1933 г.
Място на раждане Гр. София
Вербувал го служител Мария Ангелова Стоилова на 10.06.1948 г.; ст. лейт. Илия Недев Василев на 05.01.1966 г.;
Ръководил го служител Мария Ангелова Стоилова ; Крум Рангелов Златев; Цачко В. Цачков; Атанас Атанасов; ст. лейт. Илия Недев Василев; подп. К. Михалев; полк. Найден Пешев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Столично управление на МВР-ДС; Първо главно управление-ДС, отдел VІІ; на 27.06.1979 г. е възстановен на връзка в Първо главно управлениеДС, отдел ХVІІ; Първо главно управление-ДС, отдел 03
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Информатор; резидент; секретен сътрудник
Псевдоними Карамфил-4; Константинов
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани и подписани декларации; собственоръчно написани агентурни сведения от секретен сътрудник "Карамфил" и "Константинов"; документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилите го щатни служители; картон обр. 4; рег. дневник; картони обр.-1 и 3; лично дело ІА-17251; дело ИФ 1-2-1257, 1258; лично и работно дело и дело без пореден номер Ф.1, а. е. 1963.
Снемане от действащия оперативен отчет На 16.11.1968 г.; на 14.05.1991 г. делото е свалено и предадено в архив.
Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 37-о Народно събрание

Галактион Любенов Табаков[редактиране]

Три имена Галактион Любенов Табаков
Дата на раждане 26.02.1949 г.
Място на раждане Ветрен, обл. Пазарджик
Вербувал го служител Петър Хайтов на 23.09.1981 г.
Ръководил го служител Петър Хайтов; Ангел Славчев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Враца-ДС, у-е VІ, ІІІ, І
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент
Псевдоними Мишо
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; писмо на НСЗК вх. № 3696/ 09.11.1990 г.
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 36-о Народно събрание

Георги Алексиев Иванов[редактиране]

Три имена Георги Алексиев Иванов
Дата на раждане 10.09.1927 г.
Място на раждане Котеновци, общ. Лом
Вербувал го служител На 16.09.1947 г.
Ръководил го служител О. р. Пачеджиев; о. р. Дунчев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-Лом; V управление, 2 от.-ДС
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Информатор; резидент
Псевдоними Петров
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; протокол за унищожаване № 242/ 23.03.1962 г. на лично дело ІР-784
Снемане от действащия оперативен отчет 1954 г.
Публична длъжност или публична дейност Народен представител във Великото народно събрание

Георги Алексиев Начев[редактиране]

Три имена Георги Алексиев Начев
Дата на раждане 23.07.1932 г.
Място на раждане Гр. Преслав
Вербувал го служител Васил Иванов Вутов на 09.04.1952 г.
Ръководил го служител Васил Иванов Вутов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Участък МВР-Преслав-ДС
Информатор
Псевдоними Урал
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; протокол за унищожаване № 1088/ 31.07.1962 г. на лично дело № І-И-10609
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Народен представител във Великото народно събрание

Георги Владимиров Юруков[редактиране]

Три имена Георги Владимиров Юруков
Дата на раждане 11.06.1955 г.
Място на раждане С. Илинден, обл. Благоевград
Вербувал го служител Лейт. Борис Георг. Борисов на 19.04.1975 г.
Ръководил го служител Лейт. Борис Георг. Борисов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Трето управление-ДС, ІV, 3
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент
Псевдоними Стоев
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протоколи № 4/ 03.07.1990 г. за унищожаване на лично дело на агент "Стоев" ІА-1623 и № 2/ 10.05.1990 г. за унищожаване на работно дело на агент "Стоев" ІР-1218
Снемане от действащия оперативен отчет 1978 г.
Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 37-о Народно събрание, Народен представител в 39-о Народно събрание, Народен представител в 40-о Народно събрание

Георги Евдокиев Марков[редактиране]

Три имена Георги Евдокиев Марков
Дата на раждане 20.03.1950 год.
Място на раждане Гр. София
Вербувал го служител Иван Василев на 06.12.1972 г.
Ръководил го служител Иван Василев, о. р. Жечев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството МВР-Софийско градско управление, отдел ІІ-Държавна сигурност; управление VІ-ДС, отдел ІІ, отделение ІІІ
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент
Псевдоними Николай, Стефан
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; лично дело № ІА-23070; документи от

ръководилия го щатен служител – предложение за вербовка, рапорт от вербовка, регистрационна бланка за картотекиране като сътрудник; протокол за унищожаване № 76 от 18.06.1990 г. на работно дело № ІР7746. В дело № 8093, открито на 06.09.1972 г. и приложено в архив под № ІІІ раз. 32465, се намира сведение от агент "Николай" относно обект на ДОП "Скакалеца", прието на 07.12.1972 г. от ст. лейт. Иван Василев в СГУ-МВР, отдел 02, отделение 03, линия "Подготовка и бягство от НРБ".

Снемане от действащия оперативен отчет На 17.04.1976 год. от VІ-ДС
Публична длъжност или публична дейност Народен представител във Великото народно събрание, Народен представител в 36-о Народно събрание

Обявен с решение № 4/ 21.06.2007 г. като съдия от Конституционния съд 11.10.1994 год. – 14.10.2003 год.

Георги Иванов Иванов (Какалов)[редактиране]

Три имена Георги Иванов Иванов (Какалов)
Дата на раждане 02.07.1940 г.
Място на раждане Гр. Ловеч
Вербувал го служител Кап. Христо Ботев Василев на 17.07.1962 г., регистриран на 27.07.1962 г.
Ръководил го служител Кап. Христо Ботев Василев; майор Минчо Колев Колев; майор Цеко Иванов Върбанов; майор Косю Иванов Коюнджиев; майор Цеко Виденов Иванов; лейт. Георги Любенов Николов; ст. лейт. Ангел Миланов Николов; ст. лейт. Стоян Борисов Тошков
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Трето управление-ДС, отдел V, отделение ІІІ
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент
Псевдоними Николов
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; рег. бланка; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилите го щатни служители; картон обр. 4; рег. дневник; лично дело ІА-24203; работно дело ІР-9020
Снемане от действащия оперативен отчет 1978 г.
Публична длъжност или публична дейност Народен представител във Великото народно събрание

Георги Йорданов Манов[редактиране]

Три имена Георги Йорданов Манов
Дата на раждане 09.10.1951 г.
Място на раждане Гр. София
Вербувал го служител Георги Мурджев на 29.11.1979 г., регистриран на 11.12.1979 г.
Ръководил го служител Георги Мурджев; лейт. В. Кръстев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС, ІІІ, ІІІ
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент
Псевдоними Андреев
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилите го щатни служители; картон обр. 4; рег. дневник; лично дело ІА-30093; работно дело ІР-15843
Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г.
Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 38-о Народно събрание

Георги Костов Костов[редактиране]

Три имена Георги Костов Костов
Дата на раждане 19.04.1951 г.
Място на раждане Гр. Бургас
Вербувал го служител Михаил Петров Петров на 11.01.1982 г.
Ръководил го служител Михаил Петров Петров
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент
Псевдоними Драгоев (Дарагоев)
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; писмо вх. № 1891/ 13.04.1990 г. за

унищожаване на лично дело на агент "Дарагоев"

Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 36-о Народно събрание

Георги Миланов Георгиев[редактиране]

Три имена Георги Миланов Георгиев
Дата на раждане 20.11.1955 г.
Място на раждане С. Скрът, обл. Благоевград
Вербувал го служител Тошко Карасавов на 01.04.1987 г.
Ръководил го служител Тошко Карасавов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив, 02, 03-ДС
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент
Псевдоними Огнян
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протокол за унищожаване рег. № 80-А/ 02.05.1990 г.-Пловдив
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 40-о Народно събрание

Георги Николов Дюлгеров[редактиране]

Три имена Георги Николов Дюлгеров
Дата на раждане 06.05.1938 г.
Място на раждане С. Въгленци, обл. В. Търново
Вербувал го служител Христо Христов на 29.11.1974 г., регистриран на 25.12.1974 г.
Ръководил го служител Христо Христов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Второ главно управление-ДС, Х, ІІ
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент
Псевдоними Соколов
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка; собственоръчно написано агентурно сведение; документи от ръководилия го щатен служител; картон обр. 4; рег. дневник; лично дело ІА-24940МФ; работно дело ІР-9931.
Снемане от действащия оперативен отчет 1980 г.
Публична длъжност или публична дейност Народен представител във Великото народно събрание

Георги Николов Колев[редактиране]

Три имена Георги Николов Колев
Дата на раждане 03.10.1948 г.
Място на раждане Гр. Бургас
Вербувал го служител Димитър Стоянов на 03.09.1980 г.
Ръководил го служител Димитър Стоянов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент
Псевдоними Филипов
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано и подписано обещание; рег. бланка; картон обр. 4; рег. дневник; лично дело ІА-672 (Бс) МФ
Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г.
Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 38-о Народно събрание

Георги Седефчов Първанов[редактиране]

Три имена Георги Седефчов Първанов
Дата на раждане 28.06.1957 г.
Място на раждане С. Сирищник, обл. Перник
Вербувал го служител Ст. лейт. Цвятко Динков Цветков на 04.10.1989 г.
Ръководил го служител Ст. лейт. Цвятко Динков Цветков
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Първо главно управление-ДС, отдел 14
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Секретен сътрудник
Псевдоними Гоце
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходен документ, отчетен от към оперативния работник; документи от ръководилия го щатен служител; картони обр. 1 и 3; рег. бланка; дело Ф1 а.е. 7562.
Снемане от действащия оперативен отчет Предложение рег. № 9109/ 16.07.1993 г. относно сваляне дело № 19183 в архив. Протокол № 3833/ 26.03.1996

г. на НРС за сдаване на дело № 19183, заведено под псевдоним "Гоце", утвърден от н-к отдел 08НРС.

Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 37-о Народно събрание, Народен представител в 38-о Народно събрание, Народен представител в 39-о Народно събрание

Обявен с решение № 7/ 19.07.2007 г. като президент на Република България от 22.01.2002 г. до днес

Георги Симеонов Агафонов[редактиране]

Три имена Георги Симеонов Агафонов
Дата на раждане 22.07.1961 г.
Място на раждане С. Маринка, обл. Бургас
Вербувал го служител Ст. лейт. Николай Плешков на 15.10.1980 г., регистриран на 23.10.1980 г.
Ръководил го служител Ст. лейт. Николай Плешков
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление 03-ДС, отдел 10, отделение 04
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент
Псевдоними Здравков
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано и подписано обещание; рег. бланка; картон обр. 4; рег. дневник; протокол за унищожаване № 14/ 18.04.1990 г. (Бс) на работно дело ІР-1216; лично дело ІА-2733 (Бс) МФ
Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г.
Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 38-о Народно събрание

Гинчо Маринов Павлов[редактиране]

Три имена Гинчо Маринов Павлов
Дата на раждане 16.07.1957 г.
Място на раждане Гр. Крумовград
Вербувал го служител Станчо Дамянов на 16.10.1986 г.
Ръководил го служител Станчо Дамянов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Резидент
Псевдоними Пенев
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протокол за унищожаване рег. № 209/ 01.02.1990 г.
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 36-о Народно събрание, Народен представител в 37-о Народно събрание

Гюнер Бехчет Тахир[редактиране]

Три имена Гюнер Бехчет Тахир
Дата на раждане 24.07.1961 г.
Място на раждане С. Самуил, обл. Разград
Вербувал го служител Стайчо Любенов Стайков на 21.05.1980 г.
Ръководил го служител Стайчо Любенов Стайков; Благой Златков; Станчо Армянов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление 03, отдел 11, отделение 04-ВКР-ДС
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент
Псевдоними Георгиев
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; картон обр. 4; лично дело рег. № 57161 и работно дело рег. № 57161
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 37-о Народно събрание, Народен представител в 38-о Народно събрание

Денчо Стоянов Бояджиев[редактиране]

Три имена Денчо Стоянов Бояджиев
Дата на раждане 02.07.1952 г.
Място на раждане Гр. Разград
Вербувал го служител Венелин Рачев на 11.02.1980 г., регистриран на 15.02.1980 г.
Ръководил го служител Венелин Рачев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Разград-ДС
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Съдържател на явочна квартира
Псевдоними Орбита
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; писмо вх. № 1779/ 05.04.1990 г. за

унищожаване на дело ІЯ-265

Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г.
Публична длъжност или публична дейност Народен представител във Великото народно събрание

Джеват Яшар Мехмед[редактиране]

Три имена Джеват Яшар Мехмед
Дата на раждане 05.03.1965 г.
Място на раждане С. Паисиево, обл. Силистра
Вербувал го служител О. р. Стоян Янев Янев на 13.01.1984 г., регистриран на 24.01.1984 г.
Ръководил го служител О. р. Стоян Янев Янев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Трето управление- ДС
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент
Псевдоними Емилов
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 6; рег. дневник
Снемане от действащия оперативен отчет В доклада на МВР RB 202009-00105/01-08/ 1286/ 10.08.2007 г. е записано, че „делото е изпратено на

Първо главно управление през 1986 г.” В писмо RB 102101-001-04/121180/ 30.08.2007 г. на НРС е записано, че за посоченото лице „няма информация в справочния апарат и не се съхраняват документи в архивните фондове”

Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 39-о Народно събрание

В Комисията за Джеват Яшар Мехмед липсват други данни по чл. 25, т. 3 от закона.

Димитър Борисов Езекиев[редактиране]

Три имена Димитър Борисов Езекиев
Дата на раждане 20.10.1934 г.
Място на раждане Гр. София
Вербувал го служител Банчо Костадинов Георгиев на 09.10.1967 г.
Ръководил го служител Банчо Костадинов Георгиев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Второ главно управление-ДС, ІХ, ІІ
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Съдържател на явочна квартира
Псевдоними Бор
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протокол за унищожаване № 51/ 1985 г. на лично дело на Я/К "Бор"
Снемане от действащия оперативен отчет 1971 г.
Публична длъжност или публична дейност Народен представител във Великото народно събрание

Димитър Георгиев Пенчев[редактиране]

Три имена Димитър Георгиев Пенчев
Дата на раждане 14.02.1937 г.
Място на раждане С. Чарда, обл. Ямбол
Вербувал го служител О. р. Ефтим Ст. Велков на 30.12.1958 г.
Ръководил го служител О. р. Ефтим Ст. Велков
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Пето управление-ДС
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент
Псевдоними Благоев
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протокол за унищожаване № 1488/ 01.08.1962 г. на лично и работно дело ІА-41169
Снемане от действащия оперативен отчет 1960 г.
Публична длъжност или публична дейност Народен представител във Великото народно събрание

Димитър Георгиев Стефанов[редактиране]

Три имена Димитър Георгиев Стефанов
Дата на раждане 04.09.1944 г.
Място на раждане Гр. Бургас
Вербувал го служител Николай Славчев Гигов на 03.03.1976 г., регистриран на 10.03.1976 г.
Ръководил го служител Николай Славчев Гигов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Второ главно управление-ДС, ІІІ, ІІ
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент
Псевдоними Чунтовски
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка; картон обр. 4; рег. дневник; лично дело ІА-34900
Снемане от действащия оперативен отчет 1992 г.
Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 38-о Народно събрание

Доклад на МВР по чл. 16, ал. 2, т. 2

Димитър Иванов Баталов[редактиране]

Три имена Димитър Иванов Баталов
Дата на раждане 15.05.1931 г.
Място на раждане С. Каравелово, обл. Пловдив
Вербувал го служител Разузнавач № -17362 на 22.06.1947 г.; Дичо Куманов на 19.09.1968 г., регистриран на 23.09.1968 г.
Ръководил го служител Дичо Куманов; подп. Иван Вълев Танев; подп. Първан Вл. Първанов; майор Стойно Ив. Стойнов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Държавна сигурност при околийско управление-Карлово; ОУ на КДСПловдив; ДС-Пловдив
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент
Псевдоними Младен; Братовчеда
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от оперативния работник; рег. бланка;

документи собственоръчно написани от сътрудника; документи от ръководилите го щатни служители; картон обр. 4; рег. дневник; опис на унищожени дела от фонд ІР в РДВРПловдив; опис за унищожени дела с протокол рег. № 158/ 1990 г.-работно дело ІР-1692-"Братовчеда"; лично дело ІА-4854 (Пд)-2 тома

Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г.
Публична длъжност или публична дейност Народен представител във Великото народно събрание

Димитър Иванов Кайраков[редактиране]

Три имена Димитър Иванов Кайраков
Дата на раждане 31.05.1941 г.
Място на раждане С. Кортен, обл. Сливен
Вербувал го служител Максим Славов на 08.11.1976 г.
Ръководил го служител Максим Славов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Сливен-ДС
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Съдържател на явочна квартира
Псевдоними Експрес
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протокол за унищожаване рег. № 37/ 07.03.1990 г.-Сливен на дело ІЯ-112
Снемане от действащия оперативен отчет 1980 г.
Публична длъжност или публична дейност Народен представител във Великото народно събрание

Димитър Колев Димитров[редактиране]

Три имена Димитър Колев Димитров
Дата на раждане 17.01.1949 г.
Място на раждане Гр. Видин
Вербувал го служител Иван Тодорв Георгиев на 30.09.1980 г., регистриран на 06.10.1980 г.
Ръководил го служител Иван Тодоров Георгиев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Видин-ДС, VІ-о отделение
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент
Псевдоними Първанов
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка; картон обр. 4; рег. дневник; лично дело ІА-331 (Вд)
Снемане от действащия оперативен отчет 1993 г.
Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 37-о Народно събрание

Доклад на МВР по чл. 16, ал. 2, т. 2

Димитър Борисов Маринчешки[редактиране]

Три имена Димитър Борисов Маринчешки
Дата на раждане 14.06.1946 г.
Място на раждане Гр. Съединение
Качество Щатен служител
Структури, в които е работил ОУ-МВР-Пловдив
Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 5004/ 24.11.1988 г. е преназначен за инспектор в отдел Информационно-организационен" и му е присвоено звание капитан по ЗВВС; със заповед № 314/ 21.08.1984 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № К-884/ 18.03.1987 г. е преназначен за ръководител на АИС; със заповед № 546/ 10.05.1989 г. е преназначен за нк отделение ДС; със заповед № 453/ 02.02.1999 г. е уволнен.
Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 39-о Народно събрание

Димо Василев Димов[редактиране]

Три имена Димо Василев Димов
Дата на раждане 10.02.1938 г.
Място на раждане Гр. Любимец
Вербувал го служител Павел Патриков на 25.03.1982 г.
Ръководил го служител Павел Патриков
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Отдел "Задгранични паспорти", ІІ отделение
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент
Псевдоними Дангов
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протокол за унищожаване № 88/ 12.07.1990 г.
Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г.
Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 38-о Народно събрание

Добрин Спасов Илиев[редактиране]

Три имена Добрин Спасов Илиев
Дата на раждане 01.01.1926 г.
Място на раждане Берковица
Вербувал го служител На 03.04.1949 г.
Ръководил го служител
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление ІІ-ДС
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Съдържател на явочна квартира
Псевдоними Търново
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; протокол за унищожаване № 67/ 16.03.1962 г. на дело ІЯ-2488
Снемане от действащия оперативен отчет 1953 г.
Публична длъжност или публична дейност Народен представител във Великото народно събрание, Народен представител в 36-о Народно събрание

Добромир Мартинов Задгорски[редактиране]

Три имена Добромир Мартинов Задгорски
Дата на раждане 15.11.1955 г.
Място на раждане Гр. Варна
Вербувал го служител Петър Иванов Златанов на 22.06.1984 г., регистриран на 03.07.1984 г.
Ръководил го служител Петър Иванов Златанов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Шесто управление-ДС, 07, 03
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент
Псевдоними Роман
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка; документи за получени възнаграждения; картон обр. 4, рег. дневник; лично дело ІА-31247
Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г.
Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 37-о Народно събрание, Народен представител в 40-о Народно събрание

Дончо Кънев Каракачанов[редактиране]

Три имена Дончо Кънев Каракачанов
Дата на раждане 11.02.1937 г.
Място на раждане С. Стоевци, обл. Габрово
Вербувал го служител Подп. Стоян Петров Стоянов на 28.04.1972 г., регистриран на 29.04.1972 г.
Ръководил го служител Подп. Стоян Петров Стоянов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Русе-ДС, отделение VІ
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Осведомител
Псевдоними Иванов
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка; картон обр. 4; рег. дневник; лично дело ІА-3193(Рс) МФ
Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г.
Публична длъжност или публична дейност Народен представител във Великото народно събрание

Евгени Захариев Кирилов[редактиране]

Три имена Евгени Захариев Кирилов
Дата на раждане 26.01.1945 год.
Място на раждане с. Любичево, окръг Търговище
Вербувал го служител Стою Тодоров Стойков
Ръководил го служител Оперативни работници Марко Марков, Пламен Събев, Кр. Саманджиев, Асен Цанков
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ-МВР-КДС-Варна от 19.11.1966 год.; Второ главно управление – ДС; лицето е изучавано с цел да бъде назначен на работа в Разузнавателно управление на Генералния щаб при Министерството на народната отбрана от 12.09.1972 год., същата година изучаването е преустановено; от 01.02.1978 г. е на ръководство в Първо главно управление - ДС
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Секретен сътрудник
Псевдоними "Манчев"
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани писмени документи;докладни записки от

ръководилия го оперативен работник; данни в регистрационните дневници на ДС-МВР; картон обр. № 1-МНО-РУ, рег. 11611; картон обр. 4МВР; писмо рег. № 178-1/ 14.05.1990 г. на Национална служба за защита на конституцията, че материалите за лицето ще бъдат унищожени по начина, указан в Заповедта за работа с агентурата.

Снемане от действащия оперативен отчет От Първо главно управление делото е закрито през 1985 г.
Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 37-о Народно събрание, Народен представител в 38-о Народно събрание, Народен представител в 39-о Народно събрание, Народен представител в 40-о Народно събрание

Обявен с решение №1/ 24.04.2007 г. като кандидат за член на Европейския парламент от Република България.

Евгений Пенков Еков[редактиране]

Три имена Евгений Пенков Еков
Дата на раждане 15.03.1961 г.
Място на раждане Гр. Плевен
Вербувал го служител Христо Филипов Христов на 13.06.1989 г., регистриран на 19.06.1989 г.
Ръководил го служител Христо Филипов Христов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Шесто управление-ДС, 03, 03
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент
Псевдоними Виктор
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; рег. бланка; рег. дневник; лично дело ІА-36245
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 37-о Народно събрание

Доклад на МВР по чл. 16, ал. 2, т. 2

Елена Петрова (Петкова) Кирчева[редактиране]

Три имена Елена Петрова (Петкова) Кирчева
Дата на раждане 18.09.1949 г.
Място на раждане Гр. Лом
Вербувал го служител Б. Дойчинов на 04.07.1985 г., регистрирана на 16.07.1985 г.
Ръководил го служител Б. Дойчинов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Второ главно управление-ДС, 08, 01
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент
Псевдоними Ива
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка; картон обр. 4; рег. дневник; лично дело ІА-32653
Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г.
Публична длъжност или публична дейност Народен представител във Великото народно събрание

Емил Асенов Чавдаров (Сабри Хасан Хюсеин)[редактиране]

Три имена Емил Асенов Чавдаров (Сабри Хасан Хюсеин)
Дата на раждане 23.08.1944 г.
Място на раждане С. Мъженци, обл. Хасково
Вербувал го служител Анастас Вълчев на 01.11.1975 г.
Ръководил го служител Анастас Вълчев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент
Псевдоними Съби
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; уведомително писмо № 2509/ 12.06.1990 г.
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Народен представител във Великото народно събрание

Емил Веселов Филипов[редактиране]

Три имена Емил Веселов Филипов
Дата на раждане 30.03.1939 г.
Място на раждане
Качество Щатен служител
Структури, в които е работил Първо главно управление-ДС от 01.04.1965 г. до 04.08.1975 г.
Документи, свързани с кариерното му развитие Писмо на НРС RB102101-001-04/121204/ 03.09.2007 г.
Публична длъжност или публична дейност Народен представител във Великото народно събрание, Народен представител в 36-о Народно събрание, Народен представител в 37-о Народно събрание

Жан Василев Виденов[редактиране]

Три имена Жан Василев Виденов
Дата на раждане 22.03.1959 г.
Място на раждане Гр. Пловдив
Вербувал го служител Петър Ганчев на 22.09.1988 г.
Ръководил го служител Петър Ганчев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Съдържател на явочна квартира
Псевдоними Дунав
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; уведомително писмо вх. № 2342/ 28.05.1990 г. за унищожаване с протокол № 20/ 30.01.1990 г. на ЯК „Дунав”
Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г.
Публична длъжност или публична дейност Народен представител във Великото народно събрание, Народен представител в 36-о Народно събрание, Народен представител в 37-о Народно събрание

Жорж Ганчев Ганчев (Георги Ганчев Петрушев)[редактиране]

Три имена Жорж Ганчев Ганчев (Георги Ганчев Петрушев)
Дата на раждане 29.08.1939 г.
Място на раждане Гр. Пловдив
Вербувал го служител О. р. Михаил К. Михайлов на 28.05.1970 г., регистриран на 05.06.1970 г.
Ръководил го служител О. р. Михаил К. Михайлов; М. Гайдарски
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Второ главно управление-ДС, ХІХ, ІІ
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Сътрудник
Псевдоними Жорж
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка; картон обр. 4; рег. дневник; лично дело ІА-33074
Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г.
Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 37-о Народно събрание, Народен представител в 38-о Народно събрание

Захари Михайлов Захариев[редактиране]

Три имена Захари Михайлов Захариев
Дата на раждане 17.08.1949 г.
Място на раждане Гр. София
Вербувал го служител О. р. Георги Недялков Йотов на 10.10.1969 г., о. р. Васил Стоянов Левенчов на 10.07.1975 г.
Ръководил го служител О. р. Георги Недялков Йотов; Васил Стоянов Левенчов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Второ главно управление-ДС, І, ІІІ; ІІІ, І
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент
Псевдоними Стоянов; Иванов
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; рег. бланки; документ за получено възнаграждение; разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилите го щатни служители; картон обр. 4; рег. дневник; лично дело ІА-28482МФ; работно дело Ір6465
Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г.
Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 36-о Народно събрание

Златимир Стоянов Орсов[редактиране]

Три имена Златимир Стоянов Орсов
Дата на раждане 21.12.1962 Г.
Място на раждане Кермен
Вербувал го служител П. Терзиев на 15.04.1983 г.
Ръководил го служител П. Терзиев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Шесто управление-ДС, 02, 02
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент
Псевдоними Калин
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; писмо вх. № 1035/ 1990 г. за предложение за унищожаване личното и работното дело на агент "Калин", материалите унищожени с протокол 103/ 1990 г.
Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г.
Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 36-о Народно събрание, Народен представител в 37-о Народно събрание

Иван Алексиев Гайтанджиев[редактиране]

Три имена Иван Алексиев Гайтанджиев
Дата на раждане 03.08.1945 г.
Място на раждане Гр. София
Качество Щатен служител
Структури, в които е работил Първо главно управление-ДС, отдел ХVІІ
Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № С-087/ 31.07.1974 г. назначен като разузнавач ІІ степен в отдел ХVІІ; със заповед № С-092/ 31.05.1975 г. е преназначен като инспектор ІV степен; със заповед № С-100/ 28.11.1977 г. е преназначен като зам. н-к на отделение; със

заповед № С-105/ 01.10.1981 г. е преназначен като н-к отделение; според писмо на НРС RB 102101001-04/12-1180/ 30.08.2007 г. е бил служител на ПГУ до 25.02.1991 г.

Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 36-о Народно събрание, Народен представител в 37-о Народно събрание

Иван Анастасов Мандов[редактиране]

Три имена Иван Анастасов Мандов
Дата на раждане 05.03.1923 г.
Място на раждане Гр. София
Вербувал го служител Стефан Ангелов Неделчев на 11.03.1966 г., регистриран на 19.03.1966 г.
Ръководил го служител Стефан Ангелов Неделчев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент
Псевдоними Кръстев
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка; картон обр. 4; рег. дневник; протокол за унищожаване

№ 94/ 27.03.1990 г. (Вн) за работно дело ІР-1113; лично дело І О-260 (Вн) МФ

Снемане от действащия оперативен отчет 1975 г.
Публична длъжност или публична дейност Народен представител във Великото народно събрание

Иван Борисов Матев[редактиране]

Три имена Иван Борисов Матев
Дата на раждане 26.05.1925 г.
Място на раждане Гр. Бургас
Вербувал го служител На 26.07.1949 г.; лейт. Кирил Василев Христов на 29.05.1973 г.
Ръководил го служител Лейт. Кирил Василев Христов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството І отдел-ДС, отделение "ИМ"; СГУ на Първо главно управление-ДС, отделение ХІ
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Информатор; секретен сътрудник
Псевдоними Доктора
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; протокол за унищожаване на материали № 391/

27.04.1962 г.-лично досие № І-И2026; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; картони обр. 1 и 3; лично и работно дело Ф.1, а. е. 3410.

Снемане от действащия оперативен отчет Изключен от сътрудничество 1951 г. На 26.06.1976 г.
Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 38-о Народно събрание

Иван Кирилов Палчев[редактиране]

Три имена Иван Кирилов Палчев
Дата на раждане 15.08.1943 г.
Място на раждане Гр. Видин
Вербувал го служител Георги Георгиев на 30.12.1974 г.
Ръководил го служител Георги Георгиев; Валентин Ников; Георги Иванов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Шесто управление-ДС, І, І, V
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент
Псевдоними Цеко
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; уведомително писмо за унищожаване

на лични и работни дела вх. № 1029/ 27.021990 г.

Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Народен представител във Великото народно събрание, Народен представител в 36-о Народно събрание

Иван Тодоров Кирилов[редактиране]

Три имена Иван Тодоров Кирилов
Дата на раждане 30.07.1949 г.
Място на раждане Гр. Горна Оряховица
Вербувал го служител Капит. Ранделов на 05.07.1979 г.
Ръководил го служител Капит. Ранделов; о. р. Ненов; подп. Анастасов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУМНО, отдел ІХ
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството сътрудник
Псевдоними Михайлов
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходен документ, отчетен от оперативния работник; документи от

ръководилия го щатен служител; картони обр. 1, 2 и 9; рег. дневник; дело 8690.

Снемане от действащия оперативен отчет На 30.06.1987 г.
Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 38-о Народно събрание

Илия Харалампиев Конeв[редактиране]

Три имена Илия Харалампиев Конeв
Дата на раждане 06.02.1928 г.
Място на раждане Гр. Петрич
Вербувал го служител Цветан Петков на 28.11.1975 г.
Ръководил го служител Цветан Петков; Младен Младенов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Шесто управление-ДС
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент
Псевдоними Кирил
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник. протоколи за унищожаване № 73/ 03.05.1990 г. лично дело ІА-30504 и работно дело ІР-16288
Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г.
Публична длъжност или публична дейност Народен представител във Великото народно събрание

Ириней Георгиев Цветков[редактиране]

Три имена Ириней Георгиев Цветков
Дата на раждане 13.06.1942 г.
Място на раждане С. Тишевица, обл. Монтана
Вербувал го служител Цветан Стоянов на 15.05.1985 г., регистриран на 22.05.1985 г.
Ръководил го служител Цветан Стоянов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС, ХІ
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Съдържател на явочна квартира
Псевдоними Космос
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; писмо вх. № 1727/ 30.03.1990 г. за

унищожени материали с протокол 11А/ 1990 г.

Снемане от действащия оперативен отчет С протокол 11А/ 1990 г.
Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 37-о Народно събрание

Исмаил Мехмед Исмаил[редактиране]

Три имена Исмаил Мехмед Исмаил
Дата на раждане 10.04.1942 г.
Място на раждане С. Босна, обл. Силистра
Вербувал го служител Капитан Йовко Добрев Маринов на 13.02.1975 г.
Ръководил го служител Капитан Йовко Добрев Маринов; ст. лейт. Д. Радев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Окр. у-е-МВР-Силистра, отдел ДС, отделение VІ
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент
Псевдоними Цветан
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана декларация за сътрудничествообещание; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; картон обр. 4; рег. дневник; протокол за унищожаване на "Цветан"-38903; дело 1А-459.
Снемане от действащия оперативен отчет На 18.06.1979 г.
Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 36-о Народно събрание

Йордан Петров Величков[редактиране]

Три имена Йордан Петров Величков
Дата на раждане 10.01.1940 г.
Място на раждане С. Кондофрей, обл. Перник
Качество Щатен служител
Структури, в които е работил РУ на ГЩ; отдел "Поръчения", отдел ХV
Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед Р-39/ 30.12.1970 г. е назначен за оперативен работник; със заповед Р-031/ 30.09.1972 г. е преназначен за о. р. (зам. н-к по направление в ХV отдел); със заповед Р-037/ 08.10.1976 г. е преназначен за помощник н-к отдел Х; със заповед Р-030/ 28.12.1978 г. е преназначен за помощник н-к отдел ХV; със заповед Р-019/ 19.09.1980 г. е преназначен за разузнавач V степен в отдел ХV; със заповед Р-025/ 14.09.1990 г. е преназначен за разузнавач ІV степен в отдел ХV; със заповед Р-026/ 01.11.1991 г., считано от 15.10.1991 г. е уволнен и зачислен

в запаса по разпореждане.

Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 40-о Народно събрание

Кадир Джелил Кадир[редактиране]

Три имена Кадир Джелил Кадир
Дата на раждане 05.10.1940 г.
Място на раждане Завет, Исперихско
Вербувал го служител На 07.06.1957 г.
Ръководил го служител кап. Йордан М. Крайчев; подп. Печо Тишев Печев; кап. Красимир Саманджиев; кап. Иван Асенов Найденов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ІІ управление-ДС; МВР-ИсперихДС; МВР-Разград-ДС; ІІІ управление-ДС
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент
Псевдоними Първанов
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани и подписани декларации; собственоръчно написани агентурни сведения; документ за получено възнаграждение; разходен документ, отчетен от оперативния работник; документи собственоръчно написани от сътрудника; документи от ръководилите го щатни служители; картон обр. 4; рег. дневник; лично дело ІА-14941; работно дело ІР-2774
Снемане от действащия оперативен отчет 1965 г.
Публична длъжност или публична дейност Народен представител във Великото народно събрание, Народен представител в 36-о Народно събрание

Калин Николов Димитров[редактиране]

Три имена Калин Николов Димитров
Дата на раждане 29.11.1947 г.
Място на раждане С. Дрангово, обл. Кърджали
Вербувал го служител О. р. Гинчо Ангелов Стоянов на 17.03.1976 г., регистриран на 15.04.1976 г.
Ръководил го служител О. р. Гинчо Ангелов Стоянов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Резидент
Псевдоними Явор
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано и подписано обещание; рег. бланка; картон обр. 4; рег. дневник; протокол за унищожаване рег. № 15/ 26.03.1990 г. на работно дело ІР1602; лично дело ІА-1917 (Кж)МФ
Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г.
Публична длъжност или публична дейност Народен представител във Великото народно събрание, Народен представител в 37-о Народно събрание

Кемал Еюп Адил[редактиране]

Три имена Кемал Еюп Адил
Дата на раждане 06.02.1952 г.
Място на раждане С. Суходол, обл. Силистра
Вербувал го служител Радослав Димитров на 28.06.1978 г., регистриран на 05.07.1978 г.
Ръководил го служител Радослав Димитров
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Силистра-ДС, отделение "Турско"
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент
Псевдоними Емил
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано и подписано обещание за сътрудничество; рег. бланка; картон обр. 4; рег. дневник; протокол рег. № 20/ 20.03.1990 г. (Сс) за работно дело –Р-949 (стар арх. № 403); лично дело ІА-941 (Сс)МФ
Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г.
Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 37-о Народно събрание, Народен представител в 38-о Народно събрание, Народен представител в 39-о Народно събрание

Кирил Андреев Баев[редактиране]

Три имена Кирил Андреев Баев
Дата на раждане 10.10.1948 г.
Място на раждане Сухиндол, обл. В. Търново
Вербувал го служител Л. Начевски на 19.08.1985 г.
Ръководил го служител Л. Начевски
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ-Ловеч-ДС
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент
Псевдоними Милев
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; писмо за унищожаване вх. № 3776/ 19.11.1990 г.
Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г.
Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 38-о Народно събрание

Кольо Велков Колев[редактиране]

Три имена Кольо Велков Колев
Дата на раждане 11.12.1943 г.
Място на раждане С. Маленово, обл. Ямбол
Качество Щатен служител
Структури, в които е работил РУ на ГЩ, отдел VІІІ
Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед Р-014/ 28.09.1971 г. е назначен в РУ на ГЩ при действащия резерв на ОРП-Бургас; със заповед Р-028/ 30.09.1977 г. е преназначен в отдел ХV; със заповед Р-018/ 05.10.1982 г. е преназначен за н-к на ОРП:-Бургас; със заповед Р011/ 03.07.1985 г. е преназначен за разузнавач ІV степен в отдел ХV; със заповед Р-034/ 28.12.1990 г. е преназначен за н-к на ОРП-Бургас; със заповед Р-020/ 28.08.1991 г. е преназначен за разузнавач ІV степен в ХV отдел; със заповед Р-027/ 04.11.1991 г. е преназначен за разузнавач V степен в ХV отдел; със заповед Р-05/ 03.02.1992 г., считано от 01.08.1992 г. е в разпореждане по щат А-187 за уволнение; със заповед Р-015/ 29.07.1992 г., считано от 01.08.1992 г. е уволнен.
Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 37-о Народно събрание

Кольо Георгиев Колев[редактиране]

Три имена Кольо Георгиев Колев
Дата на раждане 22.12.1926 г.
Място на раждане Голямо Ново, Поповско
Вербувал го служител Стефан Недев на 11.05.1953 г.
Ръководил го служител
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Трето управление, отдел І-2
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Явка
Псевдоними Пропаганда; Сердика
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протокол за унищожаване 69/ 16.03.1962 г. на дело ІЯ-2263
Снемане от действащия оперативен отчет 1955 г.
Публична длъжност или публична дейност Народен представител във Великото народно събрание

Кольо Петков Парамов[редактиране]

Три имена Кольо Петков Парамов
Дата на раждане 02.08.1954 г.
Място на раждане С. Змеево, обл. Ст. Загора
Вербувал го служител Валери Александров Груев на 12.06.1979 г.
Ръководил го служител Валери Александров Груев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление "Гранични войски"-ДС
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Резидент
Псевдоними Яков
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протоколи рег. № 34/ 20.03.1990 г. за

унищожаване на лично дело ІА-3243 и рег. № 61/ 22.05.1990 г.

Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г.
Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 36-о Народно събрание

Константин Димитров Косев[редактиране]

Три имена Константин Димитров Косев
Дата на раждане 15.08.1937 г.
Място на раждане Гр. Ст. Димитрово
Вербувал го служител 1961 г.
Ръководил го служител
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Второ главно управление-ДС; VІ-о управление-ДС
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент
Псевдоними Найденов
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Лично кадрово дело 38972
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Народен представител във Великото народно събрание

Константин Димитров Косев[редактиране]

Три имена Константин Димитров Косев
Дата на раждане 15.08.1937 г.
Място на раждане Гр. Ст. Димитрово
Качество Щатен служител
Структури, в които е работил Първо главно управление-ДС
Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 292/ 03.06.1972 г. е назначен за инспектор ІV степен и му е присвоено звание ст. лейтенант; със заповед № 58/ 31.01.1976 г. е уволнен.
Публична длъжност или публична дейност Народен представител във Великото народно събрание

Красимир Дончев Каракачанов[редактиране]

Три имена Красимир Дончев Каракачанов
Дата на раждане 29.03.1965 г.
Място на раждане Гр. Русе
Вербувал го служител Новак Георгиев Новев на 11.05.1989 г., регистриран на 16.05.1989 г.
Ръководил го служител Новак Георгиев Новев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Шесто управление-ДС, 03, 03
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент
Псевдоними Иван
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; лично дело ІА-36244
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 38-о Народно събрание, Народен представител в 40-о Народно събрание

Доклад на МВР по чл. 16, ал. 2, т. 2

Красимир Иванов Николов[редактиране]

Три имена Красимир Иванов Николов
Дата на раждане 06.07.1945 г.
Място на раждане Гр. Тетевен
Вербувал го служител О. р. Добри Иванов Младенов на 06.12.1979 г., регистриран на 10.12.1979 г.
Ръководил го служител О. р. Добри Иванов Младенов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Второ главно управление-ДС, "ЧЖ"
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент
Псевдоними Марк
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка; рег. дневник; лично дело ІА-36210
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Народен представител във Великото народно събрание

Доклад от МВР по чл. 16, ал. 2, т. 2

Красимир Тодоров Петров[редактиране]

Три имена Красимир Тодоров Петров
Дата на раждане 12.11.1951 г.
Място на раждане Гр. Горна Оряховица
Вербувал го служител Стефан Буташков на 16.12.1980 г.
Ръководил го служител Стефан Буташков
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Велико Търново-ДС
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент
Псевдоними Стоянов
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; уведомително писмо вх. № 2282/ 1990 г. за унищожени лично и работно дела на агент "Стоянов"
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Народен представител във Великото народно събрание

Кристиян Борисов Кръстев[редактиране]

Три имена Кристиян Борисов Кръстев
Дата на раждане 16.05.1953 г.
Място на раждане Гр. София
Вербувал го служител М. Димитров на 29.10.1987 г.
Ръководил го служител М. Димитров
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ-МВР-ДС, 06, 04
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент
Псевдоними Марио
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; писмо вх. № 2240/ 1990 г.
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 37-о Народно събрание

За Кристиян Борисов Кръстев липсват други данни по чл. 25, т. 3 от закона.

Любен Стоянов Гоцев[редактиране]

Три имена Любен Стоянов Гоцев
Дата на раждане 03.03.1930 г.
Място на раждане Гр. София
Качество Щатен служител
Структури, в които е работил Първо главно управление
Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 1446/ 16.06.1961 г. е назначен за разузнавач и му е присвоено звание лейтенат; със заповед № К-756/ 09.11.1961 г. е изпратен на едногодишно обучение в СССР; със заповед № 171/ 01.12.1965 г. е преназначен за инспектор; със заповед № І-512/ 29.01.1969 г. е преназначен за н-к ІІІ отдел; със заповед № 230/ 07.05.1974 г. е преназначен за зам. н-к на ПГУ; със заповед № 410а/ 01.06.1983 г. е уволнен.
Публична длъжност или публична дейност Народен представител във Великото народно събрание

Любомир Кръстев Драганов[редактиране]

Три имена Любомир Кръстев Драганов
Дата на раждане 24.06.1938 г.
Място на раждане С. Долен Дъбник, обл. Плевен
Вербувал го служител Георги Вапирев на 05.07.1965 г., регистриран на 19.07.1965 г.
Ръководил го служител Георги Вапирев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Плевен-ДС
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент
Псевдоними Ваньо
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано и подписано обещание за сътрудничество; рег. бланка; картон обр. 4; рег. дневник; лично дело ІА1254 (Пл) МФ
Снемане от действащия оперативен отчет 1969 г.
Публична длъжност или публична дейност Народен представител във Великото народно събрание

Любомир Петров Божков[редактиране]

Три имена Любомир Петров Божков
Дата на раждане 17.03.1953 г.
Място на раждане Гр. Силистра
Вербувал го служител Лейт. Сергей Мирчев Колев на 01.11.1978 г., регистриран на 08.11.1978 г.
Ръководил го служител Лейт. Сергей Мирчев Колев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Силистра-ДС, отделение VІ
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент
Псевдоними Володя
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано и подписано обещание за сътрудничество; рег. бланка; картон обр. 4; рег. дневник; протокол за унищожаване рег. № 20/ 20.03.1990 г. (Сс) за работно дело ІР-753; лично дело ІА-751 (Сс) МФ
Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г.
Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 38-о Народно събрание

Людмил Асенов Маринчевски[редактиране]

Три имена Людмил Асенов Маринчевски
Дата на раждане 03.03.1941 г.
Място на раждане Гр. София
Качество Щатен служител
Структури, в които е работил ІV отдел-КДС; Второ главно управление-ДС
Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № І-810/ 31.03.1966 г. е назначен за разузнавач и му е присвоено звание лейтенат; със заповед № 47/ 15.07.1967 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 70/ 16.11.1967 г. е преназначен за н-к група; със заповед № 64/ 21.10.1968 г. е преназначен за н-к група ІV степен; със заповед № 47/ 17.07.1969 г. е преназначен за зам. н-к отделение; ; със заповед № К-1250/ 12.04.1978 г. е преназначен за началник на Х отделение; със заповед № К-1896/ 30.04.1981 г. е преназначен за зам. н-к на 04 отдел; със заповед № К-2192/ 19.05.1982 г. е изпратен на двумесечен курс за квалификация на началници и зам. началници на управления по ДС към Висшата краснознаменна школа на КГБ-СССР; със заповед № К-2342/ 21.05.1983 г. е преназначен за началник на 04 отдел; със заповед рег. № К-14/ 04.01.1987 г. е преназначен за зам. н-к на Второ

главно управление; със заповед № К170/ 16.01.1987 г. е изпратен на двумесечен курс за ръководни кадри във ВКШ при КГБ-СССР; ; със заповед № К-598/ 13.02.1990 г. е назначен за заместник министър на вътрешните работи.

Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 38-о Народно събрание

Лютви Ахмед Местан[редактиране]

Три имена Лютви Ахмед Местан
Дата на раждане 24.12.1960 г.
Място на раждане С. Островец
Вербувал го служител Иван Иванов на 12.03.1979 г.
Ръководил го служител Иван Иванов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Трето управление-ДС, ХІ-07
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент
Псевдоними Павел
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник
Снемане от действащия оперативен отчет В доклада на МВР RB 202009-00105/01-08/ 1286/ 10.08.2007 г. е записано, че е „предаден на ръководство на Първо главно управление през 1981 г.” В писмо RB 102101-001-04/12-1180/ 30.08.2007 г. на НРС е записано, че за посоченото лице „няма информация в справочния апарат и не се съхраняват документи в архивните фондове”
Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 38-о Народно събрание, Народен представител в 39-о Народно събрание, Народен представител в 40-о Народно събрание

В Комисията за Лютви Ахмед Местан липсват други данни по чл. 25, т. 3 от закона.

Марко Николов Мечев[редактиране]

Три имена Марко Николов Мечев
Дата на раждане 31.03.1945 г.
Място на раждане
Вербувал го служител Пенчо Найденов на 12.12.1984 г.
Ръководил го служител Пенчо Найденов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пазарджик-ДС
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Съдържател на явочна квартира
Псевдоними Оптик
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 6; рег. дневник; писмо вх. № 821/ 04.05.1991 г. за

унищожени дела на ЯК „Оптик”

Снемане от действащия оперативен отчет 1991 г.
Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 40-о Народно събрание

Мехмед Бейтулла Хаджиюмер[редактиране]

Три имена Мехмед Бейтулла Хаджиюмер
Дата на раждане 03.11.1933 г.
Място на раждане С. Крепча, обл. Търговище
Вербувал го служител Полк. Тодор Тодоров на 22.02.1971 г.
Ръководил го служител Полк. Тодор Тодоров; подп. Тосков; полк. Кабаджов; кап. Петров; ст. лейт. Попов.
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУМНО, отдел V; РУ на ГЩ, отдел V
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството сътрудник
Псевдоними Бекиров
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от

ръководилия го щатен служител; картони обр. 1, 2 и 9; рег. дневник; работно дело 171.

Снемане от действащия оперативен отчет От 21.11.1977 год. предложение за изоставяне.
Публична длъжност или публична дейност Народен представител във Великото народно събрание, Народен представител в 37-о Народно събрание

Минчо Генов Минчев[редактиране]

Три имена Минчо Генов Минчев
Дата на раждане 03.08.1951 г.
Място на раждане Гр. Чирпан
Качество Щатен служител
Структури, в които е работил ОУ на МВР-Кърджали
Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед І-5034/ 24.12.1976 г. е пренацзначен за разузнавач ІІІ степен ДС в РУ на МВР-Крумовград; със заповед рег. № 118/ 21-07.1981 г. е преназначен за старши разузнавач ДС; със заповед рег. № 65/ 29.03.1982 г.е преназначен за зам. н-к отделение

ДС; със заповед № К-4986/ 09.11.1983 г. е изпратен на тримесечен курс по линия на анонимките във ВКШ на КГБ-СССР; със заповед рег. № 152/ 14.09.1983 г. е преназначен за зам. н-к отделение 06-ДС-Кърджали; със заповед № К1804/ 20.05.1986 г. е уволнен.

Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 36-о Народно събрание

Михаил Асенов Михайлов[редактиране]

Три имена Михаил Асенов Михайлов
Дата на раждане 17.02.1927 г.
Място на раждане С. Пожарево, обл. София
Вербувал го служител Стефан П. Михов на 31.03.1961 г.
Ръководил го служител Стефан П. Михов; кап. Христо Весел. Трайков; подп. Христо Велчев Христов; ст. лейт. Петър Иванов Петров; ст. лейт. Иван иколов Котов; Иван Дим. Кръстев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Софийско ОУ на МВР-ДС; СГУ-ДС
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент
Псевдоними Николай
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка; собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилите го щатни служители; картон обр. 4; рег. дневник; лично дело ІА-30643; работно дело ІР-6525
Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г.
Публична длъжност или публична дейност Народен представител във Великото народно събрание

Нансен Алфред Бехар[редактиране]

Три имена Нансен Алфред Бехар
Дата на раждане 17.04.1940 г.
Място на раждане Гр. Стара Загора
Вербувал го служител Цено Белински на 09.06.1965 г.
Ръководил го служител Цено Белински; Стефан Димитров
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Второ главно управление-ДС, ІІ
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент
Псевдоними Огнянов
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; писмо вх. № 1988/ 20.04.1990 г. да бъдат заличени от общосправочната картотета обр. 4 ръководените от 11 отдел – НСЗК агенти-"Огнянов" рег. № 12069
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 38-о Народно събрание

За Нансен Алфред Бехар липсват други данни по чл. 25, т. 3 от закона.

Нейчо Христов Неев[редактиране]

Три имена Нейчо Христов Неев
Дата на раждане 10.02.1948 г.
Място на раждане С. Присадец
Вербувал го служител Любомир Янков Борисов на 09.02.1978 г.
Ръководил го служител Любомир Янков Борисов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Шумен-ДС
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Съдържател на явочна квартира
Псевдоними Ива
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 6; рег. дневник; писмо вх. № 2467/ 08.06.1990 г. за унищожени документи с протокол № 342/ 23.05.1990 г. за ЯК "Ива"
Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г.
Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 36-о Народно събрание

Никола Иванов Мишев[редактиране]

Три имена Никола Иванов Мишев
Дата на раждане 18.08.1955 г.
Място на раждане Ст. Димитров
Вербувал го служител Вл. Димитров на 20.11.1987 г.
Ръководил го служител Вл. Димитров
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кюстендил-ДС
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент
Псевдоними Кръстев
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протокол за унищожаване рег. № КА-18/ 1990 г. на лично дело ІА-1245
Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г.
Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 36-о Народно събрание

Никола Стоилов Кацарски[редактиране]

Три имена Никола Стоилов Кацарски
Дата на раждане 08.01.1927 г.
Място на раждане Гр. София
Вербувал го служител Г. Стоев на 13.09.1948 г.
Ръководил го служител Г. Стоев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Втори отдел-ДС, отделение 1-о, група "Б"
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент
Псевдоними Прависта
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; картон обр. 4; лично дело ІА-1016
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 37-о Народно събрание

Нина Лазарова Михайлова Геринска[редактиране]

Три имена Нина Лазарова Михайлова Геринска
Дата на раждане 07.01.1943 г.
Място на раждане Гр. Костенец
Качество Щатен служител
Структури, в които е работил Първо главно управление-ДС
Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед 2669/ 23.05.1968 г. е назначена за преподавател инспектор по чужди езици в Школата на ПГУДС; със заповед 654/ 18.12.1975 г. е преназначена за преводач І степен; със заповед 144/ 01.03.1984 г. е преназначена за инспектор; със заповед 808/ 01.10.1989 г. е преназначена за зам. н-к отделение; със заповед 8/ 07.01.1991 г. е в служебен неплатен отпуск (народен представител във ВНС), считано от 17.06.1991 г.; със заповед 457/ 15.07.1992 г. е уволнена, считано от 01.07.1992 г.
Публична длъжност или публична дейност Народен представител във Великото народно събрание, Народен представител в 36-о Народно събрание, Народен представител в 37-о Народно събрание

Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2

Огнян Димитров Пищиков[редактиране]

Три имена Огнян Димитров Пищиков
Дата на раждане 01.03.1955 г.
Място на раждане Гр. Враца
Вербувал го служител Альоша Лазаров на 28.12.1988 г.
Ръководил го служител Альоша Лазаров
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Враца-ДС
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Съдържател на явочна квартира
Псевдоними Панорама
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протокол за унищожаване рег. № 926/

26.02.1990 г. на ЯК”Панорама”

Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Народен представител във Великото народно събрание

Огнян Стефанов Сапарев[редактиране]

Три имена Огнян Стефанов Сапарев
Дата на раждане 04.08.1942 г.
Място на раждане Гр. София
Вербувал го служител Емил Пенчев на 25.06.1971 г.
Ръководил го служител Емил Пенчев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Шесто управление-ДС, І, І
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Осведомител
Псевдоними Мартин
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протокол за унищожаване № 76/ 1990 г. на лично дело ІА-26028 и работно дело ІР-11239
Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г.
Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 39-о Народно събрание

Орлин Ризов Ризов[редактиране]

Три имена Орлин Ризов Ризов
Дата на раждане 18.09.1950 г.
Място на раждане Гр. Шумен
Вербувал го служител Кап. Параскев Ангелов Параскевов на 14.09.1978 г., регистриран на 19.09.1978 г.
Ръководил го служител Кап. Параскев Ангелов Параскевов; ст. лейт. Красимир Недев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Второ главно управление-ДС, ІV, ІІ
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент
Псевдоними Джемал; Павлин
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка; собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилите го щатни служители; картон обр. 4; рег. дневник; лично дело ІА-34961; работно дело ІР17188-2 тома
Снемане от действащия оперативен отчет 1992 г.
Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 37-о Народно събрание

Доклад на МВР по чл. 16, ал. 2, т. 2

Орхан Тахир Мемиш[редактиране]

Три имена Орхан Тахир Мемиш
Дата на раждане 07.05.1955 г.
Място на раждане Гр. Силистра
Вербувал го служител Цветан Николов на 05.10.1977 г.
Ръководил го служител Цветан Николов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Шумен-ДС
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент
Псевдоними Етиен
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протоколи за унищожаване рег. № 20/

20.03.1990 г. (Сс) и рег. № 44/ 28.03.1990 г. (Шн) на работно дело ІР-803

Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г.
Публична длъжност или публична дейност Народен представител във Великото народно събрание

Осман Ахмед Октай[редактиране]

Три имена Осман Ахмед Октай
Дата на раждане 29.08.1952 г.
Място на раждане С. Чернолик, обл. Силистра
Вербувал го служител О. р. Иван Георгиев Йорданов на 26.08.1975 г., регистриран на 29.08.1975 г.
Ръководил го служител О. р. Иван Георгиев Йорданов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Силистра-ДС
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент
Псевдоними Огнян
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано и подписано обещание; рег. бланка; картон обр. 4; рег. дневник; протокол рег. № 20/ 20.03.1990 г.; лично дело ІА-519 (Сс) МФ
Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г.
Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 36-о Народно събрание, Народен представител в 37-о Народно събрание, Народен представител в 38-о Народно събрание, Народен представител в 39-о Народно събрание

Петко Леонидов Търпанов[редактиране]

Три имена Петко Леонидов Търпанов
Дата на раждане 17.03.1951 г.
Място на раждане Гр. Плевен
Вербувал го служител На 16.06.1977 г., регистриран на 28.06.1977 г.
Ръководил го служител
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград-ДС
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент
Псевдоними Иванов
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон; рег. дневник; протокол за унищожаване № 2/ 10.05.1990 г. на работно дело ІР-1634. През 1985 г. лично дело ІА-2017-Благоевград е предадено в архив-Благоевград. „При паспортизацията на архивния фонд през 2004 г. е констатирано, че делото липсва без данни за микрофилмиране, унищожаване или пререгистрация” -по доклад на МВР RB 202009-001-05/01-08/ 1286/ 10.08.2007 г.
Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г.
Публична длъжност или публична дейност Народен представител във Великото народно събрание

Петко Тодоров Ганев[редактиране]

Три имена Петко Тодоров Ганев
Дата на раждане 20.08.1948 г.
Място на раждане С. Юпер , обл. Разград
Вербувал го служител Васил Атанасов Стоянов на 14.02.1971 г., регистриран на 08.03.1971 г.
Ръководил го служител Васил Атанасов Стоянов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Шесто управление-ДС, VІ, ІІ
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Осведомител
Псевдоними Орлин
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка; картон обр. 4; рег. дневник; лично дело І О-55 (Рз) МФ
Снемане от действащия оперативен отчет 1973 г.
Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 37-о Народно събрание

Петър Георгиев Башикаров[редактиране]

Три имена Петър Георгиев Башикаров
Дата на раждане 30.11.1939 г.
Място на раждане Гр. Москва-СССР
Качество Щатен служител
Структури, в които е работил Първо главно управление-ДС
Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед 3898/ 30.10.1964 г. е назначен за разузнавач в ІV отдел; със заповед 1724/ 13.04.1965 г. е изпратен на 8-месечен разузнавателен курс в СССР; със заповед 150/ 04.08.1967 г. е преназначен за старши разузнавач в ІV отдел; със заповед 268/ 12.10.1968 г. е преназначен за разузнавач V степен в ІV отдел; със заповед 479/ 04.09.1974 г. е преназначен за зам. н-к отделение в ІV отдел; със заповед 96/ 25.02.1976 г. е преназначен за н-к отделение в ІV отдел; със заповед 301-а/ 01.06.1978 г. е преназначен за зам. н-к ІV отдел; със заповед 692/ 31.12.1979 г. е уволнен.
Публична длъжност или публична дейност Народен представител във Великото народно събрание, Народен представител в 36-о Народно събрание, Народен представител в 37-о Народно събрание, Народен представител в 38-о Народно събрание

Петър Кирилов Берон[редактиране]

Три имена Петър Кирилов Берон
Дата на раждане 14.03.1940 г.
Място на раждане Гр. София
Вербувал го служител Нешо Нешев на 16.12.1969 г.
Ръководил го служител Нешо Нешев; Кънчо Иванов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Шесто управление-ДС, І отдел, ІІ
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Сътрудник; осведомител
Псевдоними Бончев
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; уведомително писмо-искане вх. № 1988/ 20.04.1990 г. за заличаване от общата справочна картотека обр. 4, ръководените от 11 отдел -НСЗК агенти – "Бончев" лично дело 22292
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Народен представител във Великото народно събрание, Народен представител в 40-о Народно събрание

Пламен Георгиев Ранчев[редактиране]

Три имена Пламен Георгиев Ранчев
Дата на раждане 05.02.1960 г.
Място на раждане Гр. Нова Загора
Качество Щатен служител
Структури, в които е работил 04 управление-ДС; НСЗК
Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-4400/ 17.11.1986 г. е назначен за разузнавач и му е присвоено звание лейтенант; със

заповед рег. № 45/ 27.02.1990 г. е преназначен за старши разузнавач; със заповед № К-4692/ 07.11.1990 г. е уволнен по собствено желание.

Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 40-о Народно събрание

Радван Малеков Кадьов[редактиране]

Три имена Радван Малеков Кадьов
Дата на раждане 22.12.1959 г.
Място на раждане Гр. Велинград
Вербувал го служител Георги Василев Монев на 13.01.1983 г.; Живко Атанасов Неделчев на 27.05.1987 г., регистриран на 01.07.1987 г.
Ръководил го служител Георги Василев Монев; Владимир Бечев; лейт. Валери Петров Китев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Второ главно управление-ДС, 04, 01
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент
Псевдоними Чавдар
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка; рег. дневник; собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилите го щатни служители;

лично дело ІА-36209

Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Народен представител във Великото народно събрание

Доклад от МВР по чл. 16, ал. 2, т. 2

Рамадан Байрам Аталай[редактиране]

Три имена Рамадан Байрам Аталай
Дата на раждане 12.04.1957 г.
Място на раждане С. Мъдрево, обл. Разград
Вербувал го служител Николай Николов Тодоров на 30.11.1982 г., регистриран на 09.12.1982 г.
Ръководил го служител Николай Николов Тодоров
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ-ДС
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент
Псевдоними Вергил
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка; картон обр. дневник; лично дело ІА-3394; рег. 18 МФ
Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г.
Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 38-о Народно събрание, Народен представител в 39-о Народно събрание, Народен представител в 40-о Народно събрание

Розета Маркова Тодорова[редактиране]

Три имена Розета Маркова Тодорова
Дата на раждане 12.08.1940 г.
Място на раждане С. Горна Лука, Михайловградско
Вербувал го служител Янко Иванов Петков на 12.07.1979 г.
Ръководил го служител Янко Иванов Петков
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Михайловград-ДС
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Съдържател на явочна квартира
Псевдоними Хризантема
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протокол за унищожаване рег. № 75/

23.04.1990 г. (Мх) на дело ІЯ-261

Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г.
Публична длъжност или публична дейност Народен представител във Великото народно събрание

Румен Василев Гечев[редактиране]

Три имена Румен Василев Гечев
Дата на раждане 04.10.1956 г.
Място на раждане Гр. Червен бряг
Вербувал го служител Ст. лейт. А. Василев на 20.04.1987 г.
Ръководил го служител Ст. лейт. А. Василев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Първо главно управление-ДС, отдел 10
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Секретен сътрудник
Псевдоними Економов
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; картони обр. 1 и 3; лично и работно дело Ф.1, а. е. 715.
Снемане от действащия оперативен отчет На 03.05.1991 г.
Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 37-о Народно събрание

Румен Йорданов Русев[редактиране]

Три имена Румен Йорданов Русев
Дата на раждане 25.01.1951 г.
Място на раждане Гр. Хасково
Вербувал го служител Лейт. Бисер Владимиров Русев на 20.01.1989 г.
Ръководил го служител Лейт. Бисер Владимиров Русев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Четвърто управление-ДС, 02, 01
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент
Псевдоними Стефан
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка; картон обр. 4; рег. дневник; лично дело ІА-32535
Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г.
Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 37-о Народно събрание

Румен Славейков Сербезов[редактиране]

Три имена Румен Славейков Сербезов
Дата на раждане 04.02.1939 г.
Място на раждане Гр. Хасково
Вербувал го служител Подп. Атанас Пенков Атанасов на 20.01.1966 г.
Ръководил го служител Подп. Атанас Пенков Атанасов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Първо главно управление-ДС, отдел ІІІ
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Секретен сътрудник
Псевдоними Христо
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи написани от сътрудника, съдържащи се в делото на оперативен отчет; документи от ръководилия го щатен служител; картони обр. 1 и 3; лично и работно дело Ф.8, а. е. 6, рег. № 5079.
Снемане от действащия оперативен отчет На 24.09.1974 г. с постановление е закрито отчетно дело "Христо".
Публична длъжност или публична дейност Народен представител във Великото народно събрание
Три имена Румен Славейков Сербезов
Дата на раждане 04.02.1939 г.
Място на раждане Гр. Хасково
Качество Нещатен оперативен работник
Структури, в които е работил Първо главно управление-ДС, отдел ІІІ
Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед 20/ 01.06.1970 г. е привлечен за нещатен оперативен работник; със заповед 27/ 24.09.1971

г. е одобрено снемането от отчет, считано от 20.09.1971 г.

Публична длъжност или публична дейност Народен представител във Великото народно събрание

Русалин Симеонов Арнаудов[редактиране]

Три имена Русалин Симеонов Арнаудов
Дата на раждане 28.06.1941 г.
Място на раждане Гр. Дряново
Вербувал го служител Цеко Цеков на 21.04.1971 г.
Ръководил го служител Цеко Цеков
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Шесто управление-ДС, VІ, І
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Осведомител
Псевдоними Страхил
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документ от ръководилия го щатен служител; картон обр. 4; рег. дневник; протокол за унищожаване № 96/ 05.11.1990 г.; работно дело ІР-6105
Снемане от действащия оперативен отчет 1973 г.
Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 37-о Народно събрание

Слав Василев Данев[редактиране]

Три имена Слав Василев Данев
Дата на раждане 05.03.1947 г.
Място на раждане С. Сламино, обл. Ямбол
Вербувал го служител Ст. лейт. Васил Колев Върбанов на 22.09.1976 г., регистриран на 25.09.1976 г.
Ръководил го служител Ст. лейт. Васил Колев Върбанов; ст. лейт. Иван Тодоров
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ-МВР-ДС-Ямбол, отделение ІІ; на 21.09.1983 г. е приет на ръководство от Първо главно управление-ДС, отдел 04
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент; секретен сътрудник
Псевдоними Петров; Джорджев
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; картон обр. 4; картони обр. 1 и 3; лично дело ІА-2267 (Ям); дело Ф.1, а. е. 4648.
Снемане от действащия оперативен отчет На 30.10.1985 г. делото е свалено в архив
Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 36-о Народно събрание

Доклад на МВР по чл. 16, ал. 2, т. 2

Станислав Тодоров Станилов[редактиране]

Три имена Станислав Тодоров Станилов
Дата на раждане 09.09.1943 г.
Място на раждане Гр. Габрово
Вербувал го служител Кап. Борислав Любенов Рангелов на 03.03.1986 г., регистриран на 07.03.1986 г.
Ръководил го служител Кап. Борислав Любенов Рангелов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Второ главно управление-ДС, 06, 03
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент
Псевдоними Светлин
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка; картон обр. 4; рег. дневник; лично дело ІА-33103
Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г.
Публична длъжност или публична Народен представител в 40-о Народно събрание

Станчо Николов Тодоров[редактиране]

Три имена Станчо Николов Тодоров
Дата на раждане 28.07.1949 г.
Място на раждане С. Близнаци, обл. Варна
Вербувал го служител О. р. Васил Василев Панайотов на 07.12.1971 г.
Ръководил го служител О. р. Васил Василев Панайотов; Никола Бочев; Иван Георгиев; кап. Колю Колев; Христо Георг. Христов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление 03, отдел 03, отделение 03-ВКР-ДС-Сливен
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството осведомител
Псевдоними Иванов
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 6
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 40-о Народно събрание

За Станчо Николов Тодоров липсват други данни по чл. 25, т. 3 от закона.

Стойчо Михайлов Шапатов[редактиране]

Три имена Стойчо Михайлов Шапатов
Дата на раждане 05.06.1950 г.
Място на раждане С. Градина, обл. Пловдив
Вербувал го служител Димо Бакърджиев на 03.01.1969 г.
Ръководил го служител Димо Бакърджиев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Трето управление-ДС
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Осведомител
Псевдоними Чакъров
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протокол за унищожаване рег. № 157/

29.11.1990 г. (Пд) на дело І-0-13осведомител "Чакъров"

Снемане от действащия оперативен отчет 1970 г.
Публична длъжност или публична дейност Народен представител във Великото народно събрание, Народен представител в 36-о Народно събрание, Народен представител в 37-о Народно събрание

Стойчо Рангелов Донев[редактиране]

Три имена Стойчо Рангелов Донев
Дата на раждане 20.01.1938 г.
Място на раждане Гр. Перущица
Вербувал го служител Цеко Цеков на 06.02.1975 г.
Ръководил го служител Цеко Цеков; ст. лейт. Борис Илиев; ст. лейт. Сл. Протогеров
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Шесто управление-ДС, І, ІІІ
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент
Псевдоними Шишманов
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; картон обр. 4; рег. дневник; лично дело ІА-30299МФ; работно дело ІР16065
Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г.
Публична длъжност или публична дейност Народен представител във Великото народно събрание

Стою Дулев Стоев[редактиране]

Три имена Стою Дулев Стоев
Дата на раждане 02.12.1933 г.
Място на раждане Гр. Троян
Вербувал го служител Георги Н. Палмов на 15.12.1972 г.
Ръководил го служител Георги Н. Палмов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Второ главно управление-ДС, Х, ІІ
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Съдържател на явочна квартира
Псевдоними Електроника
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; уведомително писмо вх. № 1312/ 1990 г. за изключване
Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г.
Публична длъжност или публична дейност Народен представител във Великото народно събрание

Стоян Витанов Витанов[редактиране]

Три имена Стоян Витанов Витанов
Дата на раждане 28.09.1954 г.
Място на раждане Гр. В. Търново
Вербувал го служител Георги Колев на 14.11.1980 г.
Ръководил го служител Георги Колев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството -
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент
Псевдоними Мирослав
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протокол за унищожаване рег. № 24/

21.03.1990 г. (В.Т.) на лично дело ІА2924

Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г.
Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 40-о Народно събрание

Стоян Георгиев Денчев[редактиране]

Три имена Стоян Георгиев Денчев
Дата на раждане 11.02.1953 г.
Място на раждане Гр. Елхово
Вербувал го служител Майор Гаврил Стефанов Благоев на 08.07.1988 г.
Ръководил го служител Майор Гаврил Стефанов Благоев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление ІІ-ДС, отдел І, отделение І
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент
Псевдоними Симеонов
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; картон обр. 4; рег. дневник; лично дело ІА-34225
Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г.
Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 37-о Народно събрание

Суави Басри Хаджи[редактиране]

Три имена Суави Басри Хаджи
Дата на раждане 18.08.1956 г.
Място на раждане Гр. Провадия
Вербувал го служител Милчо Милчев на 24.10.1978 г.; инсп. Иван Иванов Иванов на 18.08.1984 г.
Ръководил го служител Милчо Милчев; инсп. Иван Иванов Иванов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ст. Загора-ДС; Първо главно управление-ДС -поделение Варна
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент; секретен сътрудник
Псевдоними Никола
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Протокол за унищожаване 1134/ 06.03.1990 г.; картон обр. 4; рег. дневник; картон обр. 1-контролен;
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 36-о Народно събрание

Тодор Иванов Костадинов[редактиране]

Три имена Тодор Иванов Костадинов
Дата на раждане 02.01.1947 г.
Място на раждане С. Тодювци, обл. В. Търново
Вербувал го служител Райко Василев Минев на 27.05.1970 г., регистриран на 29.05.1970 г.
Ръководил го служител Райко Василев Минов; Таньо Павлов; Кирил Цветков; Петър Г. Зоров
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление ІІ-КДС, отдел седми, отделение първо-р
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Осведомител
Псевдоними Радослав
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; разходен документ,

отчетен от оперативния работник; документи от ръководилия го щатен служител; картон обр. 4; рег. дневник; лично дело ІА-22394; работно дело ІР-6447

Снемане от действащия оперативен отчет 1974 г.
Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 38-о Народно събрание

Тодор Костов Бояджиев[редактиране]

Три имена Тодор Костов Бояджиев
Дата на раждане 10.10.1939 г.
Място на раждане Гр. Карнобат
Качество Щатен служител
Структури, в които е работил ІV-о управление-ДС; Първо главно управление-ДС
Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № І-716 е назначен за разузнавач и му е присвоено звание лейтенат; със заповед № І-330 е изпратен за седем месеца и половина на обучение в Разузнавателната школа при КГБ-СССР; със заповед № І-296/ 04.02.1966 г. е преназначен за старши разузнавач в управление ІКДС; със заповед № 150/ 04.08.1967 г. е преназначен за н-к група; със заповед № 268/ 12.10.1968 г. е преназначен за инспектор ІV степен; със заповед № 624/ 15.11.1972 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 150/ 27.03.1973 г. е преназначен за зам. н-к VІІ отдел;

със заповед № 373/ 31.07.1975 г. е изпратен на преподготовка за два месеца в Разузнавателната школа на КГБ-СССР; със заповед № 718/ 24.12.1981 г. е преназначен за зам. нк на ПГУ; с указ 159 на Държавния съвет е уволнен от действителна военна служба.

Публична длъжност или публична дейност Народен представител във Великото народно събрание, Народен представител в 39-о Народно събрание

Тодор Николов Батилов[редактиране]

Три имена Тодор Николов Батилов
Дата на раждане 07.09.1945 г.
Място на раждане С. Габър, обл. Бургас
Качество Щатен служител
Структури, в които е работил ОУ на МВР-Бургас
Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед К-694/ 21.02.1986 г. е преназначен от зам. н-к Следствен отдел-Бургас на началник Следствен

отдел-Бургас и със заповед № 698/ 21.02.1986 г. му е присвоено звание капитан по ЗВВС; със заповед № К 998/ 08.04.1988 г. е изпратен на едномесечен курс за повишаване квалификацията на следствени ръководни работници по ДС във ВКШ на КГБ-СССР; със заповед № 471/ 05.06.1992 г. е уволнен по собствено желание.

Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 40-о Народно събрание

Тодор Петров Колев[редактиране]

Три имена Тодор Петров Колев
Дата на раждане 26.08.1939 г.
Място на раждане Гр. Шумен
Вербувал го служител Стефан Тенев на 11.03.1987 г.
Ръководил го служител Стефан Тенев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС, 06, 02
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент
Псевдоними Петров
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; писмо с искане за унищожаване вх. № 2240/ 1990 г.
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Народен представител във Великото народно събрание

За Тодор Петров Колев липсват други данни по чл. 25, т. 3 от закона.

Халит Осман Гаази[редактиране]

Три имена Халит Осман Гаази
Дата на раждане 15.08.1951 г.
Място на раждане С. Смирненски, обл. Русе
Вербувал го служител Димитър Иванов Миланов на 19.08.1978 г.
Ръководил го служител Димитър Иванов Миланов; Иван М. Иванов; Михаил Михайлов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление 03, отдел 02, отделение

03-ДС

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент
Псевдоними Малев
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 36-о Народно събрание

За Халит Осман Гаази липсват други данни по чл. 25, т. 3 от закона.

Хасан Али Хасан[редактиране]

Три имена Хасан Али Хасан
Дата на раждане 03.03.1942 г.
Място на раждане С. Постник, обл. Кърджали
Вербувал го служител Никола Димитров Динчев на 19.09.1961 г., регистриран на 23.09.1961 г.
Ръководил го служител Никола Димитров Динчев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Пето управление-ДС, VІІ-2
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент
Псевдоними Сабахаттинов
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; рег. бланка; картон обр. 4; рег. дневник; протокол рег. № 15/ 26.03.1990 г. (Кж) за работно дело ІР-452; лично дело ІА-1018 (Кж)МФ
Снемане от действащия оперативен отчет 1963 г.
Публична длъжност или публична дейност Народен представител във Великото народно събрание, Народен представител в 36-о Народно събрание, Народен представител в 37-о Народно събрание

Христо Борисов Войняговски[редактиране]

Три имена Христо Борисов Войняговски
Дата на раждане 12.02.1934 г.
Място на раждане Гр. Карлово
Вербувал го служител Кап. Атанас Атанасов Нанкин на 24.11.1964 г., регистриран на 07.12.1964 г.
Ръководил го служител Кап. Атанас Атанасов Нанкин
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ-МВР-Пловдив-ДС, V отдел
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент
Псевдоними Борисов
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка; документи от ръководилия го щатен служител; картон обр. 4; рег. дневник; лично дело ІА-3906 (Пд)
Снемане от действащия оперативен отчет 1973 г.
Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 38-о Народно събрание

Христо Иванов Иванов[редактиране]

Три имена Христо Иванов Иванов
Дата на раждане 21.06.1946 г.
Място на раждане С. Горско ново село, обл. Велико Търново
Вербувал го служител О. р. Владилен Ив. Костадинов на 11.11.1980 г., регистриран на 18.11.1980 г.
Ръководил го служител О. р. Владилен Ив. Костадинов; лейт. Т. Стоянов; майор Д. Цончев; ст. лейт. П. Цветков
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Отдел "Задгранични паспорти"-МВР, І отделение; Второ главно управление; поет на временно ръководство от ОЗП-МВР в Първо главно управление-ДС, НТР на 23.12.1983 г.
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Секретен сътрудник
Псевдоними Александър
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация; рег. бланка; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилите го щатни служители; картон обр. 4; рег. дневник; картони обр. 1 и 3; лично дело ІА-34519; работно дело ІР-17131; дело Ф.1, а. е. 5713.
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 36-о Народно събрание, Народен представител в 38-о Народно събрание

Доклад на МВР по чл. 16, ал. 2, т. 2

Христо Панчев Смоленов[редактиране]

Три имена Христо Панчев Смоленов
Дата на раждане 30.08.1954 г.
Място на раждане Гр. Пловдив
Вербувал го служител Лейт. Иван Йорданов Недялков на 06.05.1983 г., регистриран на 28.05.1983 г.
Ръководил го служител Лейт. Иван Йорданов Недялков
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Шесто управление-ДС, 09, 02
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент
Псевдоними Андрей
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка; агентурни сведения от агент "Андрей"; документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилия го щатен служител; картон обр. 4; рег. дневник; лично дело ІА-29519; работно дело ІР-15271
Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г.
Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 38-о Народно събрание

Христофор Петков Дочев[редактиране]

Три имена Христофор Петков Дочев
Дата на раждане 05.01.1946 г.
Място на раждане С. Враняк, Михайловградска област
Качество Нещатен сътрудник
Структури, в които е работил ОУ на МВР-Плевен
Документи, свързани с кариерното му развитие Привлечен със заповед № 20/ 08.05.1989 г.; снет със заповед № 14/ 22.02.1993 г.
Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 36-о Народно събрание

Цанко Русев Цанков[редактиране]

Три имена Цанко Русев Цанков
Дата на раждане 02.03.1931 г.
Място на раждане С. Драгиевци, обл. Габрово
Вербувал го служител Жечо Желев Тодоров на 22.05.1975 г.
Ръководил го служител Жечо Желев Тодоров; Димо Гечев; Тихомир Гълъбов; Евгени Бончев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Габрово-ДС
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент
Псевдоними Бъчваров
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; рег. бланка; документи от ръководилите го щатни служители; картон обр. 4; рег. дневник; протокол за унищожаване рег. № 25/ 06.03.1990 г. (Гб) на работно дело ІР-372; лично дело ІА886 (Гб)
Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г.
Публична длъжност или публична дейност Народен представител във Великото народно събрание

Цезар Михайлов Карафеизов[редактиране]

Три имена Цезар Михайлов Карафеизов
Дата на раждане 27.07.1939 г.
Място на раждане Гр. Златоград
Вербувал го служител Жеко Иванов на 22.08.1977 г.
Ръководил го служител Жеко Иванов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Хасково
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Съдържател на явочна квартира
Псевдоними Айда
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протокол за унищожаване рег. № КА-549/ 27.05.1990 г. (Хс) на ІЯ-448 (Хс)
Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г.
Публична длъжност или публична дейност Народен представител във Великото народно събрание

Чавдар Атанасов Добрев[редактиране]

Три имена Чавдар Атанасов Добрев
Дата на раждане 21.08.1933 г.
Място на раждане Гр. Ямбол
Вербувал го служител Капит. Цветан Станимиров на 07.02.1974 г.
Ръководил го служител Капит. Цветан Станимиров
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Първо главно управление-ДС, ХІV отдел
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Секретен сътрудник
Псевдоними Димитър
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Агентурни сведения от секретен сътрудник "Димитър"; разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилия го щатен служител; картони обр. 1 и 3; лично и работно дело Ф.1, а. е. 5751.
Снемане от действащия оперативен отчет На 08.02.1988 г.
Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 37-о Народно събрание

Шакир Алилов Поюков[редактиране]

Три имена Шакир Алилов Поюков
Дата на раждане 12.01.1941 г.
Място на раждане С. Кочан, обл. Благоевград
Вербувал го служител Ангел Титянов на 25.09.1976 г., регистриран на 07.10.1976 г.
Ръководил го служител Ангел Титянов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград-ДС
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент
Псевдоними Олег
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка; картон обр. 4; рег. дневник; лично дело ІА-2547 (Бл)
Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г.
Публична длъжност или публична дейност Народен представител във Великото народно събрание

Юнал Саид Лютфи[редактиране]

Три имена Юнал Саид Лютфи
Дата на раждане 08.04.1944 г.
Място на раждане гр. Харманли
Вербувал го служител подп. Нешо Танчев Кабаджов и подп. Панайот Добрев Панайотов от Разузнавателно управление на Министерството на народната отбрана
Ръководил го служител полк. Георги Димитров Радев от Разузнавателно управление на Министерството на народната отбрана майор Христо Семов Момчев в Комитета за държавна сигурност, майор Евтим Попов, Стефан Стефанов във Второ главно управление, Живко Атанасов Неделчев във Второ главно управление на Държавна сигурност и Национална служба за защита на конституцията.
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Привлечен за секретен сътрудник към Разузнавателно управление към Генерални щаб при Министерството на народната отбрана на 22.04.1965 г. На 30.10.1967 год. е прехвърлен на ръководство във Второ управление на Комитета за държавна сигурност при Министерството на вътрешните работи.
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Секретен сътрудник
Псевдоними От 22.04.1965 г. "Мурад", от 08.02.1985 г. "Сидер"
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано обещание за доброволно сътрудничество в Разузнавателно управление към Генерални щаб при Министерството на народната отбрана; един собственоръчно написан писмен доклад от агент "Мурад" и картон обр. 9 МНО-РУ, рег № 04300; собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получени възнаграждения; рапорти от ръководилите го оперативни работници; регистрационна бланка на Второ управление на КДС-МВР от 30.10.1967 г. и данни в регистрационните дневници на Трети отдел-ДС-МВР; картон обр. № 4
Снемане от действащия оперативен отчет На 07.03.1967 г. работата със секретния сътрудник е прекратена от Разузнавателно управление към Генерални щаб при Министерството на народната отбрана и личното работното му дело са свалени от и са предадени на Второ управление на Комитета по държавна сигурност. Личното дело съдържа документи до 11.02.1991 год.
Публична длъжност или публична дейност Народен представител във Великото народно събрание, Народен представител в 36-о Народно събрание, Народен представител в 37-о Народно събрание, Народен представител в 38-о Народно събрание, Народен представител в 39-о Народно събрание, Народен представител в 40-о Народно събрание

Юрий Иванов Юнишев[редактиране]

Три имена Юрий Иванов Юнишев
Дата на раждане 04.08.1949 г.
Място на раждане Гр. Кюстендил
Вербувал го служител Подп. Георги Шипаров на 20.08.1980 г., регистриран на 26.08.1980 г.
Ръководил го служител Подп. Георги Шипаров
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кюстендил-ДС
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент
Псевдоними Павел
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка; картон бр. 4; рег. дневник; лично дело ІА-1262 (Кн) МФ
Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г.
Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 38-о Народно събрание

Обявен с решение №1/24.04.2007 г. като кандидат за член на Европейския парламент от Република България.

Янко Кирилов Кожухаров[редактиране]

Три имена Янко Кирилов Кожухаров
Дата на раждане 15.01.1949 г.
Място на раждане Гр. Димитровград
Вербувал го служител Д. Димитров на 19.06.1972 г.
Ръководил го служител Д. Димитров; Борис Ангелов; Иван Шанчев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Шесто управление-ДС, VІ, І
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Осведомител
Псевдоними Сътрудника
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протокол за унищожаване № 76/ 1990 г. на лично дело ІА-24820 и работно дело ІР-9770
Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г.
Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 36-о Народно събрание

Янко Николов Янков[редактиране]

Три имена Янко Николов Янков
Дата на раждане 13.08.1944 г.
Място на раждане Клисурица, Михайловградско
Вербувал го служител Ст. лейт. Младен Апостолов Младенов на 03.01.1978 г., регистриран на 23.03.1978 г.
Ръководил го служител Ст. лейт. Младен Апостолов; инсп. Младенов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Шесто управление-ДС, І, ІІІ
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент
Псевдоними Кирилов
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано и подписано заявление за сътрудничество; рег. бланка; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилите го щатни служители; картон обр. 4; рег. дневник; лично дело ІА-25012; работно дело ІР10014
Снемане от действащия оперативен отчет 1980 г.
Публична длъжност или публична дейност Народен представител във Великото народно събрание
Председател:
Евтим Костадинов Костадинов ................................
Зам. председател:
Орхан Ахмедов Исмаилов ................................
Секретар:
Румен Йорданов Борисов ..................................
Членове:
1. Апостол Иванов Димитров ................................
2. Валери Георгиев Кацунов ................................
3. Георги Матеев Георгиев ................................
4. Екатерина Петкова Бончева ................................
5. Тодор Илиев Трифонов ................................