Решение № 13 на КРДОПБГДСРСБНА

От Уикиизточник
Направо към навигацията Направо към търсенето

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОМИСИЯ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА

ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ КЪМ ДЪРЖАВНА

СИГУРНОСТ И РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ НА БЪЛГАРСКАТА

НАРОДНА АРМИЯ


Р Е Ш Е Н И Е №13 / 03.09.2007 г.

   Комисията за разкриване на документите и за обявяване на
принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и
разузнавателните служби на Българската народна армия по молба от
председателя на УС на партия "Никола Петков", вх. № КВ-07-0702/
05.07.2007 г., и на основание чл. 26, ал. 1, т. 3 от Закона за достъп и
разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български
граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на
Българската народна армия извърши проверка на лица по чл. 3, ал. 2, т. 5 –
партия "Никола Петков".
   След като проучи и обсъди наличните материали Комисията за
разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български
граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на
Българската народна армия

Р Е Ш И :

установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона
за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на
български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на
Българската народна армия на следните лица:

Любен Методиев Божилов[редактиране]

Три имена Любен Методиев Божилов
Дата на раждане 15.09.1943 г.
Място на раждане С. Върбница, обл. София
Вербувал го служител Румен Младенов на 09.06.1986 г., регистриран на 20.06.1986 г.
Ръководил го служител Румен Младенов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ-МВР, 03 районно, Четвърто управление-ДС
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент
Псевдоними Стоил
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 6; рег. дневник; писмо рег. № 2367/ 28.05.1990 г. с искане "по оперативни съображения да бъде унищожен регистрационния картон на агент "Стоил", рег. № 78822"
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Главен секретар и член на постоянното представителство на партия "Никола Петков"
Председател:
Евтим Костадинов Костадинов ................................
Зам. председател:
Орхан Ахмедов Исмаилов ................................
Секретар:
Румен Йорданов Борисов ..................................
Членове:
1. Апостол Иванов Димитров ................................
2. Валери Георгиев Кацунов ................................
3. Георги Матеев Георгиев ................................
4. Екатерина Петкова Бончева ................................
5. Татяна Колева Кирякова ................................
6. Тодор Илиев Трифонов ................................