Решение № 12 на КРДОПБГДСРСБНА

От Уикиизточник
Направо към навигацията Направо към търсенето

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОМИСИЯ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА

ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ КЪМ ДЪРЖАВНА

СИГУРНОСТ И РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ НА БЪЛГАРСКАТА

НАРОДНА АРМИЯ


Р Е Ш Е Н И Е №12 / 1.08.2007 г.

   Комисията за разкриване на документите и за обявяване на
принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и
разузнавателните служби на Българската народна армия на основание чл. 28
от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на
принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и
разузнавателните служби на Българската народна армия, след като проучи и
обсъди допълнително документи, изслуша и получи данни от директора на
Националната разузнавателна служба и от бивши служители на Първо
главно управление-ДС и на НРС за дейността на Георги Седефчов Първанов

Р Е Ш И :

   1. Установява, че различията в номерацията на листата в дело Ф1 а. е.
7562 "Гоце" се дължат на прехвърлени в него документи от дело 15397
"Комитата". Дело Ф1 а. е. 7562 "Гоце" е предадено в архива на НРС на
04.02.1997 г. и съдържащите се в него документи съответстват на описа.
   2. В дело 15397 "Комитата" се съдържат доказателства за дейността
на Георги Седефчов Първанов като секретен сътрудник единствено по
редактиране на част от книгата "Габеро" на Методи Димов.

Председател:
Евтим Костадинов Костадинов ................................
Зам. председател:
Орхан Ахмедов Исмаилов ................................
Секретар:
Румен Йорданов Борисов ..................................
Членове:
1. Апостол Иванов Димитров ................................
2. Валери Георгиев Кацунов ................................
3. Георги Матеев Георгиев ................................
4. Екатерина Петкова Бончева ................................
5. Татяна Колева Кирякова ................................
6. Тодор Илиев Трифонов ................................