Решение № 10 на КРДОПБГДСРСБНА

От Уикиизточник
Направо към навигацията Направо към търсенето

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОМИСИЯ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА

ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ КЪМ ДЪРЖАВНА

СИГУРНОСТ И РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ НА БЪЛГАРСКАТА

НАРОДНА АРМИЯ


Р Е Ш Е Н И Е №10 / 25.07.2007 г.

   Комисията за разкриване на документите и за обявяване на
принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и
разузнавателните служби на Българската народна армия на основание чл. 28
от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на
принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и
разузнавателните служби на Българската народна армия и след като проучи и
обсъди допълнително установени документи за Георги Евдокиев Марков

Р Е Ш И :

   обявява, че за Георги Евдокиев Марков са налице и други данни, освен
посочените в решение № 4/ 21.06.2007 г. на Комисията:

Георги Евдокиев Марков[редактиране]

Три имена Георги Евдокиев Марков
Дата на раждане 20.03.1950 год.
Място на раждане Гр. София
Вербувал го служител Иван Василев на 06.12.1972 г.
Ръководил го служител Иван Василев, о. р. Жечев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството МВР-Софийско градско управление, отдел ІІ-Държавна сигурност; управление VІ-ДС, отдел ІІ, отделение ІІІ
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент
Псевдоними Николай, Стефан
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; лично дело № ІА-23070; документи от ръководилия го щатен служител – предложение за вербовка, рапорт от вербовка, регистрационна бланка за картотекиране като сътрудник; протокол за унищожаване № 76 от 18.06.1990 г. на работно дело № ІР-7746. В дело № 8093, открито на 06.09.1972 г. и приложено в архив под № ІІІ раз. 32465, се намира сведение от агент "Николай" относно обект на ДОП "Скакалеца", прието на 07.12.1972 г. от ст. лейт. Иван Василев в СГУ-МВР, отдел 02, отделение 03, линия "Подготовка и бягство от НРБ".
Снемане от действащия оперативен отчет На 17.04.1976 год. от VІ-ДС - изчерпани възможности
Публична длъжност или публична дейност Съдия от Конституционния съд 11.10.1994 год. – 14.10.2003 год.
Председател:
Евтим Костадинов Костадинов ................................
Зам. председател:
Орхан Ахмедов Исмаилов ................................
Секретар:
Румен Йорданов Борисов ..................................
Членове:
1. Апостол Иванов Димитров ................................
2. Валери Георгиев Кацунов ................................
3. Георги Матеев Георгиев ................................
4. Екатерина Петкова Бончева ................................
5. Татяна Колева Кирякова ................................
6. Тодор Илиев Трифонов ................................