Рапорт № 333 от БТА в Битоля до министър-председателя Р. Петров

От Уикиизточник
Направо към навигацията Направо към търсенето

Рапорт № 333 от БТА в Битоля до министър-председателя Р. Петров в София за преминаване на 15 български села в Костурско от Патриаршията към Екзархията

Битоля, 3 май 1904 година.

Господине Министре,

Чест имам да Ви донеса, че миналата седмица без всякакъв натиск се отказаха от Патриаршията заедно със свещениците си, както заявиха за туй официално на властта следните 15 села: Осничени, Старичани, Жужелци, Долени, Езерец, Бойне, Зиковища и Либешево (от Костенарията), Лудово, Псора (Хрупишка нахия), Маняк (Несрамска нахия), Руля, Ошчима, Брезница и Габреш (Кореща).

За отказването на тия села най-много способствуха помощите, които се раздадоха от повереното ми агентство на амнистираните затворници гъркомани от тия места преди да заминат за родните си места. За няко от тях помогна и Митре Влаха със своята чета, без обаче да употреби каквито и да е насилия.

Когато селяните от село Осничени се явили в Костурския конак да заявят на властта, че преминават под ведомството на Св. Екзархия, там се случил гръцкият митрополит Каравангелис. Поразен от туй тяхно заявление той протестирал пред каймакамина като казал, че туй непременно е резултат на натиска упражнен от комитета. Вследствие на туй биле пратени неколцина войници с двама полицейски да разследват на самото място работата, ала се установило, че селяните по добра воля минават към Екзархията. Това властта съобщила на гръцкия владика за сведение.

Не безинетересно е да се добави, че Руля е родното място на гръцкия войвода Коте, който изоставен напоследък от всички се е оттеглил в Населичката кааза, цяла населена с гърци.

Приемете и пр.

Кн[яжески] т[ърговски] агент: А. Тошев[1]

Бележки[редактиране]

  1. ЦДИА, ф. 331, оп. 1, а. е. 63, л. 7 - 8. Чернова. Ръкопис. Публикувано в: Георгиев, Величко и Стайко Трифонов. „Гръцката и сръбската пропаганди в Македония. Краят на ХІХ - началото на ХХ век. Нови документи“, София, Македонски научен институт, 1995, стр. 35 - 36.
Обществено достояние Произведенията на този автор са обществено достояние съгласно чл. 27, ал. 1 от Закона за авторското право и сродните му права.