Разпореждане на Сталин за ликвидране на полски военни и граждански лица в СССР

От Уикиизточник
Направо към навигацията Направо към търсенето

Докладна записка на Лаврентий Берия от 05.03.1940 г. до Йосиф Сталин с предложение за екзекуция на полски военни и граждански лица

Сталин е поставил резолюция "ЗА" и наредил разстрела. Съгласувано е с Калинин и Каганович също с резолюция "За".


Строго секретно
от 5.III.40
Оригинална докладна записка от 5 март 1940 г. от Лаврентий Берия до Йосиф Сталин, съдържаща предложение за екзекуция на полските офицери
стр.2 на докладната записка
стр.3 на докладната записка
стр.4 на докладната записка
СССР

Народньıй комиссариат

внутренньıх дел

--"--марта 1940

ном. 794/Б
г. Москва
ЦК на ВКП(б)
До другаря Сталин

В лагерите за военнопленници на НКВД на СССР и в затворите в западните области на Украйна и Белорусия понастоящем са затворени голям брой бивши офицери от Полската армия, бивши служители на Полската полиция и Разузнавателните органи, членове на полскита националистична организация, бегълци и др. Всички те се явяват заклети врагове на съветската власт, преизпълнени с ненавист към съветския строй.

Военнопленниците офицери и полицаи се намират в лагери, опитват се да продължат контрареволюционна работа, водят антисоциалистическа агитация. Всеки един от тях само чака освобождаването, за да има възможност активно да се включи в борбата срещу съветската власт.

Органите на НКВД в западните области на Украйна и Белорусия разкриват редица контрареволюционни организации. Във всички тези контрареволюцонни организации активна роля играят бившите офицери от бившата полска армия, бившите полицаи и жандармеристи.

Сред задържаните бегълци и нарушители на държавната граница също има значтелен брой лица, които се явяват участници в контрареволюционни шпионски и съпротивителни организации.

В лагерите за военнопленници има всичко (не смятайки войниците и унтерофицерския състав) - 14 736 бивши офицери, правителствени чиновници, земевладелци, полицаи, жандармермеристи, заселници на граничните региони и разузнавачи - по националност 97% поляци.

От тях:

генерали, полковници и подполковници - 295;
майори и капитани - 2 080;
старши лейтананти, младши лейтананти и знаменосци - 6 049;
редници и ефрейтори, жандармерия, затворническа охрана и персонал на разузнавателните служби - 1 030;
служещи в полицията, жандармерията, затворническа охрана и разузнаването - 5 138;
правителствени служители, земевладелци, свещеници, заселници на граничните райони - 144.

В затворите на западните области на Украйна и Белорусия има всичко 18 632 задържани лица (от тях 10.685 са поляци), в това число:

бивши офицери - 1 207;
бивши разузнавателни агенти от полицията и жандармерията - 5 141;
шпиони и саботьори - 347;
бивши земевладелци, собственици на фабрики и правителствени лица - 465;
членове на различни организации и контрареволюционни групировки - 5 345;
бегълци - 6 127.

Имайки предвид това, че всички те се явяват закоравели, непоправими врагове на съветската власт, НКВД на СССР счита за необходмото:

1.Да се предложи на НКВД на СССР:
1) Делата за намиращте се в лагерите за военнопленници 14.700 човека бивши полски офицери, чиновници, помещици, полицаи, разузнавачи, жандармерия и затворници,
2) а също делата за арестуваните и намиращите се в затворите на западните области на Украйна и Белорусия на брой 11.000 човека членове на различни контрареволюционни шпионски и диверсионни организации, бивши помещици, фабриканти, бивши полски офицери, чиновници и нарушители на границата-
- да се разглеждат в особен порядък, с прилагане към тях на висша мерка на наказание - разстрел.
II.Разглеждането на делата да се проведе без извикване на арестуваните и без да се предявяват обвинения, постановление за завършване на следствието и обвинително заключение - в следващия ред:
а) на лицата, намиращи се в лагерите за военнопленници - по справки, представяни от Управление за делата на военнопленниците на НКВД на СССР.
б) на лицата , арестувани - по справки от делата представени от НКВД на УССР НКВД на БССР.
III.Разглеждането на делата внасянето на решения да се възложи на тройка, в състав др.др. (задраскан - внесеното с мастило предложение не се чете), Менкухов и Баштаков (Началник на 1 Спецотдел на НКВД на СССР).
Народен комисар на вътрешните работи на Съюза на ССР
подпис Л. Берия
Уикипедия
Уикипедия разполага със статия за Катинско клане