Програма на БРЦК

От Уикиизточник
Направо към навигацията Направо към търсенето
Програма на Българския революционен централен комитет
Автор: неизвестен
В Програмата до голяма степен са залегнали идеите на Любен Каравелов и Васил Левски.


Без свобода няма живот…
Смърт на неприятелите


1. Българският революционен централен комитет има цел да освободи България чрез революция, морална и с оръжие. Формата на бъдещото българско управление ще бъде неопределена до онова време, дорде българското освобождение не стане дело свършено.


2. За да бъде изпълнена тая цел, дозволява се всяко средство: пропаганда, печат, оръжие, огън смърт и пр.


3. Ние, българите, желаеме да живеем с всичките наши съседи дружествено, а особено със сърбите и черногорците, които съчувствуват на нашите стремления, и с румъните, с които нашата съдба е тясно свезана, и желаеме да съставим с тях федерация из свободни земи.


4. Ние желаеме, щото тая земя, която е населена с българи, да се уравлява български, т.е. съобразно с нравите, обичаите и характера на българския народ; а ония земи, кото са населени с румъни, със сърби, с черногорци и с гърци, да се уравляват съобразно с характера на румънския, сръбския, черногорския и гръцкия народи.


5. Нека всяка народност, както и всеки човек, утвърди своята свобода и да се управлява по своята собствена воля. Ние не желаеме чуждото, т.е. онова, щото не е наше; но не желаеме да дадеме и другиму своето.


6. Ние нямаме претенции за исторически права и затова оставяме на самия народ да реши своята съдба и да яви с кой отдел на съюза желае да се присъедини: със сръбския ли, с българския ли, с румънския ли или с гръцкия – следователно у нас не могат да бъдат въпроси за границите.


7. Ние желаеме за себе си свобода народна, свобода лична и свобода религиозна; с една дума, свобода човеческа и затова желаеме такава съща свобода и на нашите приятели и съседи. Ние не жеалеме да владееме над другито и затова не дозволяваме да ни владеят и другите.


8. Ние причисляваме в числото на нашите врагове и противници и ония български изроди и чорбаджии, които пречат на народната ни цел и ще ги преседуваме навсякъде и всякога.


9. Ние принимаваме и гърците в числото на нашите приятели и съюзници, ако само те се откажат от своите панелинически цели и от своите исторически пртенции.


10. Ние не въставаме против турския народ, а против турското правителство и против ония турци, кото го подкрепят и бранят. С една дума, ние считаме за прители всички народи и народности, които съчувствуват на нашето свещено и честно дело, без да гледаме на вяра и народност.


Източник
  • Из сборника "Свята и чиста република: избрани страници от писма на Васил Левски", съставители Иван Унджиев, Никола Кондарев, София, "Наука и изкуство", 1987, с.246–247
Обществено достояние Това произведение е oбществено достояние в България, САЩ и всички други страни с времетраене на авторското право 100 години след смъртта на автора или по-малко.