Правила на Македонски возстаннически комитет в 1878-1879

От Уикиизточник
Направо към навигацията Направо към търсенето
Правила на „Македонски въстаннически комитет“; 20 февруари 1879 г.
Автор: Македонский возстанически Комитет
Източник: Съпротивата срещу берлинския договор, Кресненското въстание – Български патриарх Кирил – 1955 – Издание на Българската академия на науките

Правила на „Македонски въстаннически комитет“; 20 февруари 1879 г.

Правила на Македонски возстаннически комитет в 1878-1879 год.[1]


Македонский возстанически Комитет узаконява 1879

1. От сега за напред всякий доброволец, востаник и харамия длъжен е от пръв път да доиде в главното управление на возстанието с свои разноски, с пушка мартинка с кама с сабя, или с ятаган и сто патрони, без да иска такива неща от благотворителний комитет, които съ длъжни всичко и всякакво нещо, что е потребно за востание да изпращат в главното управление на возстанието, а не да ги дават на частни лица.

Забележвание: Всичко упомянуто в таиъ точкъ оружие може да се дава първ път само на ония, които от турско прихождат.

2. Всякой доброволец, возстаник и харамия от всякаква Християнска народност се приемва, но он длъжен е първо да приима клетва за верност и покорност на главното востаническо управление, а после ще се записва в число на востаниците.

3. Всякой от трите упомянути звания возстаници, които нема да се подчини под това управление, но сам по себе си ще действува во името на возстаническото управление, той ще се преследува и ще се убива.

4. Всякий харамия, който излезва само да граби и убива за своя лична полза, той ще се преследува и подобающее наказание ще приима.

5. Всякий предател и шпион, каков да е и от каде ли да е он ще се преследува и като се хване, после мъчителни испити, ще се убива.

6. Всякий Христианин Македонец, който ще се покаже противен на возстанието и на возстаниците, ще се преследува и като ся хване прилично ще се наказува.

7. Всякий турчин, който доброволно ще си предаде оружието си, ще се пуща да си отиде свободно вън от границата на возстанието.

8. Всякий турчин, който се воспротиви, ще се убива.

9. Които турци ще си бягат доброволно, няма да се ограбват от возстаниците.

10. Които турци ще ся противат, возстаниците имат право да им изгорят жилищата да ги грабат и да ги убиват.

11. Кой Харамия или востаник, или доброволец ще забира турска или Християнска жива стока и ще я прекарва во свободна Болгария за да я продава там, таковаго главното управление на возстанието ще го преслеуява и ще го предава на подобающето нему наказание безотговорно.

12. Возстаник, доброволец или харамия, който е дал клетва и е записан в числото на возстаниците ако не прави това, що му заповедва главното управление, но прави нечто без знание и без заповед на управлението, то таков се изхръля из числото на возстаниците и за измена на клетвата си се преследва с смъртно наказание решение.

13. Пияница и курвар не се приима в числото на возстаниците.

1879 г. 20 февруари

Документът се пази от А. Станкова, Повдив.

Източник: Съпротивата срещу берлинския договор, Кресненското въстание – Български патриарх Кирил – 1955 – Издание на Българската академия на науките

  1. Това заглавие е написано на гърба на втория ръкописен лист.