Писмо от Окръжния център в Стара Загора до комитета в Сливен, 22.11.1872

От Уикиизточник
Направо към навигацията Направо към търсенето
Из писмо от Окръжния център в Стара Загора до комитета в Сливен, 22.11.1872
Автор: неизвестен
Писмото отразява изцяло мисълта и становището на Васил Левски и БРЦК.


… В същия ден направихме заседание в пръсъствието на Аслан Д-олу [Левски], който ни представи на разискване горното писмо [в което Любен Каравелов след Арабаконашкото нападение подканя Апостола да вдигне незабавно народа на революция]. След дълго и сериозно размишление върху споменатото писмо нашето мнение беше съвсем противно. Наистина ние не познаваме отблизо причините, които извикват толкова скоро избухването на революцията, обаче ние мислим, че днешните обстоятелства не биха се променили толкова скоро: неприятелят не ще се засили, докато ние бързаме малко-много да се приготвим. Помощта на Сърбия и Черна Гора ние разбираме само тогаз, когато са се вплели в бой с неприятеля. В този дух по решение на това събрание написахме писмо до Ц. к-т, ако е възможно, да се отложи поне за една година пламването на революцията. Надяваме се, че и Вашите мнения отоговарят на нашите. Както и да е, нужно е и Вие, които съставяте един комитет, да пишете до Ц. комитет колкото е възможно по-скоро, което ще се направи от всички местни комитети, за да знае Ц. к-т с какво разполага и да прави по-точно сметктие си. По заповед на Ас. Д-олу [Левски] ето по кой начин ще пишете на Ц. к-т и писмото си ще изпратите до нас, за да го препратим заедно с нашите.


След като заявите мненията си за належащата революция, ще дадете още сведения, че правите това със съгласието на толкова и толкова села, с по толкози юнаци, които [могат] да носят оръжие, и колко села са посветени в работата си и колко не са, и в колко села малцина са събудени, а има надежда в малко време да се раздвижат всички и да подадат ръка за работа според както ни води уставът. И според наставленяита на Аслан Д-олу и най-изветрелият човек не би повярвал, че е възможно да успее таквоз бързо движение, когато ние още в нищо не сме приготвени…


Това ще направите по заповед на Аслан Д-олу.


Източник
  • Из сборника "Свята и чиста република: избрани страници от писма на Васил Левски", съставители Иван Унджиев, Никола Кондарев, София, "Наука и изкуство", 1987, с.86–87


Обществено достояние Това произведение е oбществено достояние в България, САЩ и страните с времетраене на авторското право 100 години след смъртта на автора или по-малко.