Орохидрография на Македония

От Уикиизточник
Направо към навигацията Направо към търсенето

Оро-хидрография на Македония.

I. Положение, граници, видъ и голѣмина.

Македония е важна область въ Балканския полуостровъ и обхваща южната половина отъ срѣдния неговъ дѣлъ. Тя е разположена измежду областитѣ Тракия, България, Стара-Cърбия, Албания и Тесалия и по тоя начинъ е поставена въ прѣко съприкосновение съ главнитѣ народности на полуострова; затова е добила още отъ старо врѣме голѣмо значение, което има и до днешен день.

Точни граници на областьта Македония не могатъ да се дадатъ, понеже тя не е заключена въ нѣкои строго начертани географически прѣдѣли, нито пъкъ административно е отдѣлена отъ другитѣ области. Само въ етнографическо отношение Македония има по-опрѣдѣлени крайща, понеже българското племе е разселено по цѣлата область и рѣдко излиза изъ границитѣ й. Областитѣ на сѣверъ, на западъ и на югъ отъ Македония иматъ прѣимуществено друго население. При опрѣдѣляването на границитѣ ние ще се рѫководимъ главно отъ общото възрѣние на мѣстното население и отъ опрѣдѣлението, което даватъ най-вѣщитѣ нови пѫтешественици.

Мѣстнитѣ българи и куцовласи, които живъятъ въ прѣдѣлитѣ на Македония се наричатъ сами македонци и околнитѣ народи ги зоватъ тъй. Турцитѣ и арнаутитѣ не се казватъ македонци, но, попитани отъ кѫдѣ см, отговарятъ: отъ Македония. Арнаутитѣ отъ съверния и сѣверозападния край на областьта, които наричатъ своето отечество арнаутлукъ, така сящо и гърцитѣ, които живѣятъ по южнитѣ области, не се казват македонци, затова и границитѣ по тия мѣста споредъ народното възрѣние не сѫ ясно опрѣдѣлени.


Страница 1
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Страница 8
Страница 9
Страница 10
Страница 11
Страница 12
Страница 13
Страница 14