Конституция на Съединените американски щати

От Уикиизточник
Конституция на Съединените американски щати
(17 септември 1787)
влязла в сила на 4 март 1789 година
(неофициален превод)[1][2]


Първата страница на Конституцията
Втората страница на Конституцията
Третата страница на Конституцията
Четвъртата страница на Конституцията

Преамбюл[редактиране]

Ние, народът на Съединените щати, за да образуваме един по съвършен съюз, да установим справедливост, да осигурим домашно спокойствие, да обезпечим за обща отбрана, да насърчим общото благосъстояние и да осигурим блаженствата на свободата за нас и за нашето потомство, нареждаме и установяваме тази конституция за Съединените щати на Америка

Член І[редактиране]

Раздел 1[редактиране]

Цялата законодателна власт, която се предоставя с тази конституция ще принадлежи на конгреса на Съединените щати, който ще се състои от сенат и от камара на представителите.

Раздел 2[редактиране]

1 Камарата на представителите ще се състои от членове, които ще бъдат избирани на всяка втора година от народа на отделните щати, а електорите във всеки щат ще притежават квалификацията, която се изисква за електори на най-многобройния клон на щатския законодателен орган.

2 Не може да стане представител лице, което не е навършило двайсет и пет години и което не е било седем години гражданин на Съединените щати и което по време на избора не е било жител на този щат, в който ще бъде избран.

3 Представителите и преките данъци ще бъдат разпределени между различните щати, които биха се включили в този съюз, в зависимост от броя на тяхното население, което ще се определя като към броя на свободните лица, включително онези, които са обвързани със служене за определен срок от години, и като се изключат индианците, които не плащат данъци, се прибавят три пети от броя на всички останали лица. Действителното преброяване ще се извърши в рамките на три години след първото заседание на конгреса на Съединените щати и в рамките на всеки следващ период от десет години по начин, който ще определи закона. Броят на представителите няма да надхвърля един на всеки тридесет хиляди, но всеки щат ще има поне един представител: и докато такова преброяване бъде извършено, щатът на Ню Хемпшър ще има правото да избере трима, Масачусетс (Massachusetts) – осем, Роуд Айлънд (Rhode Island) и Плантациите Провидънс (Providence Plantations) – един, Кънектикът (Connecticut) – пет, Ню Йорк (New York) – шест, Ню Джърси (New Jersey) – четири, Пенсилвания (Pennsylvania) – осем, Делауеър (Delaware) – един, Мериленд (Maryland) – шест, Вирджиния (Virginia) – десет, Северна Каролина (North Carolina) – пет, Южна Каролина (South Carolina) – пет и Джорджия (Georgia) – трима.

4 Когато възникнат свободни места в представителството на който да е щат, изпълнителният орган ще издаде разпореждания за провеждане на избори, за да се запълнят овакантените места.

5 Камарата на представителите ще избере своя говорител и други длъжностни лица, както и само тя ще притежава изключителното правомощие за подвеждане под отговорност чрез импийчмънт (impeachment).

Раздел 3[редактиране]

1 Сенатът на Съединените щати ще се състои от двама сенатори от всеки щат, които ще бъдат избрани от законодателния орган на съответния щат за срок от шест години, като всеки сенатор ще има право на един глас.

2 Веднага след като се съберат след първите избори, сенаторите ще се разделят на три групи. Местата на сенаторите от първата група ще бъдат освободени след изтичането на втората година, местата на втората група – след изтичането на четвъртата година и на третата група – след изтичането на шестата година, така че една трета от сенаторите ще могат да бъдат избирани на всяка втора година. В случай на овакантяване в резултат на оставки или по друг начин по време на ваканция на законодателния орган на който и да е щат, неговия изпълнителен орган би могъл да направи временни назначения до следващото заседание на законодателния орган, който тогава ще запълни свободните места.

3 Не ще може да бъде сенатор човек, който не е навършил тридесет години и който не е бил девет години гражданин на Съединените щати, и който по време на избора не е бил жител на този щат, за когото ще бъде избран.

4 Вицепрезидентът на Съединените щати ще бъде президент на сената, но няма да има право на глас, освен ако се касае за решаващ глас при равенство в гласовете.

5 Сенатът ще избира своите други длъжностни лица, а също така и президент pro temporare при отсъствие на вицепрезидента или когато той ще упражнява длъжността президент на Съединените щати.

6 Сенатът ще притежава изключителното правомощие да търси съдебна отговорност чрез импийчмънт (impeachment). Сенаторите ще положат клетва или ще направят тържествена декларация, когато заседават с такава цел. Когато президентът на Съединените щати бива съден, председателят на Върховния съд ще ръководи процеса. И никой не може да бъде осъден без съгласието на две трети от присъстващите членове.

7 Обхвата на присъдата в случай на импийчмънт няма да се разпростира извън отстраняването от длъжност и невъзможността да се заемат и да се възползват от каквато и да е служба или длъжност, свързана с честта, изискваща доверие или носеща печалбата под юрисдикцията на Съединените щати. Но осъдената страна въпреки това ще носи съдебна отговорност и ще подлежи на наказателно преследване, съдебен процес и изтърпяване на наказание съгласно закона.

Раздел 4[редактиране]

1 Времето, мястото и начина за провеждане на избори за сенатори и представители ще бъдат предписани във всеки щат от законодателя. Но конгресът може по всяко време да приеме или да промени тези правила, освен онези относно местата за избор на сенатори.

2 Конгресът ще се събира на заседание най-малкото един път в годината, като такива заседания ще бъдат на първия понеделник през декември, освен ако със закон не се приеме друг ден.

Раздел 5[редактиране]

1 Всяка камара ще преценява законността на изборите, както и квалификацията на своите членове. Мнозинството от членовете на всяка камера ще конституира кворум за извършването на каквато и да работа, а по-малък брой би могъл да се събира от време на време, като може да бъде овластен да принуди отсъстващите членове да присъстват по начин и при такива наказания, каквито всяка камара би приела.

2 Всяка камара би могла да определи правилата на своите заседания, да наказва своите членове за поведение, което нарушава тези правила и при съгласие от две трети да изключи свой член.

3 Всяка камара ще води дневник на своите заседания и от време на време ще го публикува, с изключение на онези части, които според тяхна преценка изискват да бъдат пазени в тайна. Гласуванията „да” и „не” на членовете на която и да е камара и по който и да е въпрос ще бъдат по желание на една пета от присъстващите, ще бъдат вписани в дневника.

4 Която е да е от камарите по време на сесия на конгреса без съгласие на другата камара не ще прекратява работата се за повече от три дни, нито ще заседава на друго място освен там, където заседават двете камари.

Раздел 6[редактиране]

1 Сенаторите и представителите ще получават обезщетение за тяхната дейност, което ще бъде посочено от закона и ще бъде изплащано от министерството на финансите (държавното съкровище) на Съединените американски щати. Те ще притежават привилегията да не бъдат задържани по време на техните посещения на сесиите на съответните им камари и при отиването и връщането им от тях, освен при случаите на държавна измяна, тежки престъпления и нарушения на обществения мир и спокойствие. Те няма да бъдат разпитвани и няма да им се търси отговорност на което и да е друго място за каквито и да е речи, изказвания или спорове в която и да е от камарите.

2 Сенатор или представител за времето, за което е избран, няма да може да бъде назначаван на каквато и да е друга публична длъжност под юрисдикцията на Съединените щати, която ще бъде създадена или възнагражденията от нея ще бъдат увеличени за това време, както и лице, което заема каквато и да е длъжност под юрисдикцията на Съединените щати, не ще може да бъде член на която и да е от двете камари по време на заемането на такава длъжност.

Раздел 7[редактиране]

1 Всички проектозакони за събиране на приходи ще започват в камарата на представителите. Но сенатът би могъл да предложи или да се съгласи с поправки, както би могъл да направи и с другите проектозакони.

2 Всеки законопроект, който е преминал камарата на представителите, преди да стане закон, ще бъде представян на президента на Съединените щати. Ако президентът го одобри, той ще го подпише, но ако не го одобри, той ще го върне заедно с възраженията си на камарата, от която проектът е започнал. Камарата ще включи възраженията в дневния си ред и ще разгледа отново законопроекта. Ако след едно такова преразглеждане две трети от тази камара се съгласят да приемат проектозакона, то той ще бъде изпратен заедно с възраженията до другата камара, от която той по същия начин ще бъде преразгледан, и ако бъде одобрен от две трети от тази камара, проектозаконът ще стане закон. Но във всички случаи гласовете и в двете камари ще бъдат определени с „да” и „не”, а имената на лицата, които са гласували за или против проектозакона ще бъдат вписани в дневника на всяка една от съответните камари. Ако който и да е проектозакон не бъде върнат от президента в срок от десет дни (неделите са изключват), след като му е бил представен, същият ще стане закон, както ако той го е подписал, освен ако конгресът с прекратяване на заседанията предотврати неговото връщане, в който случай той няма да стане закон.

3 Всяка заповед, решение или гласуване, за които биха били необходими съгласието на сената и на камарата на представителите (с изключение на въпросите на закриване на заседанията) ще бъдат представяни на президента на Съединените щати. Преди да влязат в сила те ще бъдат одобрени от него или ако бъдат отхвърлени от него, ще бъдат приети отново от две трети от сената и камарата на представителите според предписаните правила и ограниченията в случай на проектозакон.

Раздел 8[редактиране]

1 Конгресът ще има право да налага и да събира данъци, мита, налози, акцизи, да плаща дългове и да обезпечава за общата отбрана и общото благосъстоянието на Съединените щати. Но всички данъци, мита, налози и акцизи ще бъдат еднакви за цялата територия на Съединените щати;

2 да взема заеми въз основа на кредита на Съединените щати;

3 да регулира търговията с другите нации, както и между различните щати, така и с индианските племена;

4 да установява еднакви правила за натурализация и еднакви закони по отношение на банкрутите (несъстоятелността) на територията на всички Съединени щати;

5 да пуска в обръщение пари, да регулира тяхната стойност, както и тяхното отношение към чуждите валути. Да установи стандарт на мерките и теглилките;

6 да приема правила за наказване на подправянето на ценни книжа и на сегашната валута на Съединените щати;

7 да установява пощенски станции и пощенски пътища.

8 да насърчава прогреса на науката и полезните изкуства (техниката), като осигурява за ограничен период от време на авторите и изобретателите изключителното право върху техните писмени творби и открития.

9 да създава съдилища, които стоят по-ниско в съдебната йерархия от Върховния съд;

10 да даде определение и да наказва пиратството и тежките престъпления, които се извършват в открито море и престъпленията срещу правото на нациите (международното право);

11 да обявява война, да предоставя пълномощия за каперство и репресалии и да създава правила относно плячката по суша и по море;

12 да набира и поддържа армии, но отделянето на парични средства за тази цел няма да бъде за период по-дълъг от две години;

13 да обезпечава и поддържа военноморски флот;

14 да създава правила за управлението и регулирането на сухоземните и морските въоръжени сили;

15 да осигурява за повикването на милицията, която да приведе в изпълнение законите на съюза, да потушава въстания и да отблъсква нашествия;

16 да обезпечава организацията, въоръжаването и дисциплината на милицията и ръководството на онази част от нея, която би могла да бъде използвана в служба на Съединените щати, като съответно запази за щатите назначаването на офицерите и органа, който ще подготви милицията според дисциплинарните правила, приети от конгреса.

17 да упражнява изключителна законодателна дейност във всички възможни случаи над такава област (която не надхвърля десет квадратни мили), която би могла чрез цесия от определени държави и при приемане от конгреса да стане седалище на правителството на Съединените щати, и да упражнява подобна власт над всички места, които са закупени със съгласието на законодателния орган на щата, в който ще бъде същото, за изграждането на укрепления, хранилища, арсенали, докове и други нужни сгради; и

18 да създава всички закони, които ще бъдат необходими и подходящи за изпълнение на по-горе посочените правомощия, както и всички други правомощия, които са предоставени от тази конституция на правителството на Съединените щати или на съответните департаменти (министерства) или длъжностни лица.

Раздел 9[редактиране]

1 Миграцията или внасянето на такива лица, които някой от съществуващите сега щати би смятал за уместно да приеме, няма да са забранени от конгреса преди хиляда осемстотин и осма година, но данък или мито, които не ще надхвърлят десет долара за всяко лице, могат да бъдат наложени за такъв внос.

2 Привилегията на действието на Habeas Corpus няма да бъде суспендирана, освен в случаите на бунт или ако го изисква публичната безопасност.

3 Няма да се приемат специални закони, които налагат смъртни и други наказания без редовен съдебен процес, както и ex post facto закони.

4 Поголовни или други преки данъци не ще се налагат, освен в пропорция на предходно преброяване или с по-горе посоченото наредено изчисление на населението.

5 Предмети, изнасяни от който и да е щат не ще се облагат с данък или мито.

6 Никаква преференция посредством каквато и да е регулация на търговията или приходите не ще бъде предоставяна на пристанищата на който и да е щат пред пристанищата на който и да е друг щат, както и никакъв плавателен съд, които пътува към или от един щат не ще бъде задължен да влезе, да погаси или да плаща мита или налози в друг щат.

7 Никакви парични средства няма да бъдат теглени от държавната хазна, но само в резултат на апроприация, определена със закон. Редовни отчети на приходите и разходите на обществените пари ще бъдат публикувани от време на време.

8 Съединените щати не ще дават или удостояват с благороднически титли. И никое лице, което заема длъжност, носеща печалба или изискваща доверие ще приема, без съгласието на конгреса, какъвто и да е подарък, възнаграждение, длъжност, титла от който е да крал, принц или чужда държава.

Раздел 10[редактиране]

1 Никой щат не ще встъпва в какъвто и да е международен договор, съюз или конфедерация, не ще дава пълномощия за каперство и репресалии; не ще сече монети или пуска в обръщение книжни пари; не ще издава дългови книжа; не ще използва други, но само златни и сребърни монети като законно средство за плащане на дългове; не ще приема закони, които налагат наказания без съдебен процес, както и ex post facto закони или закони, които накърняват договорни задълженията или предоставят каквито и да е титла за благородство.

2 Никой щат не ще може, без съгласието на конгреса, да налага каквито и да е налози, такси или мита върху вноса или износа, с изключение на такива, каквито биха били абсолютно необходими за изпълнение на неговите закони за инспекция; Като нетният приход от всички мита, такси и налози, налагани от който е да е щат върху вноса или износа, ще бъде използван за държавното съкровище на Съединените щати. Всички такива закони ще подлежат на ревизия и контрол от конгреса.

3 Никой щат не ще може, без съгласието на конгреса, да налага каквито и да данъци или мита върху тонажа, да поддържа в мирно време войски или военни кораби, не ще встъпва в каквото и да е споразумение или договор с друг щат или с чужда сила или ще влиза във война, освен ако в действителност не е нападнат или се намира в такава неотложна опасност, която не позволява отлагане.

Член ІІ[редактиране]

Раздел 1[редактиране]

1 Изпълнителната власт ще бъде предоставена на президента на Съединените щати на Америка. Той ще заема длъжността за срок от четири години, и заедно с вицепрезидента, избран за същия срок, ще бъде избиран по следния начин:

2 Всеки щат ще назначи по начин, както би могъл да посочи законодателния орган, определен брой електори, който ще бъде равен на броя на сенатори и представители, изпращани по право от щата в конгреса. Но сенатор или представител, или лице, което заема публична длъжност на доверие или такава, която преследва печалба за Съединените щати, не ще може да бъде назначен за електор.

3 Електорите ще се срещнат в техните щати и ще гласуват с бюлетини за две лица, от които поне единият не ще бъде жител на същия щат, на който те са жители. И те ще направят списък на всички лица, за които е гласувано, и на броя гласове, подадени за всеки кандидат. Този списък ще бъде подписан и удостоверен от тях, като ще бъде изпратен подпечатан до седалището на правителството на Съединените щати с адрес до президента на сената. Президентът на сената ще отвори всички удостоверения в присъствието на сената и на камарата на представителите, като гласовете ще бъдат преброени. Лицето, което е събрало най-големия брой гласове ще бъде президент, ако този брой е мнозинство от общия брой от назначените електори. Ако повече от един е събрал такова мнозинство, и имат еднакъв брой гласове, тогава камарата на представителите веднага ще избере с гласуване един от тях за президент. И ако никое лице не събере такова мнозинство, тогава от петимата с най-много гласове камарата на представителите по същия начин ще избере президента. Но при избора на президент ще се вземат предвид гласовете от щатите, като всеки щат ще притежава един глас. За тази цел кворум ще представлява член или членове от две трети от щатите, и мнозинство от всички щати ще бъде необходимо за избора. Във всеки случай след избора на президент лицето, което е получило най-големия брой от гласове на електорите ще стане вицепрезидент. Но ако се окаже, че двама или повече са получили еднакъв брой гласове, сенатът ще избере чрез гласуване вицепрезидента.

4 Конгресът може да определи момента за избор на електорите и деня, в който те ще гласуват, като този ден ще бъде един и същ за Съединените американски щати.

5 Никое лице, с изключение на естествен гражданин по рождение или гражданин на Съединените щати по време на приемането на тази конституция, не ще може бъде избран на длъжността президент. Също така никое лице, което не е достигнало възраст от тридесет и пет години, и което не е било четиринадесет години резидент в Съединените щати, не ще може да бъде избран за президент.

6 В случай на отстраняване на президента от длъжност или на негова смърт, оставка или неспособност да изпълнява правомощията и задълженията на неговата длъжност, то тези правомощия и задължения ще се поемат от вицепрезидента, като конгресът може чрез закон да регулира случая на отстраняване, смърт, оставка и неспособност, както на президента, така и на вицепрезидента, обявявайки кое длъжностно лице ще действа като президент, съответно дали това лице ще действа, докато способността на президента се върне или бъде избран един нов президент.

7 Президентът на определено време ще получава за своите услуги компенсация, която нито ще бъде увеличавана, нито намалявана през периода, за който е избран, като той няма да получава в рамките на този период каквото и да е друго възнаграждение от Съединените щати или от който и да е от тях.

8 Преди да встъпи в длъжност, той ще положи следната клетва или ще направи следната тържествена декларация: „Аз тържествено се заклевам (или потвърждавам), че ще изпълнявам добросъвестно длъжността на президент на Съединените щати, и до предела на възможностите ми ще съхранявам, защитавам и отбранявам конституцията на Съединените щати”.

Раздел 2[редактиране]

1 Президентът ще бъде главнокомандващ на армията и военноморския флот на Съединените щати, както и на милицията на различните щати, когато тя бъде призована за действителна служба на Съединените щати. Той може да поиска писменото мнение на основното длъжностно лице в който и да е от изпълнителните департаменти по всякакъв въпрос, които се отнася до задълженията на техните съответни длъжности. Той ще има правомощието временно да облекчава или отлага, или да помилва изпълнението на наказания за престъпления срещу Съединените щати, освен в случаите на импийчмънт.

2 Той ще има правомощието по съвета и със съгласието на сената да сключва международни договори при условие, че две трети от присъстващите сенатори дадат съгласието си. И той ще посочва и след получаване на съвета и със съгласието на сената ще назначава посланиците, други държавни министри и консули, съдиите на Върховния съд и всички други длъжностни лица на Съединените щати, чието назначаване не е по друг начин посочено тук и което ще бъде установено от закона. Но конгресът може със закон да предостави назначаването на такива по-ниско стоящи в държавната йерархия длъжностни лица, за които смята за уместно, само на президента, на съдилищата или на ръководителите на департаментите.

3 Президентът ще има правомощието да запълва всички свободни места, които могат да се появят по време на ваканция на сената като предоставя пълномощия, които ще изтекат в края на следващата сесия.

Раздел 3[редактиране]

От време на време той ще предоставя на конгреса информация за състоянието на съюза и ще препоръчва на неговото разглеждане такива мерки, които той ще прецени като необходими и целесъобразни. В изключителни случаи той би могъл да свика и двете камари или една от тях, и в случай на разногласия между тях по въпроса за момента на закриване на заседанията, той може да закрие заседанията им по свое собствено усмотрение. Той ще приема посланиците и други държавни министри; той ще се грижи за това, законите да бъдат прилагани добросъвестно и ще предоставя пълномощията на всички длъжностни лица на Съединените щати.

Раздел 4[редактиране]

Президентът, вицепрезидентът и всички граждански длъжностни лица на Съединените щати ще бъдат отстранявани от длъжност чрез търсене на съдебна отговорност чрез импийчмънт и след осъждане за държавна измяна, подкупи или други висши престъпления и закононарушения.

Член ІІІ[редактиране]

Раздел 1[редактиране]

Съдебната власт на Съединените щати ще бъде предоставена на един Върховен съд, и на такива по-ниско стоящи от него съдилища, които конгресът от време на време може да нареди и създаде. Съдиите, както от Върховния, така и от по-ниско стоящите съдилища, ще заемат постове си с добро поведение, като ще получават за предоставените от тях услуги компенсация, която няма да бъде намалявана по време на изпълнението на длъжността.

Раздел 2[редактиране]

1 Съдебната власт ще се разпростира върху всички спорове относно правото (law) и справедливостта (equity), които възникват от тази конституция, от законите на Съединените щати и от сключените и от подготвяните международни договори; - до всички спорове, които засягат посланиците и други публични министри и консули; - до всички спорове на морска юрисдикция; - до спорове, в които Съединените щати са страна; - до спорове между два или повече щата; - между щат и гражданите на друг щат; - между гражданите на различни щати; - между гражданите на същия щат, които претендират земи според предоставяне на такива от различните щатове и между даден щат и неговите граждани, и чужди държави, техни граждани или поданици.

2 Във всички спорове, които касаят посланици, други публични министри и консули, както и онези, по които даден щат ще е страна, Върховният съд ще бъде първата юрисдикция. Във всички останали преди това споменати случаи Върховният съд ще бъде апелативна инстанция, както по отношение на закона, така и по отношение на фактите, с изключенията и при правилата, каквито конгресът ще приеме.

3 Съдебният процес на всички престъпления, освен в случаите на импийчмънт, ще бъде със жури от съдебни заседатели.

Раздел 3[редактиране]

1 Държавна измяна срещу Съединените щати ще се състои само във воденето на война срещу тях или във встъпването в съюз с техните врагове, предоставяйки им помощ или облекчение. Никой човек не ще бъде осъден за измяна, освен въз основата на показания на двама свидетели на същия открит акт, или въз основата на признание, направено в открит съд.

2 Конгресът ще има правомощието да обяви наказанието за държавна измяна, но никой закон за лишаване от граждански и други права и за налагане на смъртно наказание за държавна измяна не ще може да причини корупция на кръвта или конфискация, освен докато е жив опозореният човек.

Член ІV[редактиране]

Раздел 1[редактиране]

Публичните актове, регистри и съдебните процеси на всеки щат ще се ползват с пълно доверие и кредит във всеки друг щат. И конгресът би могъл с общи закони да предпише начина, по който тези актове, регистри и съдебните дела ще бъдат доказвани и резултатът от това.

Раздел 2[редактиране]

1 Гражданинът на всеки щат ще има всички привилегии и имунитети на гражданин на другите щатове.

2 Лице, което е обвинено в който и да е щат с държавна измяна, тежко или друго престъпление и които избяга от правосъдието и бъде открит в друг щат, ще бъде по искане на изпълнителната власт на щата, от който е избягало, предоставено и предадено на щата, който има юрисдикция върху престъплението.

3 Никое лице, което предоставя услуги или се труди в един щат в съответствие с неговите закони, и което избяга в друг щат, няма да бъде вследствие на тамошен закон или правилник освободено от такива услуги или труд, но ще бъде предадено на искането на страната, на която биха се дължали такива услуги или труд.

Раздел 3[редактиране]

1 Нови щатове ще бъдат приемани в този съюз от конгреса. Но няма да се създава или образува нов щат в рамките на юрисдикцията на който и да е щат, както и няма да се създава нов щат от сливането на два или повече щати или части от щати както без съгласието на законодателните органи на засегнатите щати, така и на конгреса.

2 Конгресът ще има правомощието да се разпорежда и да създава всякакви необходими правила и регламенти, които касаят територията или друга собственост на Съединените щати. Нищо в тази конституция не ще бъде тълкувано като накърняващо каквито и да е претенции на Съединените щати или на определен щат.

Раздел 4[редактиране]

Съединените щати ще гарантират на всеки щат в съюза републиканска форма на държавно управление и ще го защитават от външно нашествие, и при искане на законодателния му орган или на изпълнителния такъв (ако законодателният орган не може да бъде свикан) срещу вътрешни размирици.

Член V[редактиране]

Конгресът, независимо от това дали две трети от двете камари ще сметнат за необходимо, ще предлага поправки към конституцията или по искане на законодателните събрания на щатите, ще свика конвент за предлагане на поправки, които и в двата случая, ще бъдат валидни за всички цели и намерения като част от тази конституция, когато са ратифицирани от три четвърти на законодателните събрания на различните щати, или чрез конвенти в три четвърти от тях, в зависимост от това дали единият или другият начин на ратификация би бил предложен от конгреса; при условие че никоя поправка, която би могла да бъде направена преди хиляда осемстотин и осма година не ще засегне по какъвто и да е начин първата и четвъртата клауза на деветия раздел на първия член и че никой щат без неговото съгласие не ще бъде лишен от равното му право на гласуване в сената.

Член VІ[редактиране]

1 Всички взети дългове или поети задължения преди приемането на тази конституция ще бъдат също така валидни спрямо Съединените щати според разпоредбите на тази конституция, както са били и според разпоредбите на конфедерацията.

2 Тази конституция и законите на Съединените щати, които ще бъдат приети в нейно изпълнение; и всички сключени международни договори или такива, които ще бъдат сключени от името и с предоставените правомощия на Съединените щати, ще бъдат върховен закон на тази земя. Съдиите във всеки щат ще бъдат обвързани от тези международни договори въпреки всичко, което е в противоречие на тях в конституцията и в законите на които и да е щат.

3 Сенаторите и представителите и членовете на законодателните събрания на отделните щати и всички длъжностни лица от изпълнителната и съдебната власт, както на Съединените щати, така и на отделните щати, ще бъдат обвързани с полагането на клетва или тържествена декларация, че подкрепят тази конституция. Но никога няма да се изисква религиозен изпит като квалификация за която и да е длъжност или за публично доверие под юрисдикцията на Съединените щати.

Член VІІ[редактиране]

Ратификацията от конвентите на девет щата ще бъде достатъчна за установяването на тази конституция между щатите, които са я ратифицирали.

Съставена в конвент чрез единодушното съгласие на присъстващите щати на седемнадесетия ден от септември в годината на нашия Лорд хиляда седемстотин и осемдесет и седма, и на Независимостта на Съединените щати – дванадесета. Като свидетелство на това сме се подписали по-долу с нашите имена.

G. WASHINGTON

Президент и депутат от Virginia (Вирджиния)


New Hampshire

John Langdon

Nicholas Gilman


Massachusetts

Nathaniel Gorham

Rufus King

Connecticut

Wm. Saml. Johnson

Roger Sherman


New York

Alexander Hamilton

New Jersey

Wil: Livingston

Wm. Patterson

David Brealey

Jona: Dayton


Pennsylvania

B. Franklin

Thomas Mifflin

Robt. Morris

Geo. Clymer

Thos. Fitzsimons

Jared Ingersoll

James Wilson

Gouv Morris


Delaware

Geo : Read

Cunning Bedford Jun

John Dickinson

Richard Bassett

Jaco : Broom


Maryland

James McHenry

Dan of St Thos Jenifer

Danl. Carroll


Virginia

John Blair -

James Madison Jr.


North Carolina

Wm. Blount

Richd Dobbs Spaight

Hu Williamson


South Carolina

J. Rutledge

Charles Cotesworth Pinckney

Charles Pinckney

Pierce Butler


Georgia

William Few

Abr Baldwin


Удостоверява

WILLIAM JACKSON

секретар

Поправки[редактиране]

ЧЛЕНОВЕ В ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ, И ПОПРАВКА НА, КОНСТИТУЦИЯТА НА СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ, КОИТО СА ПРЕДЛОЖЕНИ ОТ КОНГРЕСА И КОИТО СА РАТИФИЦИРАНИ ОТ ЗАКОНОДАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ НА РАЗЛИЧНИТЕ ЩАТИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПЕТИЯ ЧЛЕН НА ПЪРВОНАЧАЛНАТА КОНСТИТУЦИЯ


Преамбюл към Декларацията на правата (Първите десет поправки)[редактиране]

Конвентите на известен брой от щати, които по време на приемането на конституцията, изразиха желание, за да предотвратят превратното тълкуване или злоупотреба с предоставените от нея правомощия, да бъдат добавени нови декларативни и ограничителни клаузи: и като разширят основата на общественото доверие в управлението, ще осигурят благотворните цели на неговата институция.


Поправка І (1791)[редактиране]

Конгресът не ще приема закон по отношение на установяването на религия или който забранява нейното свободно упражняване; или накърнява свободата на словото, или на печата; или на правото на мирни събрания и на търсене от правителството на обезщетение и поправяне от него на причинени морални и материални вреди.

Поправка ІІ (1791)[редактиране]

След като е необходима една добре регулирана милиция за сигурността на една свободна държава, правото на хората да съхраняват и носят оръжие не ще бъде ограничавано.

Поправка ІІІ (1791)[редактиране]

Никой войник не ще може в мирно време да бъде настаняван в която и да е къща без съгласието на собственика. Същото е валидно и по време на война, освен в случаите, предписани от закона.

Поправка ІV (1791)[редактиране]

Правото на хората на неприкосновеност на личността, на домовете им, на документите и кореспонденцията, както и на резултатите от неоснователни претърсвания и изземвания не ще бъде нарушавано, и никаква заповед за задържане не ще бъде издавана, освен ако се основава на вероятна причина, подкрепена от клетва или тържествена декларация вместо клетва, и в частност описваща мястото, което да бъде претърсвано, и лицата или нещата, които да бъдат задържани или иззети.

Поправка V (1791)[редактиране]

Никой човек не ще бъде подвеждан под съдебна отговорност за престъпление, за което може да се наложи смъртно наказание, или за друго позорящо престъпление освен след представянето или писмено обвинение на голямо жури от съдебни заседатели, освен в случаите, възникващи в сухоземните или морските въоръжени сили или в милицията, когато се намира на действителна служба по време на война или обществена опасност. Както и на никой човек няма да бъде застрашен живота, свободата, репутацията и имуществото му два пъти за едно и също престъпление. Нито ще бъде принуждаван в наказателен процес да свидетелства срещу себе си, нито ще бъде лишаван от живот, свобода или собственост без надлежно проведен съдебен процес. Нито ще се отнема частна собственост без предоставянето за нея на справедливо обезщетение.

Поправка VІ (1791)[редактиране]

Във всички наказателни преследвания обвиняемият ще има правото на бърз и публичен съдебен процес чрез безпристрастно жури от съдебни заседатели от щата или окръга, където е извършено престъплението, като този окръг ще бъде предварително установен от закона. Обвиняемият ще има и правото да бъде информиран за естеството и причината на обвинението; ще има правото да бъде изправен лице с лице пред свидетеля, който дава показания срещу него; ще има правото на задължителен процес за намирането и даването на показания от свидетели в негова полза, както и на правото на помощ от правоспособен юрист за защитата си.

Поправка VІІ (1791)[редактиране]

При искове на обичайно право (common law), когато стойността на спора ще е над двадесет долара, правото на съдебен процес с жури от съдебни заседатели ще бъде запазен и никой факт преценяван от журито не ще бъде преразглеждан по друг начин в който и да е съд на Съединените щати, освен ако се следват правилата на обичайното право.

Поправка VІІІ (1791)[редактиране]

Няма да се изисква прекомерна висока гаранция, както няма да бъдат налагани и прекомерно високи глоби, и изпълнявани жестоки и необичайни наказания.

Поправка ІХ (1791)[редактиране]

Изброяването в конституцията на определени права не ще бъде тълкувано като отказ или подценяване на други такива, които принадлежат на народа.

Поправка Х (1791)[редактиране]

Правомощията, които не са делегирани на Съединените щати от конституцията, нито са забранени от нея на щатите, са запазени съответно за щатите или за народа.  

Поправка ХІ (1798)[редактиране]

Съдебната власт на Съединените щати не ще бъде тълкувана по такъв начин, че да обхване и всеки съдебен спор по закона или по справедливостта, започнат или насочен срещу един от Съединените щати от гражданин на друг щат или от лица с националност на която и да е чужда държава.

Поправка ХІІ (1804)[редактиране]

Електорите ще се срещнат в техните съответни щати и ще гласуват с бюлетини за президент и вицепрезидент, един от които не ще бъде жител на същия щат. Те ще посочат в техните бюлетини лицето, за което ще се гласува за президент и в други бюлетини лицето, за което ще са гласува за вицепрезидент, и те ще направят списъци на всички лица, за които е гласувано за президент и на всички лица, за които е гласувано за вицепрезидент, както и с броя гласове за всеки един от тях, като тези списъци те ще подпишат и ще удостоверят, като ще ги предоставят запечатани до седалището на управлението на Съединените американски щати, адресирани до президента на сената. – Президентът на сената в присъствието на сената и на камарата на депутатите ще отвори всички удостоверения и гласовете ще бъдат преброени. – Лицето, което е събрало най-големия брой от гласове за президент, ще бъде президент, ако този брой е мнозинство от целия брой е мнозинство от назначените електори, а ако никое лице не събере такова мнозинство, тогава от лицата, които са получили най-големия брой, и които не са по-надолу от трети номер в списъка на онези, за които е гласувано за президент, камарата на представителите ще избере чрез тайно гласуване веднага президента. Но при избора на президент гласовете ще бъдат взети по щатове, като представителството от всеки щат ще има един глас. Кворумът ще се състои от член или членове от две-трети от щатите, а мнозинството от всички щати ще бъде необходимо за избора. И ако камарата на депутатите не избере президент, след като правото на избор им е било предоставено преди четвъртия ден на март, който следва, тогава вицепрезидентът ще действа като президент, както би станало в случай на смърт или друга конституционна неспособност на президента. – Лицето, което има най-големия брой от гласове като вицепрезидент, ще стане вицепрезидент, ако този брой е мнозинство от целия брой на назначените електори, и ако никое лице получи мнозинство, тогава от двете лица, получили най-много гласове в списъка, сенатът ще избере вицепрезидента, като кворумът за тази цел ще се състои от две-трети от всички сенатори, а мнозинство от целия им брой ще бъде необходимо за избора. Но никое лице, което по конституция не може да бъде избран за президент, ще може да бъде избран и за вицепрезидент на Съединените щати.

Поправка ХІІІ (1865)[редактиране]

Раздел 1

Нито робството нито недоброволната каторга, освен като наказание за престъпление, след като страната е била надлежно осъдена, ще съществува в границите на Съединените щати или на което и да е друго място, което подлежи на тяхната юрисдикция.

Раздел 2

Конгресът ще има правомощието да приложи този член чрез съответното законодателство.

Поправка ХІV (1868)[редактиране]

Раздел 1

Всички лица, които са родени или натурализирани в Съединените щати и които са подчинени на тяхната юрисдикция, са граждани на Съединените щати и на щата, където се намира местожителството им. Никой щат не ще приема или изпълнява закони, които ще накърняват привилегиите и имунитетите на граждани на Съединените щати. Никой щат не ще лиши което и да е лице от живот, свобода или собственост без надлежен съдебен процес; нито ще откаже на което и да е лице в рамките на неговата юрисдикция еднаквата защита на законите.

Раздел 2

Представителите ще бъдат разпределени между различните щати според техните съответен брой, като се преброят всички хора във всеки щат, освен индианците, които не са данъчно облагани.

Раздел 3

Никое лице не ще бъде сенатор или представител в конгреса или електор на президент и вицепрезидент или ще заема каквато и да е гражданска или военна длъжност под юрисдикцията на Съединените щати или под юрисдикцията на който и да е щат, което преди това е положило клетва като член на конгреса, или като длъжностно лице на Съединените щати, или като член на щатско законодателно събрание или като изпълнителен или съдебен орган на който и да е щат, да подкрепят конституцията на Съединените щати, ще участват във въстание или бунт срещу същия или ще предостави помощ или утеха на неговите врагове. Но конгресът може чрез гласуване от две трети от членовете във всяка камара, да премахне такава невъзможност.

Раздел 4

Валидността на публичния дълг на Съединените щати, чието вземане е било оправомощено чрез закон, включително на дълговете, поети за плащане на пенсии и възнаграждения за услуги за потушаване на въстания или бунтове, няма да бъде поставяна под въпрос. Но нито Съединените щати, нито който и да е щат ще поемат или ще заплатят какъвто и да е дълг или задължение, поети за подпомагане на въстание или бунт срещу Съединените щати, или каквато и да е претенция за загуба или освобождаване на който и да е роб; но всички такива дългове, задължения или претенции ще бъдат смятани за незаконни и невалидни.

Раздел 5

Конгресът ще има правото да приведе в изпълнение разпоредбите на този член чрез приемане на подходящо законодателство.

Поправка ХV (1870)[редактиране]

1 Правото на гражданите на Съединените щати да гласуват няма да бъде отказвано или накърнявано от Съединените щати или от който и да е щат на основание на раса, цвят на кожата или минало състояние на робство.

2 Конгресът ще има правомощието да приведе в изпълнение този член чрез приемането на съответното законодателство.

Поправка ХVІ (1913)[редактиране]

Конгресът ще има право да налага или да събира данъци върху доходите от какъвто и да е източник, без да има разпределение между различните щати, и без да се има предвид каквото и да е преброяване на населението.

Поправка ХVІІ (1913)[редактиране]

1 Сенатът на Съединените щати ще се състои от двама сенатори от всеки щат, избрани от народа там, за срок от шест години. Всеки сенатор ще притежава един глас. Електорите във всеки щат ще притежават изискващата квалификация за електори на най-многобройния клон на щатския законодателен орган.

2 Когато се освободят места в представителството на който и да е щат в сената, изпълнителната власт на всеки щат ще издаде заповед за провеждане на избори за запълване на такива свободни места: при условие, че законодателната власт на всеки щат може да даде правомощие на тамошната изпълнителна власт да направи временни назначения, докато народа запълни овакантените места чрез избори по начин, както законодателния орган би наредил.

3 Тази поправка няма да се тълкува като засягаща избора или срока за избор на който и да е сенатор, избран преди тя да влезе в сила като част от конституцията.

Поправка ХVІІІ (1919)[редактиране]

Раздел 1

Една година след ратификацията на този член производството, продажбата или превоза на упойващи течни напитки във, вноса или износа от Съединените щати и цялата територия, която подлежи на тяхната юрисдикция по отношение на тези напитки, се забранява.

Раздел 2

Конгресът и съответно щатите ще имат припокриващи се правомощия, за да приведат в изпълнение този член чрез подходящо законодателство.

Раздел 3

Този член няма да има действие, освен ако не бъде ратифициран като поправка на конституцията от законодателните органи на различните щатове, както е посочено в конституцията, в рамките на седем години от датата на неговото предоставяне на щатите от конгреса.

Поправка ХІХ (1920)[редактиране]

1 Правото на гражданите на Съединените щати да гласуват няма да бъде отказвано или накърнявано от Съединените щати или от който и да е щат на основание пол.

2 Конгресът ще притежава правомощието да приведе в изпълнение този член чрез приемането на съответното законодателство.

Поправка ХХ (1933)[редактиране]

Раздел 1

Мандатът на президента и на вицепрезидента ще изтече в 12 часа по пладне на 20 януари, мандатите на сенаторите и на представителите - в 12 часа по пладне на 3 януари в годините, в които тези мандати биха изтекли, ако този член не беше ратифициран; и мандатите на техните приемници ще започне също по това време.

Раздел 2

Конгресът ще се събира на заседание най-малко веднъж годишно и такива заседания ще започнат в 12 часа по пладне на 3 януари, освен ако по закон те не бъдат насрочени за друг ден.

Раздел 3

Ако в момента, посочен като начало на срока на мандата на президента, избраният за президент е починал, то избраният за вицепрезидент ще стане президент. Ако президентът не е бил избран преди момента, посочен като начало на неговия мандат, или ако избраният президент няма необходимата квалификация, тогава избраният вицепрезидент ще действа като президент до момента, в който президентът получи необходимата квалификация. Конгресът може да приеме закон относно случая, при който нито избраният за президент, нито избраният за вицепрезидент имат необходимата квалификация, като обяви кой ще действа като президент или начина, по който онзи, който ще действа като президент, ще бъде избран, и че това лице ще действа като такъв, докато президентът или вицепрезидентът получат необходимата квалификация.

Раздел 4

Конгресът би могъл чрез закон да регулира случая на смърт на което и да е от лицата, от които камарата на представителите може да избере президент, когато правото на избор е преминало у тях, и случая на смърт на което и да е от лицата, от които сената може да избере вицепрезидент, когато правото на избор е преминало у тях.

Раздел 5

Раздели 1 и 2 ще влязат в сила на 15-ия ден от октомври след ратификацията на този член.

Раздел 6

Този член няма да има действие, освен ако не е бил ратифициран като поправка на конституцията от законодателните органи на три четвърти от различните щати в рамките на седем години от датата на неговото представяне.

Поправка ХХІ (1933)[редактиране]

Раздел 1

Осемнадесетият член поправка на конституцията на Съединените щати ще бъде отменен.

Раздел 2

Превоза или вноса в който и да е щат, територия или владение на Съединените щати с цел доставка или използване на упойващи течни напитки при нарушение на съответните закони се забранява.

Раздел 3

Този член няма да има действие, освен ако бъде ратифициран като поправка на конституцията чрез конвенти в различните щати, както е посочено в конституцията в рамките на седем години от датата на предоставянето му на щатите от конгреса.

Поправка ХХІІ (1951)[редактиране]

Раздел 1

Никое лице не ще бъде избирано на длъжността президент повече от два пъти и никое лице, което е заемало длъжността президент или е действало като президент за повече от две години по мандата на някое друго лице, което е било избрано за президент, ще бъде избирано на длъжността президент повече от един път. Но този член няма да се прилага по отношение на което и да е лице, което заема длъжността на президент, когато този член е бил предложен от конгреса, и няма да попречи на което и да е лице да заема длъжността на президент или да действа като президент по време на срока, в рамките на който този член ще започне да действа за остатъка от срока на мандата си.

Раздел 2

Този член няма да има действие, освен ако не е бил ратифициран като поправка на конституцията от законодателните органи на три четвърти от различните щати в рамките на седем години от датата на представянето му от конгреса на щатите.

Поправка ХХІІІ (1961)[редактиране]

Раздел 1

Окръгът, където се намира седалището на управлението на Съединените щати ще назначи по начин, който конгресът може да посочи:

Известен брой от електори за президент и вицепрезидент, който е равен на целия брой от сенатори и представители в конгреса, на който окръгът има право както, ако би бил щат, но в никакъв случай повече от най-малобройния щат. Те ще бъдат в допълнение на онези, назначени от щатите, но ще бъдат разглеждани за целите на избор на президент и вицепрезидент като електори, назначени от щат. И те ще се събират на заседание в окръга и ще изпълняват такива задължения, както са посочени в дванадесетия член на поправката.

Раздел 2

Конгресът ще има правомощието да приведе в изпълнение този член, като приеме съответното законодателство.

Поправка ХХІV (1964)[редактиране]

Раздел 1

Правото на гражданите на Съединените щати да гласуват в първични или други избори за президент или вицепрезидент или за сенатор или представител в конгреса няма да бъде ограничавано или накърнявано от Съединените щати или от който и да е щат поради пропуск да се плати какъвто и да е поголовен или друг данък.

Раздел 2

Конгресът ще има правомощието да приведе в изпълнение този член чрез приемане на съответно законодателство.

Поправка ХХV (1967)[редактиране]

Раздел 1

В случай на отстраняване от длъжност на президента или на смърт или оставка, вицепрезидентът ще стане президент.

Раздел 2

Когато длъжността на вицепрезидента е свободна, президентът ще посочи вицепрезидент, които ще заеме длъжността, след като бъде утвърден с мнозинство от гласовете на двете камари на конгреса.

Раздел 3

Когато президентът предостави на президента про темпор на сената и на говорителя на камарата на представителите своята писмена декларация, че той е неспособен да изпълнява правомощията и задълженията на длъжността и докато той им предостави писмена декларация с обратното съдържание, такива правомощия и задължения ще се изпълняват от вицепрезидента като действащ президент.

Раздел 4

Когато вицепрезидентът и мнозинството или на основните длъжностни лица на изпълнителните департаменти, или на такова тяло, което конгресът може чрез закон да посочи, представи на президента про темпор на сената и на говорителя на камарата на представителите техните писмени декларации, че президентът е неспособен да изпълнява правомощията и задълженията на своята длъжност, вицепрезидентът веднага ще поеме правомощията и задълженията на длъжността като действащ президент.

След това, когато президентът представи на президента про темпор на сената и на говорителя на камарата на представителите писмената си декларация, че вече не съществува неспособност, той ще възобнови изпълнението на правомощията и задълженията на своята длъжност, освен ако вицепрезидентът и мнозинството или на основните длъжностни лица на изпълнителните департаменти, или на такова тяло, което конгресът може чрез закон да посочи, представят в рамките на четири дена на президента про темпор на сената и говорителя на камарата на представителите техните писмени декларации и президентът не е способен да изпълнява правомощията и задълженията на своята длъжност. След това конгресът ще реши въпроса като се събере на заседание в рамките на четиридесет и осем часа за тази цел, ако не заседава. Ако конгресът в рамките на двадесет и един дни след получаване на писмената декларация на последния или ако конгресът не е в сесия, в рамките на двадесет и един ден след момента, в който се изисква неговото свикване, определи с гласуване от две трети на двете камари, че президентът е неспособен да изпълнява правомощията и задълженията на своята длъжност, вицепрезидентът ще продължи да изпълнява тези задължения и правомощия като действа като президент. В противен случай президентът ще възобнови изпълнението на правомощията и задълженията на своята длъжност.

Поправка ХХVІ (1971)[редактиране]

Раздел 1

Правото да се участва в избори на гражданите на Съединените щати, които са на осемнадесет години или по-възрастни, няма да бъде отказвано и накърнявано от Съединените щати или от който и да е щат на основание възраст.

Раздел 2

Конгресът ще има правомощието да приведе в изпълнение този член чрез приемане на съответното законодателство.

Поправка ХХVІІ (1992)[редактиране]

Никой закон, който променя компенсацията за услуги на сенатори и представители не ще произведе действие, докато не са се провели избори за представители.

Бележки[редактиране]

  1. Constitution of the United States at the site of the United States Senate
  2. Constitution of the United States of America: Analysis and Interpretation at CONGRESS.GOV
Уикипедия
Уикипедия разполага със статия за Конституция на САЩ