Записки на Христо Македонски: Бележки

От Уикиизточник
Направо към навигацията Направо към търсенето
Записки на Христо Македонски: Бележки (от Никола Ферманджиев)
Автор: Христо Македонски
Автор на бележките под линия и на настоящата глава "Бележки" към третото издание на Спомените е Никола Ферманджиев (1929–1979). В тази електронна версия обаче някои от бележките, съдържащи препратки към други източници или прекалени подробности, са изцяло изпуснати или са съкратени.


Спомените на Христо Н. Македонски са литературно обработени от Юрдан Иванов. От него и е началната част "Вместо предговор".


Юрдан Иванов Мирчев е роден на 16 февруари 1862 г. в гр. Прилеп. След като е учил в родния си град и работил известно време в Солун, през 1879 г. той се преселил в София и постъпил писар в Софийското губернаторство. През дългите години на чиновническата си кариера Юрдан Николов е работил предимно под ведомството на Министерството на финансите. Наред със служебните си задължения той непрекъснато се занимавал с журналистическа и научна работа, като през 1901 г. бил приет за член на Книжовното дружество (Сега Българска академия на научките). Автор е на трудове по финансови и исторически въпроси. От особено значение е трудът му "Български периодичен печат от възраждането му до днес" (Кн. I-III, С., 1891-1892, 235 с.; Преработен т. I от този труд излиза през 1893 г. в 587 с.; т. II не е бил отпечатан и е загубен). Юрдан Иванов е починал на 12 март 1907 г. в гр. София.


Както сам споменава, Юрдан Иванов е бил запознат с Христо Македонски от Арсени Костенцев. До това време у нас за Христо Македонски не се е знаело почти нищо, тъй като и след Освобождението той е останал да живее в Румъния. От бележките, които носел със себе си Македонски, и разговорите, които водил с него Юрдан Иванов, се раждат и настоящите "Записки…". Трябва да се отбележи обаче, че по време на отпечатването на "Записките…" между двамата се появило някакво недоразумение. В резултат на него са и не съвсем въздържаните допълнения, които Македонски прилага в края на книгата.


Спомените са редактирани на съвременен правопис.


Навсякъде в книгата всичко добавено от автора на бележките е поставено в четвъртити скоби. В сравнение с първото издание са направени незначителни съкращения.


Обществено достояние Това произведение е oбществено достояние в България, САЩ и страните с времетраене на авторското право 100 години след смъртта на автора или по-малко.