Направо към съдържанието

Ейбрахам Линкълн: Предварителна прокламация за еманципацията

От Уикиизточник
Из Предварителна прокламация за еманципацията
Автор: Ейбрахам Линкълн
Документът е изготвен на 22 септември 1861 г.


Аз, Ейбрахам Линкълн, президент на Съединените американски щати и главнокомандващ на армията и флот, с настоящото заявявам и обявявам, че оттук насетне, както беше и досега, войната* ще бъде водена с намерението да се възстановят на практика конституционните отношения между Съединените щати и всеки отделен щат, и на хората в онези от щатите, за които тези отношения могат да са временно преустановени или нарушени.


В този смисъл моята цел за следващото заседания на Конгреса е отново да препоръчам вземането на практическа мярка, насочена към парично подпомагане на свободното приемане и ли отхвърляне на всички така наречени робски щати, чието население в дадения момент не е въстанало срещу Съединените щати, и които щати може в момента доброволно да са приели или впоследствие може доброволно да приемат незабавната или постепенна забрана на робството в рамките на съответните им граници, и на стремежа да продължава колонизирането на хора от африкански произход – на точи континент или където и да е – в съгласие с предишни разрешения на правителството.


Ето защо на първи януари от лето Господне хиляда осемстотин шейсет и трето всички хора, държани като роби в който и да е щат или в определена част от даден щат, и въстанали срещу Съединените щати, ще бъдат оттам насетне и завинаги свободни, а изпълнителната власт на Съединените щати (заедно с наличната армия и флота), ще признае и защити свободата на тези хора и няма да предприеме нито единично действие, нито множество действия, за да потиска тези хора като цяло или отчасти в усилията им да постигнат действителна свобода.


Бележки
* Гражданската война в САЩ между свободния Север и робовладелския Юг е започнала още на 12 април 1861 г. Бел.прев.


Източник
  • Из сборника "Моята представа за демокрацията", Ейбрахам Линкълн, превод: Огняна Иванова, ИК "Стигмати", София, 2009, ISBN 978–954–336–069–7, с.120-121


Обществено достояние Това произведение е oбществено достояние в България, САЩ и всички други страни с времетраене на авторското право 100 години след смъртта на автора или по-малко.