Дописка от село Бобища

От Уикиизточник
Направо към навигацията Направо към търсенето

Дописка от село Вобишча, днес Верга, Костурско, вестник „Македония“, №16, 1867. Откъс. Правописът е запазен.

Не исказанно се израдвахме като чухме за изданиiето на вѣстникъ Македонiя, на коѭто само името ѝ ке е причина да разбуди много чувствителны за народность Богарскы сьрца... за това бьрзаме да ви пишеме кратко за състоянiето и безпокойствiята от гьрцызмытѣ на тукашнытѣ Богари, и отъ слуховетѣ които се раздаватъ по свѣто за нашата чиста Богарска Костурска околiя.

Като ны се давае много важны причины отъ безисторическытѣ и безосновнытѣ зборове на нѣкои интересаты и погьрчены людинiе най повике даскалчета, шчо кажве, оти нашата епархiа дека има синка грьцкы владика, грьцкы училишча и гьрцко по цьрквитѣ пѣенiе, а не по майкиный ни сладокъ Богарски языкъ, да оти тука заключве малоумнытѣ и не опитнытѣ оти е била и требе да быде гьрска, и за това требало да не се извьрли гьрскiо языкъ отъ нашитѣ места, ама да се уварди и да се раширя ошче повике за да не се донеси и введи майкиный ни говоримый и местни Богарский языкъ.