Договор за помирение между Царство България и Съединените американски щати от 1929 година

От Уикиизточник
Направо към навигацията Направо към търсенето
Договор за помирение между Царство България и Съединените американски щати от 1929 година[1][2]
(превод)


Преамбюл[редактиране]

Негово Величество Царят на Българите и Президентът на Съединените американски щати,

Желаейки да укрепят приятелските връзки, които съществуват между техните две страни и също така да насърчат каузата на мира, решиха да сключат договор за тази цел, като назначиха съответно за свой пълномощници,

Негово Величество Царят на Българите:

Господин Симеон Радев, Негов Извънреден Пратеник и Пълномощен Министър при Правителството на Съединените американски щати, и

Президентът на Съединените американски щати:

Господин Франк Б. Келог, Държавен Секретар на Съединените американски щати;

Които след като размениха своите пълномощия, намерени в надлежна форма, се съгласиха върху следните членове:

Член 1[редактиране]

Всички спорове, които възникнат между правителството на Съединените американски щати и правителството на България, независимо от тяхното естество, когато не са могли да бъдат уредени по дипломатически път и високодоговарящите страни нямат достъп до правораздаване от компетентен съд, ще бъдат представени за разследване и доклад на постоянна международна комисия, която ще бъде учредена по начин, предписан в следващия член. Те се договорят да не обявяват война или да не започват вражески действия по време на такова разследване и преди да е представен доклада.


Член 2[редактиране]

Международната комисия ще се състои от пет члена, които ще бъдат назначени по следния начин: по един член ще бъде избран от всяка страна от съответното правителство; по един член ще бъде избран от всяко правителство от която и да трета страна; петият член ще бъде избран с общо споразумение на двете правителства, като ще се смята, че той няма да бъде гражданин или поданик на която и да е от двете страни. Разноските за комисията ще бъдат заплатени от двете правителства по равно.

Международната комисия ще бъде назначена в срок от шест месеца след размяната на ратификации на този договор; като свободните места ще бъдат запълвани според начина на първоначалното назначаване.

Член 3[редактиране]

В случай, че високодоговарящите се страни са пропуснали да решат спора си по дипломатичен път, и ако нямат възможност да се обърнат към компетентен съд, те ще го отнесат веднага до Международната комисия за разследване и доклад. Международната комисия може обаче доброволно с единодушно съгласие да предложи своите услуги, като в такъв случай тя ще уведоми и двете правителства и ще изисква тяхното сътрудничество при разследването.

Високодоговарящите се страни се договарят да предоставят на постоянната международна комисия всички средства и удобства, които са необходими за нейното разследване и доклад.

Докладът на комисията ще бъде изготвен в срок от една година след датата, на която тя ще обяви, че е започнала своето разследване, освен ако високодоговарящите страни с взаимно съгласие ще намалят или ще увеличат този срок. Докладът ще бъде подготвен в три екземпляра, като по един екземпляр ще бъде предоставен на всяко правителство, а трети – ще бъде запазен от комисията за нейните архиви.

Високодоговарящите страни си запазват правото да действат независимо по всеки въпрос на спора, след като бъде представен доклада на комисията.

Член 4[редактиране]

Настоящият договор ще бъде ратифициран от Президента на Съединените американски щати със съвета и одобрението на Сената на Съединените американски щати, а от България, съгласно с нейните конституционни закони.

Ратификациите ще бъдат разменени във Вашингтон, колкото се може по-скоро, и договорът ще влезе в сила в деня на размяната на ратификациите. Той ще остане след това непрекъснато в сила, докогато не бъде прекъснат от една от договарящите страни с писмено предизвестие от една година.

В потвърждение на всичко това, съответните пълномощници подписаха този договор в два екземпляра и положиха печатите си.

Съставен във Вашингтон на двадесет и първи януари хиляда деветстотин двадесет и девета година.


(п) С. Радев


(п) Ф.Б. Келог

Бележки[редактиране]

  1. Договорът е подписан във Вашингтон на 21 януари 1929 година. Сенатът на САЩ е дал съгласие за ратификация на 31 януари 1929 година, като договорът е бил ратифициран от Президента на САЩ на 14 януари 1929 година. Царство България ратифицира договора на 2 юли 1929 година. Президентът на САЩ издава прокламация на 2 юли 1919 година. Размяната на ратификациите и извършена във Вашингтон на 22 юли 1929 година, на която дата договорът влиза в сила. Договорът е възобновен след Втората световна война на 8 март 1948 година в съответствие с член 8 на Мирния договор, подписан в Париж на 10 февруари 1947 година.
  2. Treaties and Other International Agreements of the United States 1776-1949 (compiled under the direction of Charles. I. Bevans), Washington, DC: The Department of State, Government Printing Office, volume V, (Afghanistan-Burma), 1970, page 1097