Декларация за независимост на Индия от 1930 година

От Уикиизточник
Направо към навигацията Направо към търсенето


Декларация за независимост на ИНДИЯ (Декларация Purna Swaraj)[1]


(превод)


Ние вярваме, че е неотменимо и неотчуждаемо право на индийския народ, като на всеки друг народ, да е свободен и да се радва на плодовете на своя труд и да има необходимите неща на живота, така че да притежава пълни възможности за растеж. Ние вярваме, че ако едно управление лишава даден народ от тези права и го потиска, то този народ има допълнително право да промени управлението или да го отхвърли. Британското управление в Индия не само лиши индийския народ от неговата свобода, но се основава на експлоатацията на масите, като разруши Индия икономически, политически, културно и духовно. Следователно, ние вярваме, че Индия трябва да отхвърли британската си връзка и да постигне Purna Swaraj, или пълна независимост.

Индия беше разрушена икономически. Приходите, които се получават от народа ни са извън всякаква пропорция с доходите ни. Нашият среден доход е седем пайс (по-малко от две пени) на ден и от тежките данъци 20% се падат на приходи от земята, като се плащат от селяните, и 3% - се падат на данъка върху солта, който засяга най-вече бедните. Селските индустрии, като ръчното предачество, са разрушени и селското население е без работа най-малко четири месеца през годината. Това затъпява интелекта на селяните поради липса на ръчни занаяти, а в същото време нищо не е заместило, както е в другите страни, разрушените занаяти.

Митниците и валутата са така манипулирани, че да утежнят още повече състоянието на населението. Британските индустриални стоки са по-голямата част от нашия внос. Митата издават пристрастност към британските индустриални стоки, като приходите от тях се използват не да облекчат бремето върху масите, но да поддържат една прекалено прахосническа администрация. Още по-произволна беше манипулацията на разменния курс, което доведе до милиони да напуснат страната.

Политически положението на Индия никога не е било поставено на толкова ниско ниво при Британския режим. Никакви реформи не предоставиха реална политическа власт на народа. Най-високопоставените от нас трябва да се прекланят пред чужда власт. Правото на свободно изразяване на мнения и свободното сдружаване ни бяха отказани, като много от нашите съотечественици са принудени да живеят в изгнание в чужбина и не могат да се върнат в техните домове. Целият административен талант е убит и масите трябва да бъдат задоволени с малки чиновнически служби. В културно отношение системата на образование ни откъсна от нашите корени и нашето обучение ни е накарало да прегръщаме същите онези вериги, които ни стягат.

В духовен план, задължителното разоръжаване ни е направило нечовеци, а присъствието на чужда окупационна армия, която се използва със смъртоносния ефект да смачка у нас духа на съпротива, ни кара да мислим, че ние не можем да се грижим за себе си или да се защитим срещу чужда агресия или дори да защитаваме нашите братя и семейства от атаките на крадци, разбойници и подлеци.

Смятаме, че е престъпление срещу човека и Бог да се подчиняваме на едно управление, което е причинило това четирикратно бедствие на нашата страна. Признаваме обаче, че най-ефективният начин да получим свободата си не е чрез насилие. Следователно ние ще се подготвим чрез прекъсване, доколкото е възможно, на всякаква доброволна връзка с Британското правителство и ще се подготвим към Гражданско Неподчинение, включително и неплащане на данъци. Убедени сме, че ако можем да прекъснем нашата доброволна помощ и престанем да плащаме данъци без да извършваме насилие, дори и да сме провокирани, то краят на всяко нечовешко управление е сигурен. Следователно, ние тържествено сме решени да изпълним указанията на Конгреса, издавани от време на време с цел да се установи Purna Swaraj.

Бележки[редактиране]

  1. Purna Swaraj беше приета от Индийския Национален конгрес на 26 януари 1930 година. Днес 26 януари се празнува в Индия като Ден на независимостта.