Антитръстов закон на Шърман

От Уикиизточник
Направо към навигацията Направо към търсенето
Антитръстов закон (акт) на Шърман от 2 юли 1890 година
(Закон за защита на търговията срещу незаконни ограничения и монополи)
(превод)[1]


Раздел 1.[редактиране]

Всеки договор, комбинация във формата на тръст или по друг начин, или конспирация (заговор), за да се ограничи търговията между няколко щата, или с чужди нации, се обявяват за незаконни. Всяко лице, което ще сключи такъв договор или се включи в такава комбинация или конспирация ще се смята за виновно в извършване на престъпление и в резултат на влязла в сила осъдителна присъда ще бъде наказано с глоба, която няма да надвишава пет хиляди долара, или с лишаване от свобода, което няма да бъде по-дълго от една година, или и с двете посочени наказания едновременно, по усмотрение на съда.

Раздел 2.[редактиране]

Всяко лице, което монополизира или се опита да монополизира, или се обединява, или заговорничи с което и да е друго лице или лица, за да монополизира търговията между няколко щата, или с чужди нации, ще се смята за виновно в извършване на престъпление, и в резултат на влязла в сила присъда ще бъде наказано с глоба, която няма да е по-голяма от пет хиляди долара, или с лишаване от свобода, което няма да е по-дълго от една година, или и с двете наказания едновременно, по усмотрение на съда.


Раздел 3.[редактиране]

Всеки договор, комбинация във формата на тръст или по друг начин, или конспирация, за да се ограничи търговията в която и да е територия на Съединените щати или на окръг Колумбия, или в ограничаване на търговията между всяка такава територия и друга такава, или между всяка такава територия или територии и който и да е щат или щатове или окръг Колумбия, или с чужди нации, или между окръг Колумбия и който и да е щат или щатове или чужди нации, се обявяват за незаконни. Всяко лице, което сключи такъв договор или се включи в такава комбинация или конспирация, ще се смята за виновно в извършването на престъпление, и в резултат на влязла в сила присъда ще бъде осъдено да заплати глоба, която няма да е по-голяма от пет хиляди долара, или на лишаване от свобода, което няма да е по-дълго от една година, или и на двете посочени наказания едновременно, по усмотрение на съда.


Раздел 4.[редактиране]

Окръжните съдилища на Съединените щати ще притежават юрисдикция да предотвратяват нарушения на този закон; окръжните прокурори на Съединените щати ще бъдат задължени, под ръководството на главния прокурор, да започнат наказателни производства по справедливост (equity), за да предотвратят или ограничат такива нарушения. Такива производства могат да бъдат започнати с искане, което трябва да съдържа фактите на случая и молба да бъде прекратено нарушението или да бъде забранено. Когато страните, срещу които е насочено оплакването, са получили съобщение за такова искане, съдът ще започне, колкото е възможно по-скоро, изслушване и ще вземе решение по делото. Докато такова искане е висящо и преди окончателното съдебно решение и заповед, съдът може по всяко време да издаде временна ограничителна заповед или забрана, които той сметне за справедливи по отношение на помещенията.

Раздел 5.[редактиране]

Когато съдът, пред които са висящи производства от раздел четири на този закон сметне, че целите на справедливостта изискват страните да се представят пред него, той може да ги призове, независимо дали са или не са с местоживеене в окръга на съда; призовките за тази цел могат да бъдат да бъдат връчени от маршала.

Раздел 6.[редактиране]

Собственост, която се притежава по силата на договор или комбинация или в резултат на конспирация (и подлежаща на такава конспирация), спомената в раздел първи на този закон и в процес на транспорт от един щат в друг, или до чужда страна, ще бъде конфискувана от Съединените щати, и може да бъде иззета и отнета чрез подобни производства, като онези посочени от закона за отнемане, изземване и конфискация на собственост, внесена в Съединените щати противно на закона.

Раздел 7.[редактиране]

Всяко лице, което понесе вреда в неговия бизнес или собственост от което и да е друго лице или корпорация в резултат на нещо, което е забранено или обявено за незаконно, може да предяви иск във всеки окръжен съд на Съединените щати в окръга, в който се намира местопребиваването или местожителството на ответника, без да се държи предвид спорната сума, и ще може възстанови трикратно понесената от него вреда и разходите по делото, включително разумни суми за хонорар на адвокат.

Раздел 8.[редактиране]

Думите „лице” или „лица”, както са използвани в този закон, ще се смята, че включват корпорации и сдружения, които съществуват според или са овластени от законите на Съединените щати, законите на която и да от териториите, законите на който и да е щат или законите на която и да чужда страна.

Бележки[редактиране]

  1. Виж 26 Stat. 209. Актът е кодифициран в 15 U.S.C. § 1 до 15 U.S.C. § 7; Виж също Thurman Arnold, (1940) The Bottlenecks of Business, New York: Reynal & Hitchcock, at 299-302