Book of Jasher

От Уикиизточник
Направо към навигацията Направо към търсенето

Издание 1887 на иврит от Sefer haYashar, превеждано като книгата на праведните. Издателят твърди, че е изгубената книга на Jasher.

Глава 2[редактиране]

3 И в дните на Enosh, човешките синове продължиха да се бунтуват и да постъпват против Бога, за да увеличат гнева на Господа против човешките синове.

4 И човешките синове отидоха и служеха на други богове, и забравиха Господа, който ги беше сътворил на земята. И в ония дни човешките синове направиха образи от мед и желязо, дърво и камък, и се поклониха и им служеха.

5 И всеки човек направи своя бог, и им се поклониха, както и човешките синове оставиха Господ всичките дни на Еnosh и децата му; и гневът на Господа пламна поради техните произведения и мерзости, които те направиха на земята.

Глава 3[редактиране]

1 И Енох живя шестдесет и пет години и роди Матусала; и Енох ходи с Бога, след като роди Матусала, и служи на ГОСПОДА и презря злите пътища на хората.

2 И душата на Енох беше обвита в Господното поучение, в знание и разум; и разумно се отдръпна от човешките синове и за много дни се отдели от тях.

3 И след изтичането на много години, докато слугуваше на Господа и се молеше пред него в дома си, Господният ангел го повика от небето и каза: Ето ме.

4 И каза: Стани, излез от къщата си и от мястото, където се криеш, и се яви на човешките синове, за да ги учиш на пътя, по който трябва да отидат, и на делото, което трябва да постигнете да влезете в Божиите пътища.

5 И Енох стана според ГОСПОДНОТО слово и излезе от къщата си, от мястото си и от стаята, в която беше скрит; и той отиде при човешките синове и ги научи на пътищата на Господа, и в това време събра човешките синове и ги запозна с Господното поучение.

6 И заповяда да се прогласява на всяко място, където живеят синовете на човеците, казвайки: Къде е човекът, който иска да познае пътищата на Господа и добрите дела? нека дойде.

Глава 5[редактиране]

22 В това време Господ каза на Ной и на Матусала: Стани и прогласи на човешките синове всичките думи, които ти говорих в онези дни, да се отклонят от злите си пътища, и тогава ще се разкая за зло и няма да го донесе.

23 И Ной и Матусела излязоха и казаха в ушите на човешките синове всичко, което Бог беше говорил за тях.

24 Но човешките синове не биха послушали, нито биха приклонили ушите си към всичките си изявления.

25 И след това Господ каза на Ной: Краят на всяка плът е дошъл пред мене заради злите им дела, и ето, Аз ще погубя земята.

Глава 43[редактиране]

43 И Господ отвори устата на звяра, за да утеши Яков с думите си, и той отговори на Якова и каза на Него думите:

44 Жив е Бог, който ни е сътворил на земята, и жива душата ти, господарю мой, не видях сина ти и не го разкъсах, а от далечна земя и аз дойдох да търся сина си, аз днес и не знам дали е жив или мъртъв.

45 И дойдох днес на полето, за да търся сина си, и синовете ти ме намериха, хванаха ме и умножиха скръбта ми, и днес ме доведе до тебе, и сега ти говорих всичките ти думи.

46 И така, сега, сине човешки, аз съм в ръката ти и днес ми стори ми, както изглежда добре пред тебе, но чрез Божия живот, който ме е сътворил, не видях сина ти, нито направи Аз го разкъсах, нито месото на човека влезе в устата ми през всичките дни на живота ми.

Глава 46[редактиране]

19 Виночерпецът, на когото Йосиф тълкува сънят му, забрави Йосиф, и не спомена за него на царят както обеща, това беше от Господа, за да накаже Йосиф, защото той положи вярата си в човек.

20 И Йосиф остава след това в затвора две години, докато завършат дванадесет години.

Глава 48[редактиране]

1 В онези дни, след смъртта на Исаака, Господ заповяда и направи глад по цялата земя.

2 В онова време египетският цар Фараон седеше на престола си в египетската земя, лежеше в леглото си и сънувал мечти, и фараонът видя в съня си, че стоеше до страната на египетската река.

3 И докато стоеше, видя и видя, че седемте тлъсти ястия излязоха от реката.

4 И седем други крави, слаби, поробени и немощни, дойдоха след тях, и седемте недоброжелани погълнаха благородните, ала външния им вид беше болен отначало.

5 И той се събуди и той заспа отново, и той мечтае за втори път, и видя, и видя, че седем зъна на жито се изкачиха на един стъбло, ранни и добри, и седем тънки уши, изгорени с източния вятър, изскочиха след тях, и тънките уши погълнаха пълните и Фараон се събуди от съня си.

6 И на сутринта царят си спомни сънищата си и духът му смути тъжно заради сънищата му, и царят побърза, изпрати и повика всичките египетски магьосници и мъдреците, и те дойдоха и застанаха пред фараона ,

7 И царят им каза: Сънувах сънища и няма кой да ги изтълкува; и рекоха на царя: Свържете мечтите си със слугите си и нека ги слушаме.

Глава 68[редактиране]

1 И в онова време Божият Дух беше на Мария, дъщерята на Аарона, сестрата Амрам, и тя излезе и пророкуваше за къщата, казвайки: Ето, син ще ни се роди от баща ми и майка ми този път и ще избави Израил от ръцете на Египет.

2 А когато Амрам чу думите на дъщеря си, отиде и взе жената си обратно в къщата, след като я изгони, когато Фараон заповяда да се хвърлят във водата всяко мъжко дете от Якововия дом.

3 Тогава Амрам взе жена си Иохеведа, три години след като я отпрати, и той дойде при нея и тя зачна.

4 И в края на седемте месеца от зачатието си роди син, и цялата къща се изпълни с голяма светлина от светлината на слънцето и луната по времето на блясъка им.

5 И когато жената видя детето, че беше добро и приятно за погледа, тя го скри три месеца във вътрешната стая.

6 В онези дни египтяните заговорниха да унищожат всичките евреи там.


24 И в края на две години, когато детето израсна, го заведе при фараоновата дъщеря, и той й беше като син, и тя го нарече Мойсей, защото рече: Защото го извадих от водата.

Глава 70[редактиране]

1 И в третата година от рождението на Моисея, фараонът седеше на угощение, когато царицата Алпаранит седеше отдясно, а Ватя от лявата му страна, и момчето Моисей лежеше на пазвата и, и Валаам, синът на Веор с двамата си сина, и всичките царски първенци седяха на трапезата пред царя.

2 И момчето простря ръката си на царската глава, взе короната от царската глава и я постави на главата си.

Глава 71[редактиране]

2 И когато битият човек видя Мойсей, той се запъти към него за помощ, защото Мойсей беше много уважаван във Фараоновата къща и му каза: Господарю мой послушай ме, този египтянина дойде при мен в къщата ми през ноща, върза ме и дойде при жена ми в присъствието ми, а сега той се опитва да ми отнеме живота.

Глава 81[редактиране]

2 И с тях се изкачи смесено множество[1], стада и говеда, дори много добитък.

Глава 83[редактиране]

6 В онзи ден двамата сина на Аарон, Надав и Авиуд, взеха чужд огън и го доведоха пред Господа, който не им беше заповядал, и огън излезе отпред ГОСПОДА и ги погълна и те умряха пред Господа ден.

Глава 88[редактиране]

63 И когато удариха, денят падаше към вечерта и Иисус каза пред очите на целия народ: Слънце, стойте на Гаваон и лунте в долината на Аалон, докато народът се отмъсти на своето врагове.

64 И Господ послуша глас на Исус, и слънцето застана непосредствено между небесата, и стоя още шест и тридесет моменти; и луната застана неподвижна и побърза да не падне цял ден.

65 И нямаше такъв ден, преди или след него, че Господ послуша гласа на човека, защото Господ се бори за Израил.

Глава 91[редактиране]

16 Блажени да бъде Господ до века, амин и амин.

17 Укрепете се и нека сърцата на всички вас, които се уповавате на Господа, да имате добра смелост.

КРАЙ

  1. Цариградски_превод#Изход