Писмо от Солунското училище до вестник Македония

От Уикиизточник
(пренасочване от Писмо от Славка Държилова)
Направо към навигацията Направо към търсенето

Писмо от Славка Динкова до вестник Македония, брой 35, 1867

Солунъ, 16ый Iулiя 1867
Во 25 брой на почтенiйтъ ви вѣстникь со радо сьрце прочетохме извѣстiето, по което малолѣтнытѣ сынове на родолюбныйтъ Г-на Д.Добровичъ Владимиръ и Страшимиръ подаруватъ на новоотвореното у градъ ни народно училище сто буквары отъ онiя на македонско-то нарѣчiе. Постѫпката на родолюбивытѣ тiя дѣца още отъ сега iе живо доказателство на благитѣ надѣжди, кои има да чека милата ни татковина отъ науколюбнытѣ чувства, кои никнаты у крехкото имъ сьрце има соврьстно да растатъ и да се излiятъ врьсъ жедната за наука Българска юность. Народното овдѣшно училище, припознаващемъ важностьта на подарката, написало е подарителытѣ на плочитѣ училищны, като пьрвы благодѣтели и благодаримы имъ во името на цѣлъ македонскый българскый родъ, молещемся Всѣвышнему дано станатъ примѣръ, щото всытѣ вообще народны училища ся удостоятъ да ся хвалатъ со написанiето въ училищнытѣ имъ благодѣянiеви книги на многомина Владимiровцы и Страшимiровцы.
Прiимѣте Г-не увѣренiето на дълбокото ни до Васъ уваженiе со което са подписуваме.
Приврѣменна управителка на народното българско училище
Славка Дингова
Надзирателитѣ
К.Даржиловичъ
Вело Негревичъ изъ Деберъ
Нiкола К. Пауновикъ