Book of Jasher

От Уикиизточник
(пренасочване от Книгата на Праведния)
Направо към навигацията Направо към търсенето

Издание 1887 на иврит от Sefer haYashar, превеждано като книгата на праведните. Издателят твърди, че е изгубената книга на Jasher.

Глава 2[редактиране]

3 И в дните на Enosh, човешките синове продължиха да се бунтуват и да постъпват против Бога, за да увеличат гнева на Господа против човешките синове.

4 И човешките синове отидоха и служеха на други богове, и забравиха Господа, който ги беше сътворил на земята. И в ония дни човешките синове направиха образи от мед и желязо, дърво и камък, и се поклониха и им служеха.

5 И всеки човек направи своя бог, и им се поклониха, както и човешките синове оставиха Господ всичките дни на Еnosh и децата му; и гневът на Господа пламна поради техните произведения и мерзости, които те направиха на земята.

Глава 3[редактиране]

1 И Енох живя шестдесет и пет години и роди Матусала; и Енох ходи с Бога, след като роди Матусала, и служи на ГОСПОДА и презря злите пътища на хората.

2 И душата на Енох беше обвита в Господното поучение, в знание и разум; и разумно се отдръпна от човешките синове и за много дни се отдели от тях.

3 И след изтичането на много години, докато слугуваше на Господа и се молеше пред него в дома си, Господният ангел го повика от небето и каза: Ето ме.

4 И каза: Стани, излез от къщата си и от мястото, където се криеш, и се яви на човешките синове, за да ги учиш на пътя, по който трябва да отидат, и на делото, което трябва да постигнете да влезете в Божиите пътища.

5 И Енох стана според ГОСПОДНОТО слово и излезе от къщата си, от мястото си и от стаята, в която беше скрит; и той отиде при човешките синове и ги научи на пътищата на Господа, и в това време събра човешките синове и ги запозна с Господното поучение.

6 И заповяда да се прогласява на всяко място, където живеят синовете на човеците, казвайки: Къде е човекът, който иска да познае пътищата на Господа и добрите дела? нека дойде.

Глава 5[редактиране]

22 В това време Господ каза на Ной и на Матусала: Стани и прогласи на човешките синове всичките думи, които ти говорих в онези дни, да се отклонят от злите си пътища, и тогава ще се разкая за зло и няма да го донесе.

23 И Ной и Матусела излязоха и казаха в ушите на човешките синове всичко, което Бог беше говорил за тях.

24 Но човешките синове не биха послушали, нито биха приклонили ушите си към всичките си изявления.

25 И след това Господ каза на Ной: Краят на всяка плът е дошъл пред мене заради злите им дела, и ето, Аз ще погубя земята.

Глава 43[редактиране]

43 И Господ отвори устата на звяра, за да утеши Яков с думите си, и той отговори на Якова и каза на Него думите:

44 Жив е Бог, който ни е сътворил на земята, и жива душата ти, господарю мой, не видях сина ти и не го разкъсах, а от далечна земя и аз дойдох да търся сина си, аз днес и не знам дали е жив или мъртъв.

45 И дойдох днес на полето, за да търся сина си, и синовете ти ме намериха, хванаха ме и умножиха скръбта ми, и днес ме доведе до тебе, и сега ти говорих всичките ти думи.

46 И така, сега, сине човешки, аз съм в ръката ти и днес ми стори ми, както изглежда добре пред тебе, но чрез Божия живот, който ме е сътворил, не видях сина ти, нито направи Аз го разкъсах, нито месото на човека влезе в устата ми през всичките дни на живота ми.

Глава 46[редактиране]

19 Виночерпецът, на когото Йосиф тълкува сънят му, забрави Йосиф, и не спомена за него на царят както обеща, това беше от Господа, за да накаже Йосиф, защото той положи вярата си в човек.

20 И Йосиф остава след това в затвора две години, докато завършат дванадесет години.

Глава 48[редактиране]

1 В онези дни, след смъртта на Исаака, Господ заповяда и направи глад по цялата земя.

2 В онова време египетският цар Фараон седеше на престола си в египетската земя, лежеше в леглото си и сънувал мечти, и фараонът видя в съня си, че стоеше до страната на египетската река.

3 И докато стоеше, видя и видя, че седемте тлъсти ястия излязоха от реката.

4 И седем други крави, слаби, поробени и немощни, дойдоха след тях, и седемте недоброжелани погълнаха благородните, ала външния им вид беше болен отначало.

5 И той се събуди и той заспа отново, и той мечтае за втори път, и видя, и видя, че седем зъна на жито се изкачиха на един стъбло, ранни и добри, и седем тънки уши, изгорени с източния вятър, изскочиха след тях, и тънките уши погълнаха пълните и Фараон се събуди от съня си.

6 И на сутринта царят си спомни сънищата си и духът му смути тъжно заради сънищата му, и царят побърза, изпрати и повика всичките египетски магьосници и мъдреците, и те дойдоха и застанаха пред фараона ,

7 И царят им каза: Сънувах сънища и няма кой да ги изтълкува; и рекоха на царя: Свържете мечтите си със слугите си и нека ги слушаме.

Глава 68[редактиране]

1 И в онова време Божият Дух беше на Мария, дъщерята на Аарона, сестрата Амрам, и тя излезе и пророкуваше за къщата, казвайки: Ето, син ще ни се роди от баща ми и майка ми този път и ще избави Израил от ръцете на Египет.

2 А когато Амрам чу думите на дъщеря си, отиде и взе жената си обратно в къщата, след като я изгони, когато Фараон заповяда да се хвърлят във водата всяко мъжко дете от Якововия дом.

3 Тогава Амрам взе жена си Иохеведа, три години след като я отпрати, и той дойде при нея и тя зачна.

4 И в края на седемте месеца от зачатието си роди син, и цялата къща се изпълни с голяма светлина от светлината на слънцето и луната по времето на блясъка им.

5 И когато жената видя детето, че беше добро и приятно за погледа, тя го скри три месеца във вътрешната стая.

6 В онези дни египтяните заговорниха да унищожат всичките евреи там.


24 И в края на две години, когато детето израсна, го заведе при фараоновата дъщеря, и той й беше като син, и тя го нарече Мойсей, защото рече: Защото го извадих от водата.

Глава 70[редактиране]

1 И в третата година от рождението на Моисея, фараонът седеше на угощение, когато царицата Алпаранит седеше отдясно, а Ватя от лявата му страна, и момчето Моисей лежеше на пазвата и, и Валаам, синът на Веор с двамата си сина, и всичките царски първенци седяха на трапезата пред царя.

2 И момчето простря ръката си на царската глава, взе короната от царската глава и я постави на главата си.

Глава 71[редактиране]

2 И когато битият човек видя Мойсей, той се запъти към него за помощ, защото Мойсей беше много уважаван във Фараоновата къща и му каза: Господарю мой послушай ме, този египтянина дойде при мен в къщата ми през ноща, върза ме и дойде при жена ми в присъствието ми, а сега той се опитва да ми отнеме живота.

Глава 81[редактиране]

2 И с тях се изкачи смесено множество[1], стада и говеда, дори много добитък.

Глава 83[редактиране]

6 В онзи ден двамата сина на Аарон, Надав и Авиуд, взеха чужд огън и го доведоха пред Господа, който не им беше заповядал, и огън излезе отпред ГОСПОДА и ги погълна и те умряха пред Господа ден.

Глава 88[редактиране]

63 И когато удариха, денят падаше към вечерта и Иисус каза пред очите на целия народ: Слънце, стойте на Гаваон и лунте в долината на Аалон, докато народът се отмъсти на своето врагове.

64 И Господ послуша глас на Исус, и слънцето застана непосредствено между небесата, и стоя още шест и тридесет моменти; и луната застана неподвижна и побърза да не падне цял ден.

65 И нямаше такъв ден, преди или след него, че Господ послуша гласа на човека, защото Господ се бори за Израил.

Глава 91[редактиране]

16 Блажени да бъде Господ до века, амин и амин.

17 Укрепете се и нека сърцата на всички вас, които се уповавате на Господа, да имате добра смелост.

КРАЙ

  1. Цариградски_превод#Изход