Направо към съдържанието

Хагска (VII) конвенция относно превръщането на търговски кораби във военни единици от 1907 година

От Уикиизточник
Хагска (VII) конвенция относно превръщането на търговски кораби във военни единици от 1907 година


(превод)[1][2][3]
Член 1[редактиране]

Един търговски кораб, който е превърнат във военна единица, не може да има правата и задълженията, свързани с последното качество, ако не е поставен под пряката власт, непосредствения надзор и отговорността на онази държава, чието знаме носи.

Член 2[редактиране]

Търговските кораби, които са превърнати във военни единици, трябва да носят външните отличителни знаци на военните кораби от своята националност.

Член 3[редактиране]

Комендантът трябва да бъде на служба на държавата и да е надлежно упълномощен от компетентните власти. Името трябва да е включено в списъка на офицерите от военната флота.

Член 4[редактиране]

Екипажът трябва да е подчинен на правилата на военната дисциплина.

Член 5[редактиране]

Всеки търговски кораб, който е превърнат във военна единица, е длъжен при действията си да спазва законите и обичаите на войната.

Член 6[редактиране]

Воюващата страна, която превърне търговски кораб във военна единица, трябва колкото е възможно по-скоро да отбележи това превръщане в списъка на корабите от своята военна флота.

Член 7[редактиране]

Разпоредбите на настоящата конвенция се прилагат само между договарящите държави, и то ако всички воюващи са страни по конвенцията.

Член 8[редактиране]

Настоящата конвенция ще бъде ратифицирана колкото е възможно по-скоро.

Ратификациите ще бъдат депозирани в Хага.

(Следват правила за ратификациите.)


Бележки[редактиране]

  1. Слава Стефанова (1958), Международни актове и договори (1648-1918), София: Държавно издателство "Наука и изкуство", стр. 438-439.
  2. Carnegie Endowment for International Peace, Les conventions et déclarations de La Haye de 1899 et de 1907, New York: Oxford University Press, 1919, 146-150 via Internet Archive; Виж също CONVENTION RELATING TO THE CONVERSION OF MERCHANT SHIPS INTO WAR-SHIPS, (Hague VII); October 18, 1907 на страницата на Avalon Project; Yale Law School
  3. За статуса на конвенцията виж базата данни с международни договори на Нидерландия (Overheid.nl/Treaty Database). Княжество България подписва конвенцията на 18 октомври 1907 година, но до този момент (26 септември 2015 година) тя все още не е ратифицирана от Народното събрание.