Хагска (VI) конвенция относно режима на неприятелските търговски кораби при започване на враждебните действия от 1907 година

От Уикиизточник
Направо към навигацията Направо към търсенето
Хагска (VI) конвенция относно режима на неприятелските търговски кораби при започване на враждебните действия от 1907 година
(превод)[1][2][3]
Член 1[редактиране]

Когато търговски кораб на някоя от воюващите държави се намира при започване на враждебните действия в неприятелско пристанище, желателно е да му бъде разрешено свободно да излезе незабавно или след достатъчен срок и да отиде направо, след като бъде снабден с пропуск, в пристанището, за което е изпратен, или в онова пристанище, което му е определено.

Същото важи и за онзи кораб, който, след като е напуснал последното си пристанище преди започването на войната, влезе в неприятелско пристанище, без да е узнал за враждебните действия.

Член 2[редактиране]

Не може да бъде конфискуван онзи търговски кораб, който вследствие на непреодолима сила не е могъл да напусне неприятелското пристанище в предвидения в предходния член срок или не му е било разрешено да отплува.

Воюващата страна може само да го задържи със задължение да го върне след войната без обезщетение или да го реквизира срещу обезщетение.

Член 3[редактиране]

Не могат да бъдат конфискувани онези неприятелски търговски кораби, които са напуснали последното си пристанище преди започването на войната и са срещнати в морето, преди да се узнали за враждебните действия. Те могат да бъдат задържани със задължение да бъдат върнати след войната без обезщетение или да бъдат реквизирани, или дори разрушени срещу обезщетение и със задължение да се вземат мерки за сигурността на намиращите се на кораба лица и за запазването на корабните книжа.

След като достигнат до някое пристанище на своята страна или до неутрално пристанище, тези кораби са подчинени на законите и обичаите на морската война.

Член 4[редактиране]

Неприятелските стоки, които се намират на борда на посочените в член 1 и 2 кораби, могат да бъдат иззети и върнати след войната без обезщетение или да бъдат реквизирани срещу обезщетение заедно с кораба или поотделно.

Същото важи и за стоките, които се намират на борда на посочените в член 3 кораби.

Член 5[редактиране]

Настоящата конвенция не се отнася за онези търговски кораби, чиято конструкция показва, че са предназначени да бъдат превърнати във военни единици.

Член 6[редактиране]

Разпоредбите на настоящата конвенция се прилагат само между договарящите държави, и то ако всички воюващи са страни в конвенцията.

Член 7[редактиране]

Настоящата конвенция ще бъде ратифицирана колкото е възможно по-скоро.

Ратификациите ще бъдат депозирани в Хага.

(Следват правила за ратификациите, присъединяване и денонсиране.)


Бележки[редактиране]

  1. Слава Стефанова (1958), Международни актове и договори (1648-1918), София: Държавно издателство "Наука и изкуство", стр. 437-438.
  2. Carnegie Endowment for International Peace, Les conventions et déclarations de La Haye de 1899 et de 1907, New York: Oxford University Press, 1919, 141-145 via Internet Archive; Виж също CONVENTION RELATING TO THE STATUS OF ENEMY MERCHANT SHIPS AT THE OUTBREAK OF HOSTILITIES, (Hague VI); October 18, 1907 на страницата на Avalon Project; Yale Law School
  3. За статуса на конвенцията виж базата данни с международни договори на Нидерландия (Overheid.nl/Treaty Database). Княжество България подписва конвенцията на 18 октомври 1907 година, но до този момент (26 септември 2015 година) тя все още не е ратифицирана от Народното събрание.