Хагска (IX) конвенция относно бомбардировките от морски сили по време на война от 1907 година

От Уикиизточник
Направо към навигацията Направо към търсенето
Хагска (IX) конвенция относно бомбардировките от морски сили по време на война от 1907 година


(превод)[1][2]


Глава 1 Бомбардиране на незащитени пристанища, градове, села, жилища и сгради[редактиране]

Член 1[редактиране]

Забранено е да бъдат бомбардирани от морски сили пристанища, градове, села, жилища или сгради, които не са отбранявани.

Едно селище не може да бъде бомбардирано само поради това, че пред пристанището му са поставени подводни мини, автоматично взривяващи се при досег.

Член 2[редактиране]

В тази забрана обаче не са включени укрепленията, военните или морските учреждения, оръжейните складове или такива с военни материали, работилниците и инсталациите, които могат да бъдат използвани за нуждите на неприятелската флота или войска, както и намиращите се в пристанището военни кораби. Комендантът не една морска ескадра може след заповед с подходящ срок да ги разруши с оръдейни изстрели, ако всяко друго средство е невъзможно и ако местните власти не са пристъпили към разрушаването им в дадения срок.

В този случай той не поема никаква отговорност за неволните щети, които биха могли да бъдат причинени от бомбардировката.

Ако военните нужди, налагащи незабавно действия, не позволяват да се даде срок, забраната да се бомбардира незащитеният град се запазва както в посочения в алинея 1 случай, като комендантът трябва да вземе всички желателни мерки с оглед на града да бъдат нанесени колкото е възможно по-малко щети.

Член 3[редактиране]

След изрично съобщение може да се пристъпи към бомбардиране на незащитени пристанища, градове, села, жилища или сгради, ако местните власти, поставени в забава с формална заповед, откажат да се подчинят на реквизиция на храна и припаси, необходими за належащите нужди на морската ескадра, която се намира пред селището.

Тези реквизиции трябва да бъдат в съотношение с възможностите на селището. Те могат да бъдат искани само с разрешение от коменданта на посочената морска ескадра и се заплащат, доколкото е възможно в брой; ако ли не, срещу тях се издава разписка.

Член 4[редактиране]

Забранено е бомбардирането на незащитени пристанища, градове и села, жилища или сгради за неплащане на парични контрибуции.

Глава 2 Общи разпоредби[редактиране]

Член 5[редактиране]

При бомбардировка от морски сили комендантът трябва да вземе всички необходими мерки, за да бъдат запазени, доколкото е възможно, сградите, посветени на вероизповеданията, на изкуствата, на науките и благотворителността, историческите паметници, болниците и местата за настаняване на болни или ранени при условие, че същевременно не се използват за военна цел.

Жителите са длъжни да отбележат тези паметници, сгради или места за настаняване с видими знаци под формата на големи твърди правоъгълни плакати, разделени по диагонала на два цветни триъгълника, от които горният трябва да бъде черен, а долният бял.

Член 6[редактиране]

Преди да започне бомбардировката, комендантът на нападащата морска ескадра трябва, освен в случай че военните изисквания не позволяват това, да направи всичко, което зависи от него, за да предупреди властите.

Член 7[редактиране]

Забранено е да се разграбва град или селище, дори когато са взети с пристъп.

Глава 3 Заключителни разпоредби[редактиране]

Член 8[редактиране]

Разпоредбите на настоящата конвенция се прилагат само между договарящите държави, и то ако всички воюващи са страни в конвенцията.

Член 9[редактиране]

Настоящата конвенция ще бъде ратифицирана колкото е възможно по-скоро.

Ратификациите ще бъдат депозирани в Хага.

(Следват установените правила за ратификациите и др.)


Бележки[редактиране]

  1. Слава Стефанова (1958), Международни актове и договори (1648-1918), София: Държавно издателство "Наука и изкуство", стр. 440-441.
  2. Carnegie Endowment for International Peace, Les conventions et déclarations de La Haye de 1899 et de 1907, New York: Oxford University Press, 1919, 157-162 via Internet Archive; Виж също CONVENTION CONCERNING BOMBARDMENT BY NAVAL FORCES IN TIME OF WAR, (Hague IX); October 18, 1907 на страницата на Avalon Project; Yale Law School