Решение № 6 на КРДОПБГДСРСБНА

От Уикиизточник
Направо към навигацията Направо към търсенето

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОМИСИЯ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА

ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ КЪМ ДЪРЖАВНА

СИГУРНОСТ И РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ НА БЪЛГАРСКАТА

НАРОДНА АРМИЯ


Р Е Ш Е Н И Е №6 / 05.07.2007 г.

   Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност
на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на
Българската народна армия на основание чл. 26, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за
достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на
български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на
Българската народна армия извърши проверка на лицата по чл. 3, ал. 1, т. 8 –
членове на Висшия съдебен съвет.
   След като проучи и обсъди наличните материали Комисията за разкриване
на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към
Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

Р Е Ш И :

   установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за
достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на
български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на
Българската народна армия на следните лица:

Асен Тодоров Арсов[редактиране]

Три имена Асен Тодоров Арсов
Дата на раждане 26.06.1951 г.
Място на раждане С. Горни Криводол, СФРЮ
Вербувал го служител О. р. Павел Харизанов Павлов на 09.10.1979 г.
Ръководил го служител О. р. Павел Харизанов Павлов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ВГУ-ДС, 11 отдел
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент
Псевдоними Тасев
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протокол за унищожаване на лично дело ІА-25639 и ІР-10830, № 90/ 1990 г.
Снемане от действащия оперативен отчет 10.11.1981 год. поради изчерпани възможности
Публична длъжност или публична дейност член на Висшия съдебен свет - 12.02.1997 до 16.12.1998 г.

Борислав Цветков Ангелов[редактиране]

Три имена Борислав Цветков Ангелов
Дата на раждане 15.07.1946 г.
Място на раждане С. Лисец, обл. Ловеч
Вербувал го служител Ст. лейт. Бенчев на 11.12.1972 г.
Ръководил го служител Ст. лейт. Бенчев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ІІІ управление-ДС, отдел 01, отделение 01
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Съдържател на явочна квартира
Псевдоними Я/к "Бор"
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протокол за унищожаване № 67/ 1989 г. на дело ІЯ-1400
Снемане от действащия оперативен отчет 26.03.1976 г. поради изчерпани възможности
Публична длъжност или публична дейност член на Висшия съдебен съвет - 12.02.1997 до 16.12.1998 г.

Димитър Бонев Гочев[редактиране]

Три имена Димитър Бонев Гочев
Дата на раждане 27.02.1936 г.
Място на раждане Гр. София
Вербувал го служител Ст. лейт. Аспарух Ант. Измирлиев на 15.06.1971 г.
Ръководил го служител Аспарух Ант. Измирлиев; Петър Петров; Валентин Бачев; Атанас Роев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Софийско градско управление-ДС, отдел 01, отделение 01
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент
Псевдоними Ивайло
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; картон обр. 4; рег. дневник; лично дело № ІА-31068; работно дело № ІР-17036.
Снемане от действащия оперативен отчет На 31.05.1988 г. – изчерпани възможности
Публична длъжност или публична дейност член на Висшия съдебен съвет - 27.09.1991 г. - 6.12.1991 г. Обявен с решение № 4/ 21.06.2007 г. като съдия от Конституционния съд 14.10.1994 год. – 14.10.2003 год.

Здравко Михайлов Трифонов[редактиране]

Три имена Здравко Михайлов Трифонов
Дата на раждане 09.10.1949 г.
Място на раждане Гр. София
Вербувал го служител О. р. Илия Стефанов на 01.06.1978 г.
Ръководил го служител О. р. Илия Стефанов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ-МВР-ДС-В. Търново
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент
Псевдоними Максим
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протокол за унищожаване на дело рег. №

50588, № 38/ 03.04.1990 г.

Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност член на Висшия съдебен съвет - от 16.12.1998 г.до 16.12.2003 г.

Мелкон Мъгърдич Мелконян[редактиране]

Три имена Мелкон Мъгърдич Мелконян
Дата на раждане 25.03.1944 г.
Място на раждане Гр. Бургас
Вербувал го служител Лейт. Кирил Адамов Адамов на 22.06.1977 г.
Ръководил го служител О. р. Кирил Адамов, ст. лейт. Ал. Чолаков
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ-МВР-ДС-Бургас, 03 отдел, 06 отделение; 06 отдел, отделение 02
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент
Псевдоними Богомил
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано заявление за доброволно сътрудничество; рег. бланка; картон обр. 4; документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; протокол за унищожаване № 14/ 1990 г. на дело ІА-3250 и ІР-1844
Снемане от действащия оперативен отчет 09.02.1989 г. поради издигането му на високоотговорна изборна длъжност в системата на държавния апарат
Публична длъжност или публична дейност член на Висшия съдебен съвет - 05.02.1992г. - 12.02.1997г.

Александър Младенов Новков[редактиране]

Три имена Александър Младенов Новков
Дата на раждане 01.05.1949 г.
Място на раждане Гр. София
Качество Щатен служител
Структури, в които е работил СГУ-отдел следствен; Главно следствено управление-МВР
Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 4294/ 26.10.1984 г. е изпратен на 45-дневен курс за следователи в Ленинград-СССР. Със заповед № 276/ 25.01.1988 г. е преназначен от НМ за главен следовател, отдел ИО към Главно следствено управление-МВР и му е присвоено звание майор от ДС; със заповед 497/ 12.06.1992 г. е преназначен за зам. директор на Национална следствена служба, той и н-к отдел следствен в София-град; със заповед № 153/ 08.03.1994 г. е уволнен по собствено желание.
Публична длъжност или публична дейност член на Висшия съдебен съвет - 05.02.1992 г. - 12.02.1997 г.

Ангел Василев Александров[редактиране]

Три имена Ангел Василев Александров
Дата на раждане 27.12.1949 г.
Място на раждане Гр. Станке Димитров
Качество Щатен служител
Структури, в които е работил СГУ-отдел следствен; Национална следствена служба
Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед 5180/ 25.11.1983 г. е преназначен от НМ за старши следовател в отдел 01-Главно следствено управление-МВР и му е присвоено звание капитан по ЗВВС-по линия на ДС; със заповед № 2132/01.07.1987 г. е преназначен за главен следовател в отдел 02- Главно следствено управление-МВР; със заповед № 1028/ 06.04.1989 г. е преназначен за главен следовател в отдел 04-Главно следствено управление-МВР; със заповед № 540/ 09.08.1990 г. е преназначен за зам. н-к-отдел 04- Главно следствено управление-МВР; със заповед № 637/ 20.07.1992 г. е преназначен за главен следовател в отдел 01 при Национална следствена служба; със заповед № 871/ 30.10.1992 г. е преназначен за н-к отдел данъчни престъпления в Национална следствена служба; със заповед № 179/ 10.03.1994 г. е преназначен за ръководител отдел в Национална следствена служба; със заповед № 1925/ 15.01.1997 г. е преназначен за ръководител на отдел 03 в Специализирана следствена служба; със заповед № 95-10-016/ 13.02.2004 г. на Висшия съдебен свет е назначен за директор на Национална следствена служба. Освободен с решение на ВСС на 27.06.2007 г.
Публична длъжност или публична дейност член на Висшия съдебен съвет - 12.02.1997 до 16.12.1998 г. член на Висшия съдебен съвет - от 16.12.1998 г. до 16.12.2003 г. член на Висшия съдебен съвет - от 16.12.2003 г.

Атанас Василев Нешков[редактиране]

Три имена Атанас Василев Нешков
Дата на раждане 10.12.1944 г.
Място на раждане С. Ъглен, обл. Ловеч
Качество Щатен служител
Структури, в които е работил ОУ-МВР-Ловеч, отдел следствен; Главно следствено управление-МВР
Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 3966/29.10.1985 г. е зачислен за задочна аспирантура в МВД-СССР; със заповед № 110/10.01.1986 г. е преназначен от НМ за старши следовател по ДС-ОУ-Ловеч, отдел следствен и му е присвоено звание капитан от ДС; със заповед № 624/ 26.02.1988 г. е изпратен на двумесечен курс в КГБ-СССР; със заповед № 2580/ 01.06.1990 г. е преназначен за н-к отдел следствен- Ловеч при Главно следствено управление-МВР; със заповед № със заповед № 1483/ 09.10.1996 г. е преназначен в ранг ръководител на ЦСО; със заповед № 1733/ 10.12.1998 г. е преназначен за директор на ЦСО; със заповед № 721/ 21.05.2004 г. е преназначен за административен ръководител (директор) с ранг "ръководител на отдел" в Национална следствена служба.
Публична длъжност или публична дейност член на Висшия съдебен съвет - от 16.12.2003 г.

Деньо Проданов Колев[редактиране]

Три имена Деньо Проданов Колев
Дата на раждане 16.08.1943 г.
Място на раждане С. Скорци, обл. Габрово
Качество Щатен служител
Структури, в които е работил Окр. следствена служба-Габрово; Главно следствено управление-МВР
Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 4936/ 18.11.1982 г. е преназначен от НМ за н-к отдел следствен към ОУ-МВР-Габрово и му е присвоено звание майор по ЗВВС-по линия на ДС; със заповед № 706/ 21.02.1986 г. е преназначен за главен следовател в отдел 02-Главно следствено управление-МВР; Със заповед № 2386/ 08.07.1986 г. е изпратен на тримесечен курс в КГБ-СССР; със заповед № 2132/01.07.1987 г. е преназначен за зам. н-к отдел 02- Главно следствено управление-МВР; със заповед № 1070/ 20.04.1988 г. е преназначен за н-к отдел 05 криминални престъпления-Главно следствено управление-МВР; със заповед № 540/ 09.08.1990 г. е преназначен за зам. н-к отдел ДС-Главно следствено управление-МВР; със заповед № 1084/ 29.05.1991 г. е преназначен за н-к отдел 05-Главно следствено управление-МВР; със заповед № 233/ 24.03.1992 г. е уволнен по собствено желание.
Публична длъжност или публична дейност член на Висшия съдебен съвет - 12.02.1997 до 16.12.1998 г.

Коста Щерев Богацевски[редактиране]

Три имена Коста Щерев Богацевски
Дата на раждане 25.09.1948 г.
Място на раждане Гр. София
Качество Щатен служител
Структури, в които е работил СГУ-МВР; Главно следствено управление; Министерството на вътрешните работи
Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-1462/ 30.03.1982 г. е изпратен на 25-дневен курс специализация в Германия; със заповед № К-3272/ 19.07.1983 г. е изпратен на двумесечен курс в Института за усъвършенстване на следствени работници в Ленинград-СССР; със заповед № 1654/ 10.04.1990 г. е преназначен от НМ за зам. н-к на Главно следствено управление-МВР и му е присвоено звание майор от ДС; със заповед № 2748/ 08.11.1991 г. е преназначен за зам. директор на Главно следствено управление; със заповед № 94/22.01.1993 г. е назначен за главен секретар на Министерството на вътрешните работи. Със заповед № 219/ 28.10.1994 г. е освободен от длъжност като главен секретар на МВР.
Публична длъжност или публична дейност член на Висшия съдебен съвет - 27.09.1991 г. - 6.12.1991 г.

Любомир Иванов Сахатчиев[редактиране]

Три имена Любомир Иванов Сахатчиев
Дата на раждане 20.11.1940 г.
Място на раждане Гр. Плевен
Качество Щатен служител
Структури, в които е работил ОУ-МВР-Плевен; Следствено управление-Плевен; Главно следствено управление-МВР; Главно следствено управление
Документи, свързани с кариерното му развитие През 1970 г. е изпратен на тримесечен курс в СССР; със заповед № 1994/ 27.06.1979 г. е преназначен от НМ за н-к на отдел следствен–МВР-Плевен и му присвоено звание подполковник по Закона за ВВС; със заповед № 5024/24.11.1982 г. е освободен от длъжност н-к отдел следствен; със заповед № 5026/ 24.11.1982 г. е назначен за заместник н-к ОУ по НМ със запазени права на военнослужещ в Плевен; със заповед № 3128/16.08.1985 г. е преназначен за първи зам. н-к ОУ по ДС-Плевен; със заповед № 14/ 04.01.1987 г. е преназначен за н-к отдел в Главно следствено управление-МВР; със заповед № 998/ 08.04.1988 г. е изпратен на едномесечен курс в КГБ-СССР; със заповед № 1652/09.04.1990 г. е преназначен за зам. н-к управление в Главно следствено управление; със заповед № 2748/08.11.1991 г. е преназначен за зам. директор на Главно следствено управление; със заповед № 403/11.05.1992 г. е уволнен поради негодност да изпълнява служебните си задължения.
Публична длъжност или публична дейност член на Висшия съдебен съвет - 27.09.1991 г. - 6.12.1991 г.

Павел Илиев Димитров[редактиране]

Три имена Павел Илиев Димитров
Дата на раждане 13.07.1945 г.
Място на раждане Гр. Каварна
Качество Щатен служител
Структури, в които е работил ОУ-МВР-Варна
Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 1178/ 07.03.1983 г. е изпратен на двумесечен курс в МВД-Волгоград-СССР; със заповед № 2624/ 15.08.1989 г. е изпратен на 50-дневен курс в Ленинград; със заповед № 01.06.1990 г. е преназначен от НМ за н-к отдел следствен – Варна при Главно следствено управление-МВР и му е присвоено звание полковник от ДС; със заповед 667/ 27.07.1992 г. е уволнен по собствено желание.
Публична длъжност или публична дейност член на Висшия съдебен съвет - 27.09.1991 г. - 6.12.1991 г.

Петър Георгиев Василев[редактиране]

Три имена Петър Георгиев Василев
Дата на раждане 20.09.1938 г.
Място на раждане Махала Гудевица, обл. Смолян
Качество Щатен служител
Структури, в които е работил ОУ-МВР-Смолян, отдел следствен; Главно следствено управление-МВР
Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 2660/ 19.08.1974 г. е изпратен на четиримесечен курс за следствени работници по НМ в МВД-Ленинград-СССР; със заповед № 1600/ 06.04.1976 г. е преназначен от НМ за разузнавач І степен към служба ИА-окр. Смолян и му присвоено звание майор по ЗВВС-по линия на ДС; със заповед № 129/07.09.1976 г. е преназначен за старши разузнавач ІІІ степен-окр. Смолян; със заповед № 117/ 30.08.1978 г. е преназначен за инспектор ІІІ степен-окр. Смолян; със заповед № 1782/21.05.1980 г. е преназначен за старши следовател ДС в отдел следствен- окр. Смолян; със заповед № 1268/16.03.1982 г. е преназначен за старши следовател при Главно следствено управление-МВР с месторабота ОУ-Смолян; със заповед № 2926/19.07.1982 г. е преназначен за старши следовател по НМ със запазени права на военнослужещ и заплата към ОУ-Смолян; със заповед № 110/10.01.1986 г. е преназначен за старши следовател по ДС-ОУ-Смолян; със заповед № 624/ 26.02.1988 г. е изпратен на двумесечен курс в КГБ-СССР; със заповед № 2580/

01.06.1990 г. е преназначен за н-к отдел в Смолян при Главно следствено управление-МВР; със заповед № 231/ 05.04.1994 г. е преназначен в ранг зам. ръководител на Централен специализиран отдел; със заповед № 415/ 11.03.1996 г. е преназначен в ранг ръководител на ЦСО; със заповед № 1733/ 10.12.1998 г. е преназначен за директор на ОСС-Смолян; със заповед № 1489/27.11.2003 г. е освободен.

Публична длъжност или публична дейност член на Висшия съдебен съвет - 12.02.1997 до 16.12.1998 г.

Румен Генов Андреев[редактиране]

Три имена Румен Генов Андреев
Дата на раждане 21.02.1951 г.
Място на раждане Гр. София
Качество Щатен служител
Структури, в които е работил Главно следствено управление-МВР
Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-1968/ 23.06.1977 г. е назначен за следовател ІІІ степен в отдел І-ДС-Главно следствено управление-МВР и му е присвоено звание лейтенант от ДС; със заповед № 90/ 28.07.1983 г. е преназначен за старши следовател в Главно следствено управление-МВР; със заповед № 2132 01.07.1987 г. е преназначен за главен следовател в отдел 02 Главно следствено управление-МВР; със заповед №624/ 26.02.1988 г. е изпратен на двумесечен курс в КГБ-СССР; със заповед № 861/ 30.10.1992 г. е преназначен за н-к отдел "Престъпления срещу националната сигурност"- Главно следствено управление-МВР; със заповед №835/ 22.12.1994 г. е преназначен за зам. директор на Главно следствено управление-МВР; със заповед №1133/ 04.06.1997 г. е преназначен с функции по ръководство на ЦСО; със заповед № 1923/ 10.12.1998 г. е преназначен за зам. директор на

Специализирана следствена служба; със заповед № 1611/ 15.09.2005 г. е освободен поради подаване на оставка; със заповед № КВ-350/16.09.2005 г. е назначен за зам. министър на вътрешните работи.

Публична длъжност или публична дейност член на Висшия съдебен съвет - 12.02.1997 до 16.12.1998 г. член на Висшия съдебен съвет - от 16.12.2003 г.

Свилен Симеонов Турмаков[редактиране]

Три имена Свилен Симеонов Турмаков
Дата на раждане 12.08.1947 г.
Място на раждане Гр. София
Качество Щатен служител
Структури, в които е работил СГУ-МВР-отдел следствен; ДНМ-управление следствено; Главно следствено управление-МВР; УКА-МВР; СИАОУ-МВР; МВР-служба

правна;

Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 3214/ 20.09.1978 г. е изпратен на четиримесечен курс във Волгоград-СССР; със заповед № 1350/ 25.03.1981 г. е преназначен от НМ за старши следовател в отдел 02-Главно следствено управление-МВР и му е присвоено звание старши лейтенант по ЗВВС по линия на ДС; със заповед № 3514/ 05.08.1983 г. е преназначен за главен следовател в Главно следствено управление-МВР; със заповед № 3172/ 22.08.1986 г. е преназначен за зам. н-к отдел 09-Главно следствено управление-МВР; със заповед № 4342/ 05.11.1986 г. е преназначен за зам. н-к отдел 04-Главно следствено управление-МВР; със заповед № 2514/ 30.07.1987 г. е преназначен за зам. н-к отдел по щата на ВУЗ-АОНСУ; със заповед № 2270/ 20.07.1989 г. е преназначен за зам. н-к отдел 04-София област-Главно следствено управление-МВР; със заповед № 464/ 05.02.1990 г. е преназначен за н-к отдел в групата за ръководство на МВР; със заповед № 3744/ 05.08.1990 г. е преназначен за н-к отдел УКА-МВР; със заповед № 4130/ 28.09.1990 г. е преназначен за н-к самостоятелно управление УК-МВР; със заповед № 2668/ 07.11.1991 г. е преназначен за н-к направление (парламентарен секретар) към СИАОУ-МВР; със заповед № 1611/ 09.06.1992 г. е уволнен по собствено желание; със заповед № 412/20.02.1995 г. е назначен за н-к служба "Правна"-МВР. Със заповед № 1431/24.04.1998 г. е уволнен поради пенсиониране. Със заповед № 771/27.05.2004 г. е назначен за зам. директор – зам. на административния ръководител в Национална следствена служба.
Публична длъжност или публична дейност член на Висшия съдебен съвет - от 16.12.2003 г.
Председател:
Евтим Костадинов Костадинов ................................
Зам. председател:
Орхан Ахмедов Исмаилов ................................
Секретар:
Румен Йорданов Борисов ..................................
Членове:
1. Апостол Иванов Димитров ................................
2. Валери Георгиев Кацунов ................................
3. Георги Матеев Георгиев ................................
4. Екатерина Петкова Бончева ................................
5. Татяна Колева Кирякова ................................
6. Тодор Илиев Трифонов ................................