Решение № 4 на КРДОПБГДСРСБНА

От Уикиизточник
Направо към навигацията Направо към търсенето

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОМИСИЯ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА

ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ КЪМ ДЪРЖАВНА

СИГУРНОСТ И РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ НА БЪЛГАРСКАТА

НАРОДНА АРМИЯ


Р Е Ш Е Н И Е №4 / 21.06.2007 г.

   Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност
на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на
Българската народна армия на основание чл. 26, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за
достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на
български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на
Българската народна армия извърши проверка на лицата по чл. 3, ал. 1, т. 4 –
председател и съдии от Конституционния съд.
   След като проучи и обсъди наличните материали Комисията за разкриване
на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към
Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

Р Е Ш И :

   установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за
достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на
български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на
Българската народна армия на следните лица:

Георги Евдокиев Марков[редактиране]

Три имена Георги Евдокиев Марков
Дата на раждане 20.03.1950 год.
Място на раждане Гр. София
Вербувал го служител Иван Василев на 06.12.1972 г.
Ръководил го служител Иван Василев, о. р. Жечев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството МВР-Софийско градско управление, отдел ІІ-Държавна сигурност; управление VІ-ДС, отдел ІІ,

отделение ІІІ

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент
Псевдоними Николай, Стефан
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; лично дело № ІА-23070; документи от ръководилия го щатен служител – предложение за вербовка, рапорт от вербовка, регистрационна бланка за картотекиране като сътрудник; протокол за унищожаване № 76 от 18.06.1990 г. на работно дело № ІР-7746.
Снемане от действащия оперативен отчет На 17.04.1976 год. от VІ-ДС - изчерпани възможности
Публична длъжност или публична дейност Съдия от Конституционния съд 11.10.1994 год. – 14.10.2003 год.

Димитър Бонев Гочев[редактиране]

Три имена Димитър Бонев Гочев
Дата на раждане 27.02.1936 г.
Място на раждане Гр. София
Вербувал го служител Ст. лейт. Аспарух Ант. Измирлиев на 15.06.1971 г.
Ръководил го служител Аспарух Ант. Измирлиев; Петър Петров; Валентин Бачев; Атанас Роев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Софийско градско управление-ДС, отдел 01, отделение 01
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент
Псевдоними Ивайло
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; картон обр. 4; рег. дневник; лично дело № ІА-31068; работно дело № ІР-17036.
Снемане от действащия оперативен отчет На 31.05.1988 г. – изчерпани възможности
Публична длъжност или публична дейност Съдия от Конституционния съд 14.10.1994 год. – 14.10.2003 год.

Тодор Енчев Тодоров[редактиране]

Три имена Тодор Енчев Тодоров
Дата на раждане 29.11.1947 г.
Място на раждане Гр. София
Вербувал го служител Георги Панов на 15.04.1982 г.
Ръководил го служител Павел Терзиев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството 06 управление на ДС-МВР
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент
Псевдоними Любомир
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протокол № 76 от 18.06.1990 г. за

унищожаване на лично дело № ІА-26909 и работно дело № ІР-12245

Снемане от действащия оперативен отчет 12.02.1984 год. - изчерпани възможности
Публична длъжност или публична дейност Съдия от Конституционния съд 14.10.1994 год. – 14.10.2003 год.
Председател:
Евтим Костадинов Костадинов ................................
Зам. председател:
Орхан Ахмедов Исмаилов ................................
Секретар:
Румен Йорданов Борисов ..................................
Членове:
1. Апостол Иванов Димитров ................................
2. Валери Георгиев Кацунов ................................
3. Георги Матеев Георгиев ................................
4. Екатерина Петкова Бончева ................................
5. Татяна Колева Кирякова ................................
6. Тодор Илиев Трифонов ................................