Писмо от Христо Ботев до Филип Тотю, 21.08.1875

От Уикиизточник
Направо към навигацията Направо към търсенето
Писмо до
Автор: Христо Ботев
Филип Тотю (1830–1907) е български хайдушки войвода и национал–революционер.


Български революционен комитет в Букурещ
No30


Уважаемий ни войводо!


Вам тряба да е известно вече, че в България се приготовлява силно всеобщо въстание и че това въстание скоро ще да избухне.


Всичките революционни комитети в България бяха изпроводили свои представители в Букурещ и на едно общо събрание се реши да Ви поканим да додете, за да земете командата на една огромна и добре организувана чета.


Ние вярваме във Вашият патриотизъм и във Вашата постоянна готовност да послужите на своето потъпкано и поробено отечество и за това изпровождаме нарочно едного от членовете на тукашния революционен комитет, а именно г-на Христа Ботйова, с когото, като се споразумейте молиме да дойдете незабавно в Букурещ.


Сега е време да покаже секи своите достойнства и своята любов към отечеството си, сега е време да види и нашият народ бял свободен ден. Вие, уважаемий ни войводо, сте един от първите синове на България, Вие сте жертвували за нейната свобода и имот, и живот, Вие сте напълнили България с името си и със своите подвиги – не оставяйте сега надире от своите другари и приятели, покажете, че у Вас не е угаснала любовта към отечеството си, а елате да нанесете страх и трепет на нашите тирани и да оставите името си вечно в българската нова история. Уверени във Вашият патриотизъм, чакаме да Ви прегърнем братски и заедно с Вазе да извикаме: Да живее България! Да живят нейните достойни синове!


Членове на комитета:
Индж. Д.Шопов, И. Т. Драсов, Хр.Ботйов, Д-р Чобанов, Д.Ценов[ич]


Печат с надпис: Български революц.комитет
Букурещ, 1875


Източник
  • Христо Ботев, "Събрани съчинения в три тома", под. ред. на Николай Жечев, изд. "Български писател", София, 1976, код 15 9536172711 / 5506-23-77, т.3, с.226–227


Обществено достояние Това произведение е oбществено достояние в България, САЩ и всички други страни с времетраене на авторското право 100 години след смъртта на автора или по-малко.