Писмо от Христо Ботев до Иван Драсов, 22.08.1875

От Уикиизточник
Направо към навигацията Направо към търсенето
Писмо до Иван Драсов, Браила, 22.08.1875
Автор: Христо Ботев
Иван Драсов (1848–1901) е български национал–революционер, общественик, парламентарист и кмет на Ловеч.


Брате Драсов!


Моето отбиване в Браила излезе твърде щастливо: щом излязох из железницата, се срещнах с един мой приятел, който идеше нарочно при нази за споразумение. Тоя човек е от четата на Хаджи Димитра, а сега е слуга на мошията [чифлика] на С.Берон. Като му разказах мисията си и положението на работите, той се разпали дотолкова, щото се реши да пожертвува и ризата си от гърбът. Аз му казах, че на отсрещните трябват 400 жълтици за барут и куршуми, и той се съгласи утре да се върне на мошията, да вземе тия пари и да ги донесе вечерта на Пейова, за да ви ги изпроводят. И така, и други ден вие ще да получите тие пари. Щом ги получите, то да иде един от вас в Гюргево и да ги даде тие пари на някого от тамошните, за да ги занесе тутакси на Иванча. Можете, мисля, да ги предадете и на Кара Михала. После това да напишете едно благодарително писмо до тоя момък и да го насърчите както тряба. Той има около 1000 жълтици и е готов да ги пожертвува, за да обружи сам една чета и да я предвожда. А той е вреден [способен, сръчен] човек. Името му е Христо Македонски. Вижте адресът му в адресите на вестникът.


Из пътят се срещнах с един влах от официалната нога и научих от него много неща. Тукашното правителство ще да гледа на сичко през пръсти. Работете само по-енергично. Вчера вечер в Букурещ се е съставил комитет за помагание на въстаналите провинции в Турция. Тоя комитет се състои от българските медици, в него е и Цанков. Внимавайте, че тие ще да искат да ослабят действията на нашият комитет и под вид на това да събират при и да ги употребят по свои усмотрение. Тие са ходили при Давила и той им е казал да не спят, а да работят. Всичките влашки министри са на Синай при князът на съвещание. Войската е в движение. Както и да е, вие си отваряйте очите на четири и бъдете по-сериозни. В мене се разигра вече хъшовският бяс. Тая нощ на 1 1/2 часът заминавам за Яш. Сега сме тука у Пейова всички наедно. Прощавайте. Тукашните събират пари, но цариградските ще да се забавят още два-три деня.


Искам да се отбия в Галац, но не можа – ще да закъснея. Прощавайте.


Ваш Ботйов


Източник
  • Христо Ботев, "Събрани съчинения в три тома", под. ред. на Николай Жечев, изд. "Български писател", София, 1976, код 15 9536172711 / 5506-23-77, т.3, с.228–229


Обществено достояние Това произведение е oбществено достояние в България, САЩ и страните с времетраене на авторското право 100 години след смъртта на автора или по-малко.