Писмо от Христо Ботев до Димитър Горов, 18.11.1875

От Уикиизточник
Направо към навигацията Направо към търсенето
Писмо до Димитър Горов, Букурещ, 18.11.1875
Автор: Христо Ботев
Димитър Горов (1840–1881) е български търговец и национал–революционер.


Добрий бае Димитре!


В писмото ви до Славков прочетох няколко реда, с които го питате, ще мога ли да платя полицата на 12 декемврия, какво ще да правя с вестникът и кога ще да платя вашите 500 франка. Аз съм твърде благодарен, че се интересувате така много от моето положение, затова, ако и да не писахте мене, а на Славкова (защо ли?) – за длъжност счетох да ви отговоря. Вие ми направихте такова добро с вашата гаранция и с вашите 500 франка, щото аз никога не ще си позволя да ви турна в затруднение както с посрещането на полиците, така и с плащането на вашите пари. За полиците аз имам вече 50 наполеона и до 12 декемврий ще да може да намеря още 12 1/2, следователно, от тая страна бъдете спокойни. Колкото за вашите пари, щом посрещна първият къщ [вноска], след няколко деня ще да ви изпроводя чрез Кирила барем половината пари, а за остатъкът ще да се моля да ми почакате до краят на януарий, т.е. още един месец от вадето на полицата. Това аз мога да нарпавя, за да отговоря на добрините, които ми направихте. А вие, ако виждате тая възможност за несъстоятелна, т.е. ако ви е страх, че аз не ще мога да заплатя нито полиците, нито вашите пари, то има лек на това: вие можете да си вдигнете гарансията, а за парите си да протестирате полицата ми на 1-ий януарий. Сичкото това оставам на вашата добра воля и на съветите, които би ви дали някои мои приятели (на които не съм направил никакво добро), или неприятели (на които така също не съм направил никакво зло). Впрочем, толкова за нашите частни отношения или интереси. А колкото за вестникът, то аз ще да го захвана, но не по-рано от 15 декемврий или ако не го завхана, то ще издам две брошури, с които ще да платя на оние абонати, които ми са платили за година, и ще да изкажа в тях – брошурите – онова, което не може да се изкаже във вестникът. Аз съм захванал вече. Може моите брошури и да не се харесват някому, но с тях аз ше да дам материал на други по-достойни от мене хора да изобразят нашето нищожество… За друго вие ме не питате в писмото си до Славкова и затова не ше да продължавам.


Пиремете братските ми позравления и не забравяйте вашият признателен слуга


Хр.Ботйов


Източник
  • Христо Ботев, "Събрани съчинения в три тома", под. ред. на Николай Жечев, изд. "Български писател", София, 1976, код 15 9536172711 / 5506-23-77, т.3, с.231–232


Обществено достояние Това произведение е oбществено достояние в България, САЩ и всички други страни с времетраене на авторското право 100 години след смъртта на автора или по-малко.