Писмо от Христо Ботев до Димитър Горов, 02.05.1875

От Уикиизточник
Направо към навигацията Направо към търсенето
Писмо до Димитър Горов, Букурещ, 02.05.1875
Автор: Христо Ботев
Димитър Горов (1840–1881) е български търговец и национал–революционер.


Бае Димитре!


Недей ми се сърди, че ти не писах досега. Причината беше тая, че щом дойдох из Гюргево в Букурещ, то намерих две телеграми: едната от Чобанова, а другата от Стамболова. Трябваше да отида и при едного, и при дургиго. В Къмпина се бавих три дена, а в Браила два. Чобанов ми даде пари и Стамболов е вече при мене. Печатницата ще да се земе сега в неделя и работата ни ще да тръгне като по мед и масло.


… Недей мисли, че аз ще да се покажа така неблагодарен към теб и към гюргевските мои доброжелатели. Тяхната добрина аз никога няма да забравя. Поздрави ги нарочно и им кажи да ми се не сърдят. Сам бях, а пък работа до уши. Така също и ти не ми се сърди: прителството ни трябва да бъде вечно. Утре ще да зема парите от Сяровият ортак. Ама магаре-човек бил, ха! На Каравелова дадох 15-те наполеона. Прости ме, че и сега много бързам. Днес излазя "Знаме" и ще да се управи отсега. Отсякъде ми пишат и ме насърчават. Стамболов тряба да дойде скоро в Гюргево. Той е скаран с Каравелова.


Поздравлявам тебе, домашните ти и съм твой искрен


Ботйов.


Източник
  • Христо Ботев, "Събрани съчинения в три тома", под. ред. на Николай Жечев, изд. "Български писател", София, 1976, код 15 9536172711 / 5506-23-77, т.3, с.218


Обществено достояние Това произведение е oбществено достояние в България, САЩ и страните с времетраене на авторското право 100 години след смъртта на автора или по-малко.