Писмена клетва на Левски, 16.06.1872

От Уикиизточник
Направо към навигацията Направо към търсенето
Писмена клетва на Левски, 16/28.06.1872
Автор: Васил Левски
Писмената клетва на Левски е положена след общото събрание в Букурещ, април–май 1872


Писмената клетва на Левски

По съвременен български правопис[редактиране]

Долуподписаният, като приемам всичките длъжности, които ми се налагат от пълноммощното, дадено ми от ЦБРК, и [като] съзнавам отговорността за своите действия, съгласявам се във всичко и с действията на другите члвенове на ЦК, които ще разпределят длъжностите помежду си според способностите на всякого. Същият отговарям за действията си по устава пред другите членове на ЦК и се заклевам пред нашето отечество България, че ще изпълнявам точно длъжността си.

16.06.1872

Васил Левски[1]

По правопис от 1872 г.[редактиране]

Долоподписаннiятъ, като прiемамъ сичките Длѫжностти които миса налагат чрѣзъ Упѫлномощiето ми дадено от Ц.Б.Р.К. и сѫмъ в Отговорность на свойте дѣйствiя, съгласявамса въ сичко и съ дѣйствіята на другите членове на Ц.К. които ще распоредатъ по междуси длѫжностите по способност-та на секиго по обстоятелствата. Сѫщіятъ отговарямъ за дѣйствіетаси по уставатъ пред[2] другите чл. на Ц.К. и сѫ заклѣвам предъ нашето Отѣчество Бѫлгарія че ще слѣдвамъ точно длѫжноститеси.

16/28 II 72

В. Левскій

Източници[редактиране]

  1. Из сборника „Свята и чиста република: избрани страници от писма на Васил Левски“, със съставители Иван Унджиев и Никола Кондарев, София, „Наука и изкуство“, 1987, с.51
  2. Тук Левски е забравил да постави краесловния „ъ“.
Обществено достояние Това произведение е oбществено достояние в България, САЩ и всички други страни с времетраене на авторското право 100 години след смъртта на автора или по-малко.