Награден списък на добруджанските дейци

От Уикиизточник
Направо към навигацията Направо към търсенето

Награден списък на добруджанските дейци активно участвали и подпомагали дейността на ВДРО и представени за награда и пенсия пред Правителството и Народното Събрание


1. ИВАН ХАДЖИИВАНОВ от гр. Русе, адвокат, председател на дружество ⌠Добруджа и такъв на ВДРО, се представлява за народна пенсия и орден
2. ГЕОРГИ ТЕОДОСИЕВ от гр. Русе, бивш председател на дружество ⌠Добруджа, да му се отпусне народна пенсия и орден
3. КИРИЛ КРЪСТЕВ от гр. Силистра, а сега [живущ в] гр. Русе, журналист и член на ВДРО, да му се отпусне народна пенсия и орден
4. СТЕФАН СИМЕОНОВ от гр. Русе, член на ВДРО, да му се отпусне народна пенсия и орден
5. СТЕФАН ИВ. БОЗДУГАНОВ от с. Алфатар, Силистренско, началник на чета на ВДРО, да му се отпусне народна пенсия и орден
6. СТАЙКО КОЛЕВ от гр. Добрич, началник на чета от ВДРО, да му се отпусне народна пенсия и орден
7. АТАНАС КОСТОВ от гр. Балчик, председател на дружество ⌠Добруджа и член на ВДРО, да му се отпусне народна пенсия и орден
8. Наследниците на СЛАВИ АЛЕКСИЕВ от гр. Русе, основател на ВДРО и ръководител, да се представят за народна пенсия
9. ЦОНИ ЦОНЕВ ЧАНКОВ от с. Калипетрово, Силистренско, четник в[ъв] ВДРО, [да им се отпусне] народна пенсия
10. ИВАН ЕНЕВ ЧОЛАКОВ от с. Калипетрово, а сега живущ в гр. Русе, да му се отпусне народна пенсия
11. ДРАГАН ДОБРЕВ РАЙКОВ от с. Голебина-Атмаджа [с. Ястребна, Дуловско], живущ в с. Голямо Пороище [вероятно с. Пороище, Разградско], раняван в сражения, да му се отпусне народна пенсия и орден
12. ГЕОРГИ ИЛИЕВ НОЕВ от с. Български Косуй [с. Пожарево], Тутраканско, четник [от] ВДРО, да му се отпусне народна пенсия
13. ПЕТЪР ИВАНОВ ЗАМФИРОВ от гр. Тутракан, сега живущ в гр. Русе, да му се отпусне народна пенсия и орден
14. ТРИФОН КОЛЕВ ДЖЕВИЗЛИЕВ от с. Арабаджилар [Коларово], Тутраканско, четник [от] ВДРО, да му се отпусне народна пенсия
15. ЮРДАН ДИМИТРОВ КЕШИШЕВ от с. Мал[ка] Кайнарджа [с. Кайнарджа], Силистренско, [живущ в] с. Бъзън, Русенско, четник [от] ВДРО, да му се отпусне народна пенсия
16. ИВАН ИВАНОВ ЧАПКЪНОВ от с. Малка Кайнарджа [с. Кайнарджа], а сега живущ в с. Бъзън, четник и лежал в затвора, да му се отпусне народна пенсия
17. КРУМ ПОПОВ от с. Попина, Силистренско, а живущ в с. Голяма Ада [с. Острово, Разградско], четник [от] ВДРО, да му се отпусне народна пенсия
18. СТАНЧО НИКОЛОВ ЛАЙЧЕВ от с. Калипетрово, а живущ в с. Бисерци, [Кубратско] четник [от] ВДРО, да му се отпусе народна пенсия
19. ПЕТКО МАДЖАРОВ от с. Сеново [правилно с. Сяново], Тутраканско, живущ в с. Бисерци, четник [от] ВДРО, да му се отпусне народна пенсия
20. РАЧО ИВАНОВ УЗУНОВ от с. Сарсънлар [с. Зафирово], Тутраканско, четник от ВДРО, да му се отпусне народна пенсия
21. ИВАН РАЧО УЗУНОВ от с. Сарсънлар [с. Зафирово], Тутраканско, четник [от] ВДРО, да му се отпусне народна пенсия и орден
22. МАРИН ЮРДАНОВ от гр. Силистра, четник [от] ВДРО, натоварван с много за[дачи от] ВДРО, [да му се отпусне] народна пенсия
23. БЕЛЧО НИКОЛОВ от с. Кочина [с. Професор-Иширково, Силистренско], а живущ в с. Равно, Кубратско, четник [от] ВДРО, да [му] се отпусне народна пенсия
24. ПЕТЪР БЕЛЧЕВ от с. Сарсънлар [с. Зафирово], а сега живущ в с. Татар Атмаджа [с. Сокол, Тутраканско], четник, да [му] се отпусне народна пенсия
25. ЦАНКО НИКОЛОВ ПЕЙЧЕВ от с. Равно, [Кубратско], четник [от] ВДРО, да [му] се отпусне народна пенсия
26. ПЕТЪР КАРАГЕНОВ от с. Брестовене, Кубратско, член [на] комитета [на] ВДРО, да [му] се отпусне народна пенсия
27. КИРАН ДИМИТРОВ от с. Беш Тепе [с. Пет могили], Новопазарско, четник [от] ВДРО, да [му] се отпусне народна пенсия
28. ГАТЮ РАЧЕВ от с. Вискьой [с. Царев дол], Тутраканско, сега живущ в с. Юпер, Кубратско, да [му] се отпусне народна пенсия и орден
29. Наследниците на НИКО ВЕЛИКОВ от с. Гюлеркьой, [с. Алеково, Силистренско] [да им се отпусне] народна пенсия
30. ГЕОРГИ БОБЧЕВ от с. Божурово, Кубратско, член на ВДРО, да [му] се отпусне орден
31. ГЕОРГИ ЮРДАНОВ от с. Базаргян [правилно Базиргян - с. Милетич], Акадънларско, [Дуловско], член на ВДРО, да [му] се отпусне орден
32. ИЛИЙЧО ЙОРДАНОВ от гр. Силистра, а живущ в гр. Русе, секретар на дружество ⌠Добруджа⌠ и диригент на Добруджанския хор, да му се отпусне орден
33. ПЕТЪР ЕНЧЕВ от гр. Исперих, четник, ордена да му се отпусне
34. АЛЕКСИ ДОБРЕВ от гр. Русе, четник от ВДРО, да му се отпусне [народна] пенсия
35. ЧЕРНЮ ЕНЧЕВ от Исперих, четник, да му се отпусне [народна] пенсия
36. ИВАН ДИМИТРОВ ЙОВЧЕВ от с. Бабук, [Силистренско], а живущ в гр. Русе, член на ВДРО, да [му] се отпусне [народна] пенсия и представи за орден
37. НИКОЛАЙ В. ЧАКЪРОВ от с. Звънарци, Кубратско, член на ВДРО, да се представи за орден
38. РАШКО ГЕОРГИЕВ ЧОРБАДЖИЕВ от с. Малка Кайнарджа [с. Кайнарджа], а сега [живущ във] Варна, четник, да [му] се отпусне [народна] пенсия и орден
39. ТРИФОН КИРОВ от гр. Тутракан, а живущ в гр. Русе, знаменосеца на дружество ⌠Добруджа⌠ в гр. Русе, да му се отпусне орден
40. СЪБИ КОЛЕВ от с. Алфатар, ятак на ВДРО, да му се отпусне народна пенсия
41. ГРИГОР ПОПОВ от с. Алфатар, на неговата наследница МИНА ГР. ПОПОВА, ятак, да й се отпусне народна пенсия
42. МИХАЛ ВЪЛЧЕВ ЧЕНГЕНЕВ от с. Алфатар, ятак и куриер на ВДРО, да му се отпусне народна пенсия
43. МИХАЛ ТОДОРОВ ПАПАЗОВ от с. Калипетрово, ятак на ВДРО и негов куриер, да му се отпусне народна пенсия
44. МИХАЛ КУРТЕВ ПЕЛИВАН КУРТЕВ от с. Голебина Атмаджа [с. Ястребна], ятак и куриер, да му се отпусне народна пенсия
45. ЙОВЧО ТОДОРОВ ЙОВЧЕВ от с. Домушлар [правилно Доймушлар с. Ситово, Силистренско], ятак и куриер, съден и стоял [в затвора], да му се отпусне народна пенсия
46. СТЕФАН ИВ. КОВАЧЕВ от с. Гюргенджилик [правилно Гюргенджик с. Попкралево, Силистренско], ятак и куриер на ВДРО, да му се отпусне народна пенсия
47. КОСТА МАКЕДОНОВ от гр. Силистра, член на комитета на ВДРО, да му се отпусне народна пенсия
48. ДОБРИ БЪРДАРОВ от гр. Силистра, член на комитета на ВДРО, да му се отпусне народна пенсия
49. НИКОЛА ЙОВЧЕВ от с. Калипетрово, ятак и член на ВДРО, да му се отпусне народна пенсия
50. ТРИФОН ЙОВКОВ от гр. Тутракан, член на комитета [на] ВДРО и ятак, да му се отпусне народна пенсия
51. ТОНИ НЕДКОВ КАРАПЕТКОВ от с. Малка Кайнарджа [с. Кайнарджа], ятак и куриер на ВДРО, да му се отпусне народна пенсия
52. ГАНЧО НИКОЛОВ от с. Балтаджени Еникьой [правилно Балтаджи Еникьой с. Брадвари], Акадънларско [Дуловско], ятак и куриер на ВДРО, да му се отпусне народна пенсия
53. ХАРАЛАН ТОДОРОВ ДЪНЕВ от с. Малка Кайнарджа [с. Кайнарджа], Силистренско, ятак и куриер на ВДРО, да му се отпусне народна пенсия
54. ВЕЛИКО СТЕФАНОВ НЕДЕВ от с. Караач [с. Брестовене], ятак и куриер, съден и лежал [в затвора], да му се отпусне народна пенсия
55. ТОДОР от с. Малък Караач [с. Брестак, Силистренско], куриер, да му се отпусне народна пенсия
56. КОЛЮ от с. Кайряк [правилно Кайрак с. Каменци, Силистренско], куриер, да му се отпусне народна пенсия
57. ВАСИЛ БАБАЛИЕВ [от] с. Цар Самуил, [Русенско], куриер, да му се отпусне народна пенсия
58. МИНЧО ВЪНДЕВ от гр. Русе, да се представи за орден
59. ТОДОР СТАНЧЕВ от гр. Тутракан, а сега живущ в гр. Русе, да се представи за орден
60. ДИМИТЪР ДИМИТРОВ от с. Цар Самуил, Русенско, да се представи за орден
Добавени във втория списък под следните номера:
27. ИВАН ИВАНОВ УЗУНОВ от с. Равно, да му се отпусне народна пенсия
60. ДОЧКО БОЕВ от с. Семерджиево, [Русенско], да се награди с орден
63. Наследниците на ИВАН МАРИНОПОЛСКИ, да се представят за народна пенсия и орден
64. ЩЕРЮ БАРГАЗОВ от гр. Русе, да се представи за награда с орден
65. ДРУМИ ПАНАЙОТОВ от с. Бисерци, Кубратско, да се представи за награда с орден
66. ПЕТЪР ДРУМЕВ от гр. Тутракан, да се представи за награда с орден
67. КИРИЛ КАСАБОВ от гр. Силистра, да се представи за орден
68. Наследниците на ИВАН ГОСПОДИНОВ от Сарсънлар [с. Зафирово], убит на 15 август [1]940 год., ПЕНКА на 12 год., ДЕНКА на 8 год. и ВАСИЛ на 4 год.
69. ДРАГОМИР САКЕЛАРОВ, адвокат Добрич, да се представи за орден и [народна] пенсия
70. ИВАН СТ. ПОПОВ, адвокат в гр. Добрич, да се награди с орден
71. ДИМИТЪР ИЛИЕВ ЧОРБАДЖИОЛУ от с. Малка Кайнарджа [с. Кайнарджа], четник, да се награди с орден
72. СТОЯН ИВ. ДРАГАНЧЕВ от Малка Кайнарджа [с. Кайнарджа], ятак, да се представи за орден
73. ТОДОР КОЛЕВ ДЪНЕВ от с. Разделна, Варненско, да се представи за орден
74. ГЕОРГИ ИВ. ЧАПКЪНОВ от с. Разделна, Варненско, да се представи за орден
75. РАДИ ЧЕРВЕНКОВ от гр. Варна, да се представи за орден
76. КАЛЧО ДОБРЕВ от с. Ястребово, Русенско, да се представи за орден
77. ТОДОР КЪРДЖИЕВ от гр. Тутракан, да се представи за орден

Източник[редактиране]

  • ДА-Русе, ЧП №1107, л. 39; Личен архив на Иван Хаджииванов/