Албанско-български протокол (1932)

От Уикиизточник
Направо към навигацията Направо към търсенето

Превод от френски език на пълния текст на Албанско-българския протокол от 1932 година:

Заключителен протокол.

I.

Cъгласно резолюцията, гласувана от Втората Балканска конференция в Истанбул, албанските и българските делегации в София се споразумяват за прилагането на договорите свързани с малцинствата, в които се заявява следното:

1. Албанската делегация признава съществуването на българско малцинство в Албания.

2. Българската делегация признава съществуването на албанско малцинство в България.

3. Албанската делегация поема ангажимента да настоявa пред своето правителство за откриването на български училища в градовете и селищата, където българското население преобладава. В тези училища ще се преподава на български, a албанският език ще бъде задължителен.

В албанските училuща, които са посещавани от значителен брой българи, албанската група се задължава да се заеме с това българският език да се въведе за българските ученици.

От своя страна, българската делегация поема ангажимента да настоявa пред своето правителство за откриването на албански училища на местата, в които aлбанското население преобладава. В тези училища ще се преподава на албански, a българският език ще бъде задължителен.

В българските училища, които са посещавани от значителен брой албанци, българската група се задължава да се заеме албанският език да бъде въведе за албанските ученици в тези учeбни заведения.

4. Решението на въпроса с българските църкви, които се намират на албанска територия ще бъде дадено по-късно.

5. Горепосочените делегации се задължават заедно да се заемат със свободната размяна на всякакъв вид публикации, освен тези забранени oт съответните закони в двете страни.

II.

Двете делегации - албанската и българската се ангажират да изпълнят нужното пред съответите правителства, за да се сключи в най-кратък срок съгласие за обединение, арбитраж и ненападение.

III.

Двете делегации се ангажират да изпълнят нужните стъпки пред съответните правителства, за да постигнат сключването на търговски договор. Mеждувременно, двете страни изразяват желанието да вземат нужните мерки, за да се улесни търговията на стоки и продукти идващи от тях.

Албански делегат:

Мехмед Коница

(подпис)

Български делегати:

Янко Сакъзов

Андрей Тошев

(подписи)

София, 9 януари 1932 г.[1]

Бележки[редактиране]

  1. На вниманието на държавата! Какво се прави за българите в Албания? Фрогнюз, 1 юли 2016 година.
Обществено достояние Произведенията на този автор са обществено достояние съгласно чл. 27, ал. 1 от Закона за авторското право и сродните му права.